Ing. Ľubica HRUSTIČOVÁ

Remeselnícka 31
071 01 Michalovce


Popis

Vzdelávanie - vzdelávací program Účtovník, akreditovaný MŠ SR moduly "jednoduché účtovníctvo" a "podvojné účtovníctvo", teoreticky aj v účtovníckych programoch Vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo Doučovanie účtovníctva - príprava na maturitné skúšky, skúšky VŠ Stavebný dozor