Singularity, s.r.o.

Popis

Spoločnosť Singularity vznikla z úsilia profesionálov z oblasti počítačovej grafiky, web dizajnu a internetových technológií, poskytovať klientom čo najprofesionálnejšie služby. Našim jediným cieľom je poskytovať svojim klientom profesionálne služby v oblasti multimediálnych prezentácií, internetu a e-commerce. Spoločnosť Singularity ponúka svojim klientom iba produkty a služby, ktoré ovláda na profesionálnej úrovni svetového štandardu. Využívame najmodernejšie technológie z oblasti WEB dizajnu a multimédií (napr. Macromedia Flash, Macromedia Shockwave, DHTML, Javascript, Embperl, PHP a ďalšie), z oblasti databázových systémov (virtuálne obchody, virtuálne galérie využívajúc databázové systémy PostgreSQL a Oracle) a najmodernejšie technológie z oblasti realizácie intranetu a jeho prepojenia s internetom. Našou typickou črtou je profesionalita a flexibilita. V rámci našej činnosti Vám ponúkame komplexné internetovské služby počnúc poradenstvom, reklamnou činnosťou, realizáciou pripojenia, tvorbou komplexných multimediálnych prezentácií, interaktívnych prvkov, obchodných e-commerce riešení, databáz a končiac ich následným umiestnením na internete, pravidelnou údržbou, aktualizáciou, registráciou v slovenských i celosvetových vyhľadávacích službách a podpornými reklamnými akciami v prostredí internetu. Do našej práce vnášame kreativitu a inovácie. Snažíme sa implementovať nové technológie tak, aby bol výsledný efekt harmonický, prehľadný, decentný, no zároveň moderný a pútavý. Našim poslaním je pomôcť zákazníkovi zorientovať sa v oblasti, prípadne nájsť možnosti využitia internetu, resp. intranetu vo firemných procesoch. Internet chápeme nie len ako technológiu prinášajúcu informáciu, ale predovšetkým ako zmenu myslenia. Iné vnímanie sveta, podnikania, komunikácie. Zďaleka však nejde iba o to klientovi poradiť ako postupovať, ale predovšetkým spolu s ním vybrať optimálny postup a ten realizovať. Stávame sa partnermi klienta v riešení internetu a intranetu. Filozofia partnerstva prináša väčšiu vzájomnú dôveru, vďaka čomu sa získava vyššia efektívnosť. Snahou Singularity je postupný rozvoj ľudského potenciálu klienta, na základe predávania know-how. Naše služby sú komplexné, čo znamená, že výsledkom našej práce sú nie len doporučenia, ale aktívne sa podieľanie na realizácii navrhnutých postupov a cieľov.