KBL s.r.o.

Iňačovce 51
071 01 Michalovce


Popis

elektroinštalácie a revízie el.zariadení ,projektová dokumentácia el.zariadení ,požiarná ochrana a požiarné systémy ,kamerové a zabezpečovacie systémy, alarmy ,pristupové a dochádzkové systémy ,satelitné a internetové pripojenie ,vyhľadávanie podzemných vedení,tvorba web stránok ,autodiagnostika a autolokalizácia,fotografovanie