Ing. Marta Bobovníková

Pozícia Odbor Telefón E-mail
hlavná kontrolórka Útvar hlavného kontrolóra +421 56 68 64 218 marta.bobovnikova@msumi.sk