Maria Janicova

Obchodná 2
071 01 Michalovce


Popis

sluzby v oblasti spracovania uctovnictva,miezd a ekonomickeho poradenstva