Ing. Aurélia Lazurová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
ref. evidencie a správy hnut. majetku Odbor hospodárenia s majetkom +421 56 68 64 283 aurelia.lazurova@msumi.sk