<![CDATA[Informačný portál mesta Michalovce RSS - Úradné oznamy]]> http://www.michalovce.sk/ sk http://www.michalovce.sk/ Wed, 06 Jul 2022 06:00:51 +0200 hourly 2 2002-10-02T10:00:00-05:00 <![CDATA[Informačný portál mesta Michalovce RSS - Úradné oznamy]]> http://www.michalovce.sk/images/logo_print.gif http://www.michalovce.sk/ announcement-4468 <![CDATA[Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru-1 Mesto Michalovce zverejňuje - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

]]>
Mon, 04 Jul 2022 11:31:39 +0200
announcement-4467 <![CDATA[Prerušenie distribúcie elektrickej energia - 19.júl 2022]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prerusenie-distribucie-elektrickej-energia-19jul-2022 Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční:
dňa 19. júl 2022 od 10:00h do 14:30h. 

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

]]>
Mon, 04 Jul 2022 11:27:10 +0200 Tue, 19 Jul 2022 14:30:00 +0200
announcement-4466 <![CDATA[Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - učiteľka Materskej školy]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vyberove-konanie-na-obsadenie-pracovnej-pozicie-ucitelka-materskej-skoly Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - učiteľka Materskej školy v Michalovciach, Školská 5, učiteľka Materskej školy v Michalovciach, Jana A. Komenského 2.

]]>
Mon, 04 Jul 2022 11:20:37 +0200 Mon, 08 Aug 2022 08:00:00 +0200
announcement-4465 <![CDATA[Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - samostatný odborný referent investičnej výstavby]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vyberove-konanie-na-obsadenie-pracovnej-pozicie-samostatny-odborny-referent-investicnej-vystavby Primátor mesta Michalovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - samostatný odborný referent investičnej výstavby.

]]>
Mon, 04 Jul 2022 08:52:31 +0200 Thu, 28 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4464 <![CDATA[Zmeny a doplnky č. 9 Územného plánu mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zmeny-a-doplnky-c-9-uzemneho-planu-mesta-michalovce Mesto Michalovce, Mestský úrad v Michalovciach, v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), informuje verejnosť, že bola vypracovaná „Správa o hodnotení strategického dokumentu: Zmeny a doplnky č. 9 Územného plánu mesta Michalovce“, ktorého obstarávateľom je mesto Michalovce.

]]>
Fri, 01 Jul 2022 12:24:14 +0200 Mon, 25 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4463 <![CDATA[Zrušenie trvalého pobytu - Peter Roman]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zrusenie-trvaleho-pobytu-peter-roman Mesto Michalovce, Ohlasovňa pobytu v Michalovciach, zverejňuje Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Peter Roman.

]]>
Fri, 01 Jul 2022 12:17:16 +0200 Mon, 18 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4462 <![CDATA[Marcel Božík - Uloženie písomnosti]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/marcel-bozik-ulozenie-pisomnosti-3 Mesto Michalovce zverejňuje verejnou vyhláškou oznámenie o mieste uloženia písomnosti.

]]>
Thu, 30 Jun 2022 08:37:53 +0200 Fri, 15 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4461 <![CDATA[Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Výmena výťahov na ul. Volgogradská a Užhorodská]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-a-nariadenie-ustneho-pojednavania-vymena-vytahov-na-ul-volgogradska-a-uzhorodska Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci - Výmena výťahov na ul. Volgogradská č. 1, ul. Užhorodská č. 23, Michalovce.

]]>
Wed, 29 Jun 2022 11:55:25 +0200 Thu, 14 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4460 <![CDATA[Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania - ŽSR - Elektrifikácia trate]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-skonceni-vyvlastnovacieho-konania-zsr-elektrifikacia-trate Mesto Michalovce zverejňuje - Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania - ŽSR - Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné.

]]>
Tue, 28 Jun 2022 10:12:44 +0200 Wed, 13 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4459 <![CDATA[Priamy prenájom - Nám.osloboditeľov č.77 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/priamy-prenajom-namosloboditelov-c77-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer prenajať priamym prenájmom za účelom predĺženia doby nájmu do 30.9.2023, nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach.

]]>
Fri, 24 Jun 2022 11:42:37 +0200 Mon, 11 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4458 <![CDATA[Priamy prenájom - Nám.osloboditeľov č.82 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/priamy-prenajom-namosloboditelov-c82-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer prenajať priamym prenájmom za účelom predĺženia doby nájmu na dobu neurčitú, nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach.

]]>
Fri, 24 Jun 2022 11:35:53 +0200 Mon, 11 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4457 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám.osloboditeľov č.77 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-namosloboditelov-c77-v-michalovciach Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám.osloboditeľov č.77 v Michalovciach (Starý súd)".

]]>
Fri, 24 Jun 2022 11:30:07 +0200 Mon, 11 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4456 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám.osloboditeľov č.10 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-namosloboditelov-c10-v-michalovciach Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č.10 v Michalovciach (budova Zlatý býk)". 

]]>
Fri, 24 Jun 2022 12:26:17 +0200 Mon, 11 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4455 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Ul. J. Hollého č.9 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-ul-j-holleho-c9-v-michalovciach Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Michalovského domova seniorov na Ul. J. Hollého č.9 v Michalovciach". 

]]>
Fri, 24 Jun 2022 11:24:24 +0200 Mon, 11 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4454 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám.osloboditeľov č.82 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-namosloboditelov-c82-v-michalovciach Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám.osloboditeľov č.82 v Michalovciach". 

]]>
Fri, 24 Jun 2022 11:20:30 +0200 Mon, 11 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4453 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám.osloboditeľov č.80 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-namosloboditelov-c80-v-michalovciach Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č.80 v Michalovciach". 

]]>
Fri, 24 Jun 2022 11:17:51 +0200 Mon, 11 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4452 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám.osloboditeľov č.25 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-namosloboditelov-c25-v-michalovciach Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám.osloboditeľov č. 25 v Michalovciach". 

]]>
Fri, 24 Jun 2022 11:14:20 +0200 Mon, 11 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4451 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Komenského č.42 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-komenskeho-c42-v-michalovciach Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach". 

]]>
Fri, 24 Jun 2022 11:11:09 +0200 Mon, 11 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4450 <![CDATA[Priamy prenájom na Ulici krátkej v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/priamy-prenajom-na-ulici-kratkej-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer prenajať priamym prenájmom na záhradkárske účely, na dobu neurčitú, časti pozemkov na Ulici krátkej v Michalovciach.

]]>
Fri, 24 Jun 2022 10:01:21 +0200 Mon, 11 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4449 <![CDATA[Priamy prenájom na Ulici Martina Rázusa v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/priamy-prenajom-na-ulici-martina-razusa-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer prenajať priamym prenájmom za účelom starostlivosti o zeleň, na dobu neurčitú, časť pozemku na Ulici Martina Rázusa v Michalovciach.

]]>
Fri, 24 Jun 2022 09:57:54 +0200 Mon, 11 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4448 <![CDATA[Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/odpredaj-nehnutelnosti-vo-vlastnictve-mesta-michalovce-12 Mesto Michalovce vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na "Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce".

]]>
Fri, 24 Jun 2022 09:08:13 +0200 Mon, 11 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4447 <![CDATA[Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/odpredaj-nehnutelnosti-vo-vlastnictve-mesta-michalovce-11 Mesto Michalovce vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na "Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce".

]]>
Fri, 24 Jun 2022 09:04:28 +0200 Mon, 11 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4446 <![CDATA[Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-povolenie-stavebne-upravy-bytu-3 Mesto Michalovce zverejňuje Stavebné povolenie vo veci Stavebné úpravy bytu č. 28, bytový dom A1, vchod č. 3, 4. poschodie, ulica Jána Švermu súpisné číslo 1344, 071 01 Michalovce.

]]>
Thu, 23 Jun 2022 13:42:02 +0200 Fri, 08 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4445 <![CDATA[Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-a-nariadenie-ustneho-pojednavania-9 Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci Polyfunčný objekt R+R - zmena užívania časti stavby.

]]>
Thu, 23 Jun 2022 12:54:16 +0200 Fri, 08 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4444 <![CDATA[Ján Pulko - Uloženie písomnosti]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/jan-pulko-ulozenie-pisomnosti Mesto Michalovce zverejňuje verejnou vyhláškou oznámenie o mieste uloženia písomnosti.

]]>
Thu, 23 Jun 2022 12:43:06 +0200 Fri, 08 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4443 <![CDATA[Stavebné povolenie - Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-povolenie-rekonstrukcia-teplovodov-na-uzemi-mesta-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie - Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce.

]]>
Wed, 22 Jun 2022 08:51:27 +0200 Thu, 07 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4442 <![CDATA[Viktória Čornejová - Uloženie písomnosti]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/viktoria-cornejova-ulozenie-pisomnosti-1 Mesto Michalovce zverejňuje verejnou vyhláškou oznámenie o mieste uloženia písomnosti.

]]>
Wed, 22 Jun 2022 08:10:09 +0200 Thu, 07 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4441 <![CDATA[Oznámenie o podanom odvolaní - Rezidencia pod Hrádkom - novostavba]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-podanom-odvolani-rezidencia-pod-hradkom-novostavba-1 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje - Oznámenie o podanom odvolaní - Rezidencia pod Hrádkom - novostavba.

]]>
Wed, 22 Jun 2022 08:03:59 +0200 Thu, 07 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4440 <![CDATA[Predloženie odvolania - Rezidencia pod Lesom]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/predlozenie-odvolania-rezidencia-pod-lesom Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje - Predloženie odvolania - Rezidencia pod Lesom.

]]>
Tue, 21 Jun 2022 14:06:21 +0200 Wed, 06 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4439 <![CDATA[Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/volby-do-organov-samospravy-obci-a-volby-do-organov-samospravnych-krajov-2022 Predseda NR Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na

sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07,00 hod do 20,00 hod.

Bližšie informácie o voľbách 2022

]]>
Tue, 21 Jun 2022 09:18:17 +0200 Sat, 29 Oct 2022 20:00:00 +0200
announcement-4438 <![CDATA[Prerušenie distribúcie elektrickej energia - 8.júl 2022]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prerusenie-distribucie-elektrickej-energia-8jul-2022 Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční:
dňa 8. júl 2022 od 07:40h do 16:30h. 

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

]]>
Tue, 21 Jun 2022 09:05:33 +0200 Fri, 08 Jul 2022 17:00:00 +0200
announcement-4437 <![CDATA[Zisťovanie AES]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zistovanie-aes Mesto Michalovce zverejňuje - Zisťovania o vzdelávaní dospelých (AES).

]]>
Tue, 21 Jun 2022 09:01:27 +0200 Wed, 06 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4436 <![CDATA[Územné rozhodnutie - Obnova historického parku v Michalovciach - Kerta Sztárayovcov SO 07 Kamerový systém]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/uzemne-rozhodnutie-obnova-historickeho-parku-v-michalovciach-kerta-sztarayovcov-so-07-kamerovy-system Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje - Obnova historického parku v Michalovciach - Kerta Sztárayovcov, SO 07 Kamerový systém.

]]>
Mon, 20 Jun 2022 17:19:32 +0200 Wed, 06 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4435 <![CDATA[Územné rozhodnutie - Michalovce - Kostolné námestie - Prvá a druhá etapa výstavby SO 05 Kamerový systém]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/uzemne-rozhodnutie-michalovce-kostolne-namestie-prva-a-druha-etapa-vystavby-so-05-kamerovy-system Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje Územné rozhodnutie - Michalovce - Kostolné námestie - Prvá a druhá etapa výstavby SO 05 Kamerový systém.

]]>
Mon, 20 Jun 2022 17:13:22 +0200 Wed, 06 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4434 <![CDATA[Oboznámenie - Citroen Jumper VT892BE]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oboznamenie-citroen-jumper-vt892be Mesto Michalovce zverejňuje - Oboznámenie účastníkov konania s podkladmi pre rozhodnutie - Citroen Jumper VT892BE.

]]>
Mon, 20 Jun 2022 16:41:37 +0200 Wed, 06 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4433 <![CDATA[Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Rozvod propánu – Mäso Zemplín, a.s.]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rozhodnutie-zo-zistovacieho-konania-rozvod-propanu-maso-zemplin-as Mesto Michalovce zverejňuje - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Rozvod propánu – Mäso Zemplín, a.s.

]]>
Mon, 20 Jun 2022 16:34:38 +0200 Wed, 06 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4432 <![CDATA[Rozhodnutie o určení, že vozidlo je starým vozidlom Opel Vectra - SO962AN]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rozhodnutie-o-urceni-ze-vozidlo-je-starym-vozidlom-opel-vectra-so962an Mesto Michalovce zverejňuje - Rozhodnutie o určení, že vozidlo je starým vozidlom Opel Vectra - SO962AN.

]]>
Mon, 20 Jun 2022 16:29:50 +0200 Wed, 06 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-4431 <![CDATA[Prerušenie distribúcie elektrickej energia - 7.júl 2022]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prerusenie-distribucie-elektrickej-energia-7jul-2022 Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční:
dňa 7. júl 2022 od 07:30h do 17:00h. 

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

]]>
Thu, 16 Jun 2022 10:44:21 +0200 Thu, 07 Jul 2022 17:00:00 +0200
announcement-3895 <![CDATA[Žiadosť o stavebné povolenie - Teplovod kotolne ]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ziadost-o-stavebne-povolenie-teplovod-kotolne Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje žiadosť o stavebné povolenie - SO12 Teplovod kotolne SNP 1 blok A2 - rekonštrukcia.

]]>
Wed, 11 May 2022 08:37:13 +0200
announcement-3845 <![CDATA[Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Rekonštrukcia teplovodov na území Mesta Michalovce, SO – 13 Teplovod Kotolňa SNP1 – Blok A2]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-rekonstrukcia-teplovodov-na-uzemi-mesta-michalovce-so-13-teplovod-kotolna-snp1-blok-a2 Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Rekonštrukcia teplovodov na území Mesta Michalovce, SO – 13 Teplovod Kotolňa SNP1 – Blok A2.

]]>
Mon, 04 Apr 2022 13:27:59 +0200
announcement-3812 <![CDATA[Výzva - Geotechnické inžinierske služby]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vyzva-geotechnicke-inzinierske-sluzby Mesto Michalovce vyhlasuje výzvu na predmet zákazky - Geotechnické inžinierske služby.

]]>
Tue, 22 Mar 2022 13:11:02 +0100
announcement-3708 <![CDATA[Zisťovanie EU SILC]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zistovanie-eu-silc Mesto Michalovce zverejňuje - Zisťovanie EU SILC.

]]>
Wed, 26 Jan 2022 15:12:57 +0100 Fri, 22 Jul 2022 08:00:00 +0200
announcement-3682 <![CDATA[Výzva - Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia Stráňanského mosta cez rieku Laborec v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vyzva-projektova-dokumentacia-rekonstrukcia-strananskeho-mosta-cez-rieku-laborec-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predmet zákazky - Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia Stráňanského mosta cez rieku Laborec v Michalovciach.

]]>
Wed, 05 Jan 2022 14:00:21 +0100
announcement-3652 <![CDATA[Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zistovanie-o-domacom-a-vyjazdovom-cestovnom-ruchu-1 Mesto Michalovce zverejňuje - "Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu".

]]>
Mon, 20 Dec 2021 07:16:47 +0100 Sat, 31 Dec 2022 08:00:00 +0100
announcement-3651 <![CDATA[Zásady ochrany osobných údajov]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zasady-ochrany-osobnych-udajov Mesto Michalovce zverejňuje - Zásady ochrany osobných údajov.

]]>
Fri, 17 Dec 2021 14:46:53 +0100
announcement-3627 <![CDATA[Štatistické zisťovanie RÚ]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/statisticke-zistovanie-ru Mesto Michalovce zverejňuje oznam Štatistického úradu Slovenskej republiky - Štatistické zisťovanie RÚ.

]]>
Tue, 07 Dec 2021 09:17:01 +0100 Thu, 12 Jan 2023 08:00:00 +0100
announcement-3552 <![CDATA[Rozhodnutie zriaďovateľa o mimoriadnom prerušení prevádzky XIII. MŠ]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rozhodnutie-zriadovatela-o-mimoriadnom-preruseni-prevadzky-xiii-ms Mesto Michalovce zverejňuje - Rozhodnutie zriaďovateľa o mimoriadnom prerušení prevádzky XIII. MŠ.

]]>
Thu, 11 Nov 2021 10:04:08 +0100
announcement-3548 <![CDATA[Rozhodnutie zriaďovateľa o mimoriadnom prerušení prevádzky MŠ]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rozhodnutie-zriadovatela-o-mimoriadnom-preruseni-prevadzky-ms Mesto Michalovce zverejňuje - Rozhodnutie zriaďovateľa o mimoriadnom prerušení prevádzky MŠ.

]]>
Tue, 09 Nov 2021 13:09:43 +0100
announcement-2949 <![CDATA[Výzva - Realizácia spevnených plôch v rámci projektu]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vyzva-realizacia-spevnenych-ploch-v-ramci-projektu Mesto Michalovce zverejňuje Výzvu na predkladanie cenovej ponuky - Realizácia spevnených plôch v rámci projektu : „  Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu ( BRKO)“ (zákazka na stavebné práce, zákazka je financovaná zo zdrojov EÚ).

]]>
Tue, 31 Aug 2021 10:39:34 +0200
announcement-2937 <![CDATA[Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Teplovodná prípojka pre budovu Bažantu Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-teplovodna-pripojka-pre-budovu-bazantu-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Teplovodná prípojka pre budovu Bažant Michalovce.

]]>
Thu, 26 Aug 2021 14:41:05 +0200
announcement-2911 <![CDATA[Výzva - Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu ( BRKO)]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vyzva-zvysenie-miery-zhodnocovania-komunalnych-odpadov-so-zameranim-na-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelneho-kuchynskeho-odpadu-brko Mesto Michalovce zverejňuje výzvu - Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu ( BRKO).

]]>
Wed, 11 Aug 2021 07:08:13 +0200
announcement-2888 <![CDATA[Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Obnova historického parku v Michalovciach – kerta Sztarayovcov]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vyzva-na-predkladanie-cenovej-ponuky-obnova-historickeho-parku-v-michalovciach-kerta-sztarayovcov Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk - Obnova historického parku v Michalovciach – Kerta  Sztarayovcov.

]]>
Fri, 30 Jul 2021 12:33:31 +0200
announcement-2876 <![CDATA[Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vyzva-na-predkladanie-cenovej-ponuky-rekonstrukcia-teplovodov-na-uzemi-mesta-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce.

]]>
Mon, 26 Jul 2021 12:06:44 +0200
announcement-2701 <![CDATA[Vypracovanie účelového energetického auditu]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vypracovanie-uceloveho-energetickeho-auditu Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Michalovce.

]]>
Wed, 05 May 2021 14:08:39 +0200
announcement-2648 <![CDATA[Návrh na vydanie územného rozhodnutia - Žabany ]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/navrh-na-vydanie-uzemneho-rozhodnutia-zabany Mesto Michalovce zverejňuje Návrh na vydanie územného rozhodnutia vo veci Žabany - skládka na nie nebezpečný  odpad - rozšírenie (III. a IV. etapa).

]]>
Wed, 07 Apr 2021 13:46:40 +0200
announcement-2609 <![CDATA[Multifunkčné ihrisko – Základná škola Ul. moskovská 5 – Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/multifunkcne-ihrisko-zakladna-skola-ul-moskovska-5-michalovce Mesto Michalovce vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet zákazky - Michalovce – Základná škola Ul. moskovská 5 – Multifunkčné ihrisko.

Dopĺňame výzvu o predpokladanú cenu za dielo bez DPH: 85 tis. EUR 

]]>
Mon, 15 Mar 2021 10:03:13 +0100
announcement-2590 <![CDATA[Preklad textu turistického sprievodcu AJ]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/preklad-textu-turistickeho-sprievodcu-aj Mesto Michalovce vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet zákazky Preklad textu turistického sprievodcu pre komplexné balíčky služieb v regióne Zemplín „Tipy na výlety“ v rámci projektu „Through Art we Ruin Borders“ zo slovenského do anglického jazyka.

]]>
Mon, 01 Mar 2021 12:43:17 +0100
announcement-2589 <![CDATA[Preklad textu turistického sprievodcu UA]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/preklad-textu-turistickeho-sprievodcu-ua Mesto Michalovce vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet zákazky Preklad textu turistického sprievodcu pre komplexné balíčky služieb v regióne Zemplín „Tipy na výlety“ v rámci projektu „Through Art we Ruin Borders“ zo slovenského do ukrajinského jazyka.

]]>
Mon, 01 Mar 2021 12:43:00 +0100
announcement-2588 <![CDATA[Preklad textu turistického sprievodcu HU]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/preklad-textu-turistickeho-sprievodcu-hu Mesto Michalovce vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet zákazky Preklad textu turistického sprievodcu pre komplexné balíčky služieb v regióne Zemplín „Tipy na výlety“ v rámci projektu „Through Art we Ruin Borders“ zo slovenského do maďarského jazyka.

]]>
Mon, 01 Mar 2021 12:42:47 +0100
announcement-2587 <![CDATA[Vertikálne interiérové látkové žalúzie s príslušenstvom]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vertikalne-interierove-latkove-zaluzie-s-prislusenstvom Mesto Michalovce vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet zákazky Vertikálne interiérové látkové žalúzie s príslušenstvom – zameranie, dodanie a montáž v rámci projektu „Through Art we Ruin Borders“  do obnovenej kultúrnej pamiatky Zlatý býk Michalovce.

]]>
Mon, 01 Mar 2021 12:42:35 +0100
announcement-2584 <![CDATA[Michalovce - modernizácia mestskej plavárne]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/michalovce-modernizacia-mestskej-plavarne

Mesto Michalovce vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet zákazky "Michalovce - modernizácia mestskej plavárne". 

 

Informácie na portáli Úradu pre verejné obstarávania

 
 

 

]]>
Thu, 25 Feb 2021 12:37:45 +0100
announcement-2582 <![CDATA[Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia KO za obdobie roka 2020, oprava]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zverejnenie-informacie-o-urovni-vytriedenia-ko-za-obdobie-roka-2020-oprava Mesto Michalovce zverejňuje informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za obdobie roka 2020, oprava.        

]]>
Wed, 24 Feb 2021 08:37:05 +0100
announcement-2558 <![CDATA[Obnova historického parku v Michalovciach - KERTA Sztárayovcov]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obnova-historickeho-parku-v-michalovciach-kerta-sztarayovcov Mesto Michalovce vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet zákazky "Obnova historického parku v Michalovciach - KERTA Sztárayovcov". 

 

Informácie na portáli Úradu pre verejné obstarávania

 
]]>
Wed, 03 Feb 2021 14:45:06 +0100
announcement-2487 <![CDATA[Výpočtová technika, kamerová technika, ozvučenie, prezentačná technika ]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vypoctova-technika-kamerova-technika-ozvucenie-prezentacna-technika Mesto Michalovce vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet zákazky Výpočtová technika, kamerová technika, ozvučenie, prezentačná technika  do obnovenej kultúrnej pamiatky Zlatý býk Michalovce v rámci projektu „Through Art we Ruin Borders“ .

Výzva včítane Prílohy_1 (pdf)

Prílohy výzvy - Príloha 2 - Výkaz výmer (xlsx)  Príloha 3 - Projektová dokumentácia (zip) Príloha 4 - Kritérium (doc)

]]>
Wed, 02 Dec 2020 12:15:59 +0100
announcement-2452 <![CDATA[Elektronabíjacie motocykle - dodávka a predvedenie v rámci projektu Cross-border green transport network]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/elektronabijacie-motocykle-dodavka-a-predvedenie-v-ramci-projektu-crossborder-green-transport-network Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenovej ponuky- Elektronabíjacie motocykle - dodávka a predvedenie v rámci projektu “Cross-border green transport network”.

]]>
Mon, 23 Nov 2020 08:44:49 +0100
announcement-2046 <![CDATA[Výpočtová technika, ozvučenie, kiosk a tlmočnícka technika]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vypoctova-technika-ozvucenie-kiosk-a-tlmocnicka-technika Mesto Michalovce vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet zákazky Výpočtová technika, ozvučenie, kiosk a tlmočnícka technika  do obnovenej kultúrnej pamiatky Zlatý býk Michalovce v rámci projektu „Through Art we Ruin Borders“ .

Výzva včítane Prílohy_1 a Prílohy_4 (pdf)

Prílohy výzvy - Príloha 2 - Výkaz výmer (xlsx)  Príloha 3 - Projektová dokumentácia (zip)

]]>
Mon, 02 Nov 2020 13:20:20 +0100
announcement-1981 <![CDATA[Supply Contract Notice - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania ]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/supply-contract-notice-oznamenie-o-vyhlaseni-verejneho-obstaravania Informational Centre for Innovations and Development “NOVUM” (Uzhhorod, Ukraine) within the project “Through Art we Ruin Borders” (No HUSKROUA/1702/3.1/0042) intends to carry out arrangement of premises for the needs of the municipal gallery and tourist information center in Uzhhorod (Uzhhorod, Zakarpattia oblast, Ukraine) and, in order to award the contract announces an open tender on the terms set out in the attached Supply Contract Notice.

Equipment supply (arrangement of premises for the needs of the municipal gallery and tourist information center) will be partially financed from the EU grant allocated under project “Through Art we Ruin Borders” (No HUSKROUA/1702/3.1/0042) within the framework of Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020.

The tender dossier is available for download on the web site http://www.throughartweruinborders.com.ua/

Downloadable documents

Supply Contract Notice   (Tender Reference Number: UA- 1702/3.1/0042/1)

]]>
Thu, 29 Oct 2020 08:38:57 +0100
announcement-1955 <![CDATA[Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-vypracovani-strategickeho-dokumentu Mesto Michalovce, Mestský úrad v Michalovciach, v súlade s §6. ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamujeme širokej verejnosti, že môže nahliadnúť do Oznámenia o strategickom dokumente: Nízkouhlíková stratégia orgavizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050, ktorého obstarávateľom je Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice. 

]]>
Wed, 07 Oct 2020 12:29:37 +0200
announcement-1785 <![CDATA[Žiadosť o doručenie písomnosti - Ružena Čižmáriková]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ziadost-o-dorucenie-pisomnosti-ruzena-cizmarikova Mesto Michalovce zverejňuje Žiadosť o doručenie písomnosti na meno Ružena Čižmáriková.

]]>
Tue, 07 Jul 2020 11:11:21 +0200
announcement-1668 <![CDATA[Nákup IKT do odborných učební základných škôl]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/nakup-ikt-do-odbornych-ucebni-zakladnych-skol Mesto Michalovce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. 1b)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky Nákup IKT do odborných učební základných škôl. Informácie zverejňujeme vo Výzve, súčasťou sú Prílohy výzvy.

]]>
Mon, 12 Oct 2020 12:46:04 +0200
announcement-1669 <![CDATA[Vytvorenie filmového dokumentu ]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vytvorenie-filmoveho-dokumentu Mesto Michalovce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. 1b)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky Vytvorenie filmového dokumentu v rámci projektu „Through Art we Ruin Borders“.  Informácie zverejňujeme vo Výzve,

]]>
Wed, 13 May 2020 10:59:41 +0200
announcement-1639 <![CDATA[Základná škola Ul. okružná 17 – Modernizácia futbalového ihriska]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zakladna-skola-ul-okruzna-17-modernizacia-futbaloveho-ihriska Mesto Michalovce, Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Michalovce – Základná škola Ul. okružná 17 – Modernizácia futbalového ihriska".

]]>
Fri, 24 Apr 2020 12:19:24 +0200
announcement-1626 <![CDATA[Cestná svetelná signalizácia Michalovce na križovatke Hollého - Sládkovičova- Partizánska]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/cestna-svetelna-signalizacia-michalovce-na-krizovatke-holleho-sladkovicova-partizanska Mesto Michalovce vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet zákazky Cestná svetelná signalizácia Michalovce na križovatke Hollého - Sládkovičova- Partizánska.

Informácie  na portáli Úradu pre verejné obstarávania

Informácie na portáli Elektronického obstarávania mesta Michalovce

]]>
Tue, 07 Apr 2020 12:27:33 +0200
announcement-1625 <![CDATA[Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/cas-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru-1 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach zverejňuje oznámenie "Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru".

]]>
Mon, 06 Apr 2020 13:03:40 +0200
announcement-1615 <![CDATA[Poskytovanie profylaktických a servisných služieb - oprava a údržba HW technických zariadení a SW vo vlastníctve verejného obstarávateľa]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/poskytovanie-profylaktickych-a-servisnych-sluzieb-oprava-a-udrzba-hw-technickych-zariadeni-a-sw-vo-vlastnictve-verejneho-obstaravatela Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Poskytovanie profylaktických a servisných služieb - oprava a údržba HW technických zariadení a SW vo vlastníctve verejného obstarávateľa". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 30 Mar 2020 11:07:05 +0200
announcement-1612 <![CDATA[Intenzifikácia výroby sladu]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/intenzifikacia-vyroby-sladu-2 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje kolaudačné rozhodnutie vo veci "Intenzifikácia výroby sladu Michalovce, Močarianska".

]]>
Fri, 27 Mar 2020 12:33:37 +0100
announcement-1573 <![CDATA[Zverejnenie informácie - úroveň vytriedenia komunálnych odpadov - kalendárny rok 2019]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zverejnenie-informacie-uroven-vytriedenia-komunalnych-odpadov-kalendarny-rok-2019 Mesto Michalovce zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 24 Feb 2020 10:39:36 +0100
announcement-1558 <![CDATA[Geotechnické inžinierske služby]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/geotechnicke-inzinierske-sluzby Mesto Michalovce zverejňuje výzvu ne predkladanie ponúk - Geotechnické inžinierske služby.

]]>
Tue, 10 Mar 2020 14:01:01 +0100
announcement-1540 <![CDATA[Projektová dokumentácia – Florbalová hala]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/projektova-dokumentacia-florbalova-hala Mesto Michalovce, Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Projektová dokumentácia – Michalovce – ZŚ T. J. Moussona – Florbalová hala".

]]>
Tue, 04 Feb 2020 17:01:11 +0100
announcement-1531 <![CDATA[Projektová dokumentácia – Modernizácia Mestskej plavárne]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/projektova-dokumentacia-modernizacia-mestskej-plavarne Mesto Michalovce, stavebný úrad zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Projektová dokumentácia – Modernizácia Mestskej plavárne Michalovce".

]]>
Wed, 29 Jan 2020 11:17:26 +0100
announcement-1515 <![CDATA[Dodanie tonerov pre tlačiarne a kopírovacie zariadenia v originálnom balení ]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/dodanie-tonerov-pre-tlaciarne-a-kopirovacie-zariadenia-v-originalnom-baleni-1 Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Dodanie tonerov pre tlačiarne a kopírovacie zariadenia v originálnom balení". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore s prílohou

]]>
Wed, 22 Jan 2020 13:18:19 +0100
announcement-1415 <![CDATA[Centrum zhodnocovania sedimentov]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/centrum-zhodnocovania-sedimentov-3 JK SERVIS, s.r.o. zverejňuje žiadosť o dodatočné povolenie stavby vo veci "Centrum zhodnocovania sedimentov založené na ekologických princípoch". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 19 Nov 2019 08:12:58 +0100
announcement-1414 <![CDATA[Poisťovacie služby na rok 2020]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/poistovacie-sluzby-na-rok-2020 Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky "Poisťovacie služby na rok 2020". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č. 1
Príloha č. 2 a 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8
Príloha č. 9

]]>
Mon, 18 Nov 2019 10:51:52 +0100
announcement-1413 <![CDATA[Modernizácia kamerového systému]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/modernizacia-kameroveho-systemu Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Modernizácia kamerového systému mesta Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 18 Nov 2019 09:18:52 +0100
announcement-1411 <![CDATA[Publicita projektu – Through Art we Ruin Borders]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/publicita-projektu-through-art-we-ruin-borders Mesto Michlovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku:  Publicita projektu "Through Art we Ruin Borders".  Bližšie informácie nájdete vo Výzve.

]]>
Wed, 20 Nov 2019 08:02:06 +0100
announcement-1380 <![CDATA[Výmena elektrického záložného zdroja v budove A]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vymena-elektrickeho-zalozneho-zdroja-v-budove-a Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky "Výmena elektrického záložného zdroja v budove A". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 07 Nov 2019 13:06:06 +0100
announcement-1379 <![CDATA[Intenzifikácia výroby sladu SO 08 - Spevnené plochy]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/intenzifikacia-vyroby-sladu-so-08-spevnene-plochy Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vo veci "Intenzifikácia výroby sladu SO 08 - Spevnené plochy". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 07 Nov 2019 13:02:05 +0100
announcement-1376 <![CDATA[Stavebné úpravy chemickej a jazykovej učebne]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-chemickej-a-jazykovej-ucebne Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Stavebné úpravy chemickej učebne ZŠ J.A.Komenského 1, Michalovce (IV.ZŠ), Stavebné úpravy jazykovej učebne ZŠ Školská 2, Michalovce (V.ZŠ)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.   1
Príloha č.   2
Príloha č.   3
Príloha č.   4
Príloha č.   5
Príloha č.   6
Príloha č.   7
Príloha č.   8
Príloha č.   9
Príloha č. 10
Príloha č. 11
Príloha č. 12

]]>
Wed, 13 Nov 2019 09:12:11 +0100
announcement-1325 <![CDATA[Dodanie osobného motorového vozidla prostredníctvom finančného lízingu]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/dodanie-osobneho-motoroveho-vozidla-prostrednictvom-financneho-lizingu Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Dodanie osobného motorového vozidla prostredníctvom finančného lízingu". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 09 Oct 2019 13:47:01 +0200
announcement-1318 <![CDATA[NABÍJACIE STANICE PRE ELEKTROAUTOMOBILY – dodávka a montáž]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/nabijacie-stanice-pre-elektroautomobily-dodavka-a-montaz Mesto Michlovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku:  NABÍJACIE STANICE PRE ELEKTROAUTOMOBILY – dodávka a montáž.  Bližšie informácie nájdete vo Výzve.

• Príloha č.1 – Nutné podmienky a parametre nabíjacej stanice a obslužnej mobilnej aplikácie
• Príloha č.2 – Projektová dokumentácia vo formátoch pdf
• Príloha č.3 – Výkaz výmer  vo formátoch xlsx
• Príloha č.4 – Kritérium pre určenie ceny

]]>
Tue, 21 Jan 2020 12:48:23 +0100
announcement-1317 <![CDATA[Pripominekovanie štúdie uskutočniteľnosti]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pripominekovanie-studie-uskutocnitelnosti Mesto Michalovce zverejňuje štúdiu Malé zlepšenia eGov služieb mesta Michalovce publikovanú na stránke  https://metais.vicepremier.gov.sk  s cieľom verejného pripomienkovania. 

]]>
Tue, 08 Oct 2019 09:17:30 +0200
announcement-1295 <![CDATA[Michalovce - obnova kultúrnej pamiatky "Zlatý býk"]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/michalovce-obnova-kulturnej-pamiatky-zlaty-byk

Mesto Michalovce vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet zákazky Michalovce - obnova kultúrnej pamiatky "Zlatý býk".

Informácie  na portáli Úradu pre verejné obstarávania

Informácie na portáli Elektronického obstarávania mesta Michalovce

 
]]>
Fri, 27 Sep 2019 13:19:08 +0200
announcement-1266 <![CDATA[Rekonštrukcia strechy - II. ZŠ Ul. Jána Švermu]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rekonstrukcia-strechy-ii-zs-ul-jana-svermu Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Michalovce – II. ZŠ Ul. Jána Švermu 6 – SO 03 – Telocvičňa – Rekonštrukcia strechy". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1 (ZIP)
Príloha č.2 (ZIP)
Príloha č.3 (PDF)
Príloha č.4 (ZIP)

]]>
Tue, 10 Sep 2019 09:25:41 +0200
announcement-1247 <![CDATA[Vybudovanie systému varovania a vyrozumenia Zimný štadión Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vybudovanie-systemu-varovania-a-vyrozumenia-zimny-stadion-michalovce Mesto Michlovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Vybudovanie systému varovania a vyrozumenia Zimný štadión Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1

]]>
Tue, 03 Sep 2019 08:18:01 +0200
announcement-1237 <![CDATA[Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/regeneracia-medziblokovych-priestorov-sidliska-zapad-v-meste-michalovce-1 Mesto Michalovce vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet zákazky Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce.

Informácie  na portáli Úradu pre verejné obstarávania

Informácie na portáli Elektronického obstarávania mesta Michalovce

]]>
Fri, 23 Aug 2019 13:10:54 +0200
announcement-1231 <![CDATA[Výstavba detských ihrísk]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vystavba-detskych-ihrisk Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Výstavba detských ihrísk: Michalovce - Detské ihrisko Rázusová, Michalovce – Detské ihrisko Verbovčík". )Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore

Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5

]]>
Tue, 03 Sep 2019 08:13:00 +0200
announcement-1190 <![CDATA[Služby mobilného operátora]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/sluzby-mobilneho-operatora Mesto Michalovce zverejňuje vyzvu na predkladania cenových ponúk "Služby mobilného operátora". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Verejný obstarávateľ predlžuje termín na predkladanie cenovej ponuky
a stanovuje nový termín na 8.8.2019 do 15:00 hod.

Príloha č. 1

]]>
Fri, 02 Aug 2019 13:34:04 +0200
announcement-1169 <![CDATA[Multifunkčné ihrisko]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/multifunkcne-ihrisko Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Multifunkčné ihrisko". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č. 1 (ZIP)
Príloha č. 2 (PDF)
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk (PDF)

]]>
Fri, 26 Jun 2020 10:32:57 +0200
announcement-1113 <![CDATA[Výzva na predkladanie ponúk: Dodanie kosačky]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vyzva-na-predkladanie-ponuk-dodanie-kosacky Mesto Michalovce zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk - Dodanie kosačky. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 17 Jun 2019 11:53:05 +0200
announcement-1087 <![CDATA[Dodávka a montáž systému video rozhodcu]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/dodavka-a-montaz-systemu-video-rozhodcu Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenovej ponuky "Dodávka a montáž systému video rozhodcu na zimný štadión v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 05 Jun 2019 16:23:56 +0200
announcement-992 <![CDATA[Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rekonstrukcia-teplovodov-na-uzemi-mesta-michalovce-1 Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenovej ponuky "Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1 (ZIP)

Príloha č.2 (ZIP)

]]>
Mon, 15 Apr 2019 08:34:18 +0200
announcement-953 <![CDATA[Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na centrálnej mestskej zóne]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/dodanie-bezdrotovych-pristupovych-bodov-na-centralnej-mestskej-zone-1 Mesto Michalovce zverejňuje výzvu -  zákazka podľa § 117  zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov na poskytnutie tovarov a s tým súvisiacich služieb Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na centrálnej mestskej zóne - Výzva na predkladanie ponúk (pdf); Príloha 1 - Priloha_9_vyzvy_Test_splnenia_TP_Wifi pre Teba.xlsx (xlsx); Príloha 2 - Umiestnenie_AP.pdf (pdf); Oznámenie.pdfPríloha č. 6 - Záznam z prieskumu trhu.

]]>
Wed, 19 Jun 2019 16:28:24 +0200
announcement-886 <![CDATA[Michalovce – Materská škola, Ul. Mlynská - Projektová dokumentácia]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/michalovce-materska-skola-ul-mlynska-projektova-dokumentacia Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Michalovce – Materská škola, Ul. Mlynská - Projektová dokumentácia". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 22 Feb 2019 11:24:19 +0100
announcement-882 <![CDATA[Zverejnenie informácie - úroveň vytriedenia komunálnych odpadov - kalendárny rok 2018]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zverejnenie-informacie-uroven-vytriedenia-komunalnych-odpadov-kalendarny-rok-2018 Mesto Micalovce zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 19 Feb 2019 13:50:43 +0100
announcement-881 <![CDATA[Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-a-nariadenie-ustneho-pojednavania-2 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci "obnova obalových konštrukcií bytového domu Konečná č. 6, 8, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf].

]]>
Mon, 18 Feb 2019 15:55:11 +0100
announcement-859 <![CDATA[Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/plan-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-na-i-polrok-2019 Mesto Michalovce zverejňuje "Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na I. polrok 2019". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 06 Feb 2019 16:42:42 +0100
announcement-815 <![CDATA[Dodanie tonerov pre tlačiarne a kopírovacie zariadenia v originálnom balení ]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/dodanie-tonerov-pre-tlaciarne-a-kopirovacie-zariadenia-v-originalnom-baleni Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Dodanie tonerov pre tlačiarne a kopírovacie zariadenia v originálnom balení". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore a Prílohe č. 1

]]>
Thu, 24 Jan 2019 08:29:01 +0100
announcement-813 <![CDATA[Reklamné predmety s logom mesta a logom ACES]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/reklamne-predmety-s-logom-mesta-a-logom-aces Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Reklamné predmety s logom mesta a logom ACES". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore a Prílohe č. 1

]]>
Thu, 24 Jan 2019 08:25:50 +0100
announcement-768 <![CDATA[Audit sieťovej infraštruktúry metropolitnej optickej siete Mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/audit-sietovej-infrastruktury-metropolitnej-optickej-siete-mesta-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Audit sieťovej infraštruktúry metropolitnej optickej siete Mesta Michalovce podľa metodiky ISACA". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 19 Dec 2018 14:53:13 +0100
announcement-747 <![CDATA[Výmena switchovej infraštruktúry]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vymena-switchovej-infrastruktury Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Výmena switchovej infraštruktúry". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č. 1
Príloha č. 2

]]>
Tue, 22 Jan 2019 15:20:11 +0100
announcement-745 <![CDATA[Strážna služba]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/strazna-sluzba Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Strážna služba". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1

]]>
Mon, 10 Dec 2018 13:26:38 +0100
announcement-727 <![CDATA[Identifikácii zvierat]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/identifikacii-zvierat Regionálna a potravinová správa Michalovce zverejňuje rozhodnutie o identifikácii zvierat, každý kto chová aspoň 1 ks ošípanej. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 27 Nov 2018 14:54:44 +0100
announcement-683 <![CDATA[Poisťovacie služby 2019]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/poistovacie-sluzby-2019 Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenovej ponuky Poisťovacie služby 2019. Bližšie informácie nájdete v piloženom súbore.

Príloha č. 1
Príloha č. 2 a 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8
Príloha č. 9

]]>
Mon, 05 Nov 2018 14:03:31 +0100
announcement-671 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 80]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-80-5 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 26 Oct 2018 14:28:12 +0200
announcement-670 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 77]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-77-5 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 26 Oct 2018 14:25:25 +0200
announcement-669 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 25]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-25-4 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 26 Oct 2018 14:21:32 +0200
announcement-668 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-10-6 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 26 Oct 2018 14:17:03 +0200
announcement-667 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 6]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-6 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 6 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 26 Oct 2018 14:13:50 +0200
announcement-666 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-82-6 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 26 Oct 2018 14:10:18 +0200
announcement-665 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 81]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-81 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 26 Oct 2018 13:48:36 +0200
announcement-648 <![CDATA[Obchodné centrum ÁTRIUM]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obchodne-centrum-atrium-3 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Obchodné centrum ÁTRIUM". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 07 Nov 2018 11:39:02 +0100
announcement-628 <![CDATA[Stavebné úpravy chemickej učebne ZŠ Kpt. Nálepku 16]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-chemickej-ucebne-zs-kpt-nalepku-16 Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenovej ponuky "Stavebné úpravy chemickej učebne ZŠ Kpt. Nálepku 16, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v piloženom súbore.

Príloha č.1 - Zmluva o dielo (PDF)

Príloha č.2 - Nákres (JPG)

Príloha č.3 - Technická dokumentácia 1 (ZIP)

Príloha č.4 - Technická dokumentácia 2 (ZIP)

Príloha č.5 - Výkaz-výmer 1 (XLS)

Príloha č.6 - Výkaz-výmer 2 (XLS)

 

]]>
Mon, 01 Oct 2018 15:06:11 +0200
announcement-567 <![CDATA[Výstavba ihrísk v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vystavba-ihrisk-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Výstavba ihrísk v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1: Výkazy výmer
Príloha č.2: PD Baňa
Príloha č.3: PD Hurbanovo nábrežie
Príloha č.4: PD Močarany
Príloha č.5: PD Štefánikova

]]>
Tue, 04 Sep 2018 13:31:01 +0200
announcement-563 <![CDATA[Priamy prenájom na Ul. kpt. Nálepku č. 33 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/priamy-prenajom-na-ul-kpt-nalepku-c-33-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer prenajať priamym prenájmom za účelom prenájmu na dobu neurčitú, priestory nachádzajúce sa na Ul. kpt. Nálepku č. 33 v MichalovciachBližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 31 Aug 2018 11:16:15 +0200
announcement-562 <![CDATA[Priamy prenájom na Nám. osloboditeľov č.18 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/priamy-prenajom-na-nam-osloboditelov-c18-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer prenajať priamym prenájmom za účelom prenájmu na dobu neurčitú, priestory nachádzajúce sa na Nám. osloboditeľov č.18 v MichalovciachBližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 31 Aug 2018 11:14:17 +0200
announcement-561 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 77]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-77-4 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 31 Aug 2018 11:08:13 +0200
announcement-560 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-82-5 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 31 Aug 2018 11:06:48 +0200
announcement-559 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-10-5 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 31 Aug 2018 11:05:44 +0200
announcement-558 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 25]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-25-3 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 31 Aug 2018 11:04:32 +0200
announcement-557 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 80]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-80-4 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 31 Aug 2018 11:02:20 +0200
announcement-555 <![CDATA[Byt do nájmu na Ulici okružnej v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/byt-do-najmu-na-ulici-okruznej-v-polyfunkcnom-dome-okruzna-v-michalovciach-1 Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu na Ulici okružnej v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 28 Aug 2018 15:11:58 +0200
announcement-549 <![CDATA[Oznámenie o doplnení spisového materiálu a zmene projektovej dokumentácie]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-doplneni-spisoveho-materialu-a-zmene-projektovej-dokumentacie Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o doplnení spisového materiálu a zmene projektovej dokumentácie vo veci "Autosalón Michalovce, Močarianska". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf].

]]>
Fri, 24 Aug 2018 07:52:47 +0200
announcement-548 <![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-nariadenie-ustneho-pojednavania Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci "Prístavba závesného balkóna bytu č. 36 na 2. p Michalovce, Kyjevská 8". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf].

]]>
Fri, 24 Aug 2018 07:45:00 +0200
announcement-546 <![CDATA[Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-a-nariadenie-ustneho-pojednavania Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci "obnova obalových konštrukcií bytového domu Michalovce, Konečná 7, 9, 11". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Mon, 20 Aug 2018 14:18:17 +0200
announcement-538 <![CDATA[Duklianska – Obchodná – Alex. Markuša – stavebné úpravy]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/duklianska-obchodna-alex-markusa-stavebne-upravy Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk - "Michalovce – OK Duklianska – Obchodná – Alex. Markuša – stavebné úpravy vč. VO". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Prílohy na stiahnutie:

]]>
Wed, 15 Aug 2018 12:43:17 +0200
announcement-508 <![CDATA[Prístrešky pre kontajnerové stojisko - Ul. Kyjevská, Moskovská, Minská]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pristresky-pre-kontajnerove-stojisko-ul-kyjevska-moskovska-minska Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie o dodatočnom povolení s tavby a povolení užívania stavby Prístrešky pre kontajnerové stojisko Ulica Kyjevská, Moskovská, Minská. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1: Situácia (PDF)

]]>
Mon, 30 Jul 2018 14:06:08 +0200
announcement-477 <![CDATA[Oprava kanalizačnej prípojky a hlavných rozvodov kanalizácie v objekte MŠ]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oprava-kanalizacnej-pripojky-a-hlavnych-rozvodov-kanalizacie-v-objekte-ms Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Oprava kanalizačnej prípojky a hlavných rozvodov kanalizácie v objekte MŠ na Ul. Vajanského č. 5 v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1: Výkaz-výmer (XLSX)

]]>
Wed, 11 Jul 2018 14:44:33 +0200
announcement-471 <![CDATA[Nový byt do nájmu v nadstavbe A-1, A-2 na Ulici obrancov mieru 4]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/novy-byt-do-najmu-v-nadstavbe-a1-a2-na-ulici-obrancov-mieru-4 Mesto Michalovce ponúka nový byt do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 06 Jul 2018 10:57:23 +0200
announcement-470 <![CDATA[Byt do nájmu na Obrancov mieru 4 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/byt-do-najmu-na-obrancov-mieru-4-v-michalovciach Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom  súbore.

]]>
Fri, 06 Jul 2018 10:52:55 +0200
announcement-469 <![CDATA[Byty do nájmu v bytovom dome na Ulici mlynskej]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/byty-do-najmu-v-bytovom-dome-na-ulici-mlynskej Mesto Michalovce ponúka byty do nájmu v bytovom dome na Ulici mlynskej (lokalita Angi mlyn) v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 06 Jul 2018 10:47:31 +0200
announcement-467 <![CDATA[Priestory na streche na Ul. obrancov mieru 6]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/priestory-na-streche-na-ul-obrancov-mieru-6 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestorov nachádzajúcich sa na streche objektu na Ul. obrancov mieru č.6 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 04 Jul 2018 16:04:06 +0200 Thu, 06 Jul 2028 00:00:00 +0200
announcement-465 <![CDATA[Oprava priestorov posilňovne v objekte Zimného štadióna]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oprava-priestorov-posilnovne-v-objekte-zimneho-stadiona Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Oprava priestorov posilňovne v objekte Zimného štadióna v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1: Výkaz - výmer (XLSX)

]]>
Tue, 03 Jul 2018 15:14:23 +0200
announcement-453 <![CDATA[Višňová - úprava TS14, VN a NN]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/visnova-uprava-ts14-vn-a-nn Mesto Michalovce zverejňuje územné rozhodnutie "Michalovce, ul. Višňová - úprava TS14, VN a NN". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 26 Jun 2018 14:24:33 +0200
announcement-451 <![CDATA[Oprava fasády, strechy a areálu Materskej školy]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oprava-fasady-strechy-a-arealu-materskej-skoly Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Oprava fasády, strechy a areálu Materskej školy, Ul. školská v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č. 1 - Výkaz-výmer (XLSX)

]]>
Mon, 25 Jun 2018 14:41:04 +0200
announcement-448 <![CDATA[Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: Marián Kusý "69", Štefan Hurčík]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-mieste-ulozenia-pisomnosti-marian-kusy-69-stefan-hurcik Mesto Michalovce zverejňuje verejnou vyhláškou oznámenie o mieste uloženia písomnosti. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 22 Jun 2018 14:26:47 +0200
announcement-447 <![CDATA[Telekomunikačná stavba FTTH Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/telekomunikacna-stavba-ftth-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o začatí územneho konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Telekomunikačná stavba FTTH Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 22 Jun 2018 14:20:51 +0200
announcement-446 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 80]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-80-2 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 22 Jun 2018 14:18:37 +0200
announcement-445 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 77]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-77-2 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 22 Jun 2018 14:05:25 +0200
announcement-444 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 25]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-25-1 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 22 Jun 2018 14:02:16 +0200
announcement-443 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-10-3 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 22 Jun 2018 13:58:40 +0200
announcement-442 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-82-3 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 22 Jun 2018 13:53:35 +0200
announcement-441 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-82-2 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb)" Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 22 Jun 2018 13:49:21 +0200
announcement-439 <![CDATA[Audítorské služby]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/auditorske-sluzby Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Audítorské služby". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 21 Jun 2018 15:28:52 +0200
announcement-438 <![CDATA[Autosalón SO 02 - Michalovce, Močarianska]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/autosalon-so-02-michalovce-mocarianska Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie na stavbu "Autosalón SO 02 - Spevnené plochy Michalovce, Močarianska". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 21 Jun 2018 11:16:01 +0200
announcement-437 <![CDATA[Oprava hľadiska tribúny a balkónov prevádzkovej budovy futbalového štadióna]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oprava-hladiska-tribuny-a-balkonov-prevadzkovej-budovy-futbaloveho-stadiona Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Oprava hľadiska tribúny A futbalového štadióna a oprava strechy a balkónov prevádzkovej budovy futbalového štadióna v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1 - Výkaz-výmer hľadisko (PDF)
Príloha č.2 - Výkaz-výmer strecha (PDF)

]]>
Wed, 20 Jun 2018 15:35:27 +0200
announcement-436 <![CDATA[Časť pozemku p.E-KN č. 9459, k.ú. Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/cast-pozemku-pekn-c-9459-ku-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom "Časti pozemku p.E-KN č. 9459, k.ú. Michalovce o výmere 1,00 m2 na Námestí osloboditeľov v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 20 Jun 2018 15:28:20 +0200
announcement-435 <![CDATA[Novovytvorené pozemky na Ulici športovej v k.ú. Stráňany]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/novovytvorene-pozemky-na-ulici-sportovej-v-ku-stranany Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom nehnuteľností "Novovytvorených pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Stráňany, ktoré boli vytvorené GP č. 45353221-166/2018 ako p.C-KN č. 1701/3 o výmere 23 m2 a p.C-KN č. 57/5, o výmere 89 m2, nachádzajúce sa na Ulici športovej v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

 

]]>
Wed, 20 Jun 2018 15:07:28 +0200
announcement-434 <![CDATA[Časti pozemku p.E-KN č. 2078/1, p.E-KN č.2086/1, k.ú. Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/casti-pozemku-pekn-c-20781-pekn-c20861-ku-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti "Časti pozemku p.E-KN č. 2078/1, k.ú. Michalovce o výmere 3,60 m2 a časť p.E-KN č.2086/1, k.ú. Michalovce o výmere 2,70 m2 na Ulici A. Markuša v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 20 Jun 2018 15:01:17 +0200
announcement-433 <![CDATA[Časť pozemku p.E-KN č. 1221, k.ú. Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/cast-pozemku-pekn-c-1221-ku-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti "Časti pozemku p.E-KN č. 1221, k.ú. Michalovce o výmere 15,06 m2". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 20 Jun 2018 14:42:23 +0200
announcement-432 <![CDATA[Dodatočné povoľovanie stavby, Rezidencia Tichá, Ulica Tichá]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/dodatocne-povolovanie-stavby-rezidencia-ticha-ulica-ticha Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Rezidencia Tichá, Michalovce, Ulica Tichá". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 19 Jun 2018 15:02:56 +0200
announcement-431 <![CDATA[Zmena užívania stavby z predajne na kaviareň, Nám. osloboditelľov 8]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zmena-uzivania-stavby-z-predajne-na-kaviaren-nam-osloboditellov-8 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie vo veci "Zmena užívania stavby z predajne na kaviareň, Michalovce, Nám. osloboditel'ov 8". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 19 Jun 2018 14:56:26 +0200
announcement-430 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu, Jilemníckeho 54]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-jilemnickeho-54 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Stavebné úpravy bytu č.2 na 8.p., Michalovce, Jilemníckeho 54". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 19 Jun 2018 14:52:31 +0200
announcement-429 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu, Stefániková 46]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-stefanikova-46 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Stavebné úpravy bytu č.5 na 4.p. Michalovce, Stefániková 46". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 19 Jun 2018 14:45:49 +0200
announcement-428 <![CDATA[Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: P.O. BUILDING, s.r.o.]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-mieste-ulozenia-pisomnosti-po-building-sro Daňový úrad Košice zverejňuje verejnou vyhláškou oznámenie o uložení písomnosti "P.O. BUILDING, s.r.o.". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 19 Jun 2018 14:14:46 +0200
announcement-427 <![CDATA[Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: Pet&Hobby s.r.o.]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-mieste-ulozenia-pisomnosti-pethobby-sro Daňový úrad Košice zverejňuje verejnou vyhláškou oznámenie o uložení písomnosti "Pet&Hobby s.r.o.". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 19 Jun 2018 14:10:21 +0200
announcement-426 <![CDATA[Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/cas-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru Okresné riaditeľstvo Zasičského a záchranného zboru v Michalovciach zverejňuje zákaz zakladať alebo udržiavať ohne, používať otvorený oheň, fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety na lesných pozemkoch. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 18 Jun 2018 09:25:28 +0200
announcement-422 <![CDATA[Výstavba detských ihrísk na sídlisku Východ]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vystavba-detskych-ihrisk-na-sidlisku-vychod Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Výstavba detských ihrísk v Michalovciach na sídlisku Východ: Detské ihrisko Uralská B8-B9, Detské ihrisko Moldavská B4-B5, Detské ihrisko Moskovská za B2". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1 (PDF)
Príloha č.2 (ZIP)

]]>
Mon, 18 Jun 2018 14:36:01 +0200
announcement-421 <![CDATA[Predaj pozemku v k.ú. Stráňany]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/predaj-pozemku-v-ku-stranany Mesto Michalovce zverejňuje zámer odpredať pozemok v k.ú. Stráňany ako prípad osobitného zreteľa. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 12 Jun 2018 14:42:11 +0200
announcement-420 <![CDATA[Oprava okien výmenou v časti objektu Zlatý bažant]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oprava-okien-vymenou-v-casti-objektu-zlaty-bazant Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkadanie ponúk "Oprava okien výmenou v časti objektu Zlatý bažant na Ul. saleziánov 1285 v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 12 Jun 2018 14:01:48 +0200
announcement-419 <![CDATA[Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/navrh-vzn-o-poskytovani-dotacii-z-rozpoctu-mesta-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 12 Jun 2018 14:08:48 +0200
announcement-415 <![CDATA[Prenájom priestorov na streche na Ul. obrancov mieru č.6 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-priestorov-na-streche-na-ul-obrancov-mieru-c6-v-michalovciach Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na "prenájom priestorov nachádzajúcich sa na streche objektu na Ul. obrancov mieru č.6 v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 08 Jun 2018 14:14:06 +0200
announcement-414 <![CDATA[Pozemky na Výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri Oreské]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pozemky-na-vykon-prava-polovnictva-v-polovnom-reviri-oreske Mesto Michalovce zverejňuje zámer "prenajať pozemky na Výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri Oreské" ako prípad hodný osobitného zreteľa. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 08 Jun 2018 14:10:35 +0200
announcement-413 <![CDATA[Výstavba detského ihriska na sídlisku Juh v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vystavba-detskeho-ihriska-na-sidlisku-juh-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Výstavba detského ihriska na sídlisku Juh v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1 - projektová dokumentácia (ZIP)
Príloha č.2 - zmluva (PDF)

]]>
Fri, 08 Jun 2018 07:54:41 +0200
announcement-412 <![CDATA[APV Investment s.r.o. zastúpený spoločnosťou RAHAR s.r.o.]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/apv-investment-sro-zastupeny-spolocnostou-rahar-sro Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje žiadosť o stavebné povolenie pre spoločnosť APV Investement s.r.o., zastúpenou spoločnosťou RAHAR s.r.o. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 07 Jun 2018 15:19:16 +0200
announcement-360 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu, bytového domu V4, Nad Laborcom 8, Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-bytoveho-domu-v4-nad-laborcom-8-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Stavebné úpravy bytu č. 49 na 12. poschodí bytového domu V4, Nad Laborcom 8, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 07 May 2018 15:19:38 +0200
announcement-359 <![CDATA[Oprava fasády objektu a oprava okien výmenou]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oprava-fasady-objektu-a-oprava-okien-vymenou Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Oprava  fasády objektu a oprava okien výmenou na Ul. vrbovskej č. 37 v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha na stiahnutie:

Výkaz výmer [xls]

]]>
Mon, 07 May 2018 11:05:33 +0200
announcement-357 <![CDATA[Detské ihriská Markušová, Špitálska , Okružná]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/detske-ihriska-markusova-spitalska-okruzna Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Detské ihriská Markušová, Špitálska, Okružná". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Prílohy na stiahnutie:

projektová dokumentácia [zip]

]]>
Fri, 04 May 2018 14:06:38 +0200
announcement-353 <![CDATA[Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rekonstrukcia-teplovodov-na-uzemi-mesta-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Prílohy na stiahnutie:

dokladová časť 1 [zip]
dokladová časť 2 [zip]
projektová dokumentácia + výkaz výmer [zip]

]]>
Fri, 04 May 2018 14:58:24 +0200
announcement-350 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-80-v-michalovciach-1 Mesto Michalovce zverejňuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 30 Apr 2018 14:37:21 +0200
announcement-349 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-77-v-michalovciach-1 Mesto Michalovce zverejňuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 30 Apr 2018 14:34:10 +0200
announcement-348 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-25-v-michalovciach-1 Mesto Michalovce zverejňuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 30 Apr 2018 14:30:58 +0200
announcement-347 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-10-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 30 Apr 2018 14:26:14 +0200
announcement-346 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-18-v-michalovciach-1 Mesto Michalovce zverejňuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 30 Apr 2018 14:22:18 +0200
announcement-345 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-82-v-michalovciach-1 Mesto Michalovce zverejňuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 30 Apr 2018 14:17:34 +0200
announcement-340 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu na ul. Okružná 1298/56, Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-na-ul-okruzna-129856-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povoloenie vo veci "Stavebné úpravy bytu č. 7 na ul. Okružná 1298/56, 2. posch., Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 26 Apr 2018 21:04:27 +0200
announcement-335 <![CDATA[Dražobná spoločnosť, a.s., Bratislava]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/drazobna-spolocnost-as-bratislava dražobná spoločnosť a.s., zverejňuje oznámenie o konaní dražby vo veci "Nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva Č. 5516, 7235, katastrálne územie územie Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 23 Apr 2018 10:32:01 +0200
announcement-334 <![CDATA[Obnova obalových konštrukcií bytového domu bl. J3, Ul. Štefánikova 54, 56]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obnova-obalovych-konstrukcii-bytoveho-domu-bl-j3-ul-stefanikova-54-56 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné konanie vo veci "Obnova obalových konštrukcií bytového domu bl. J3, Ul. Štefánikova 54, 56". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 20 Apr 2018 14:15:31 +0200
announcement-333 <![CDATA[Zrušenie trvalého pobytu - Kosán Jan]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zrusenie-trvaleho-pobytu-kosan-jan Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o zrušení trvalého pobytu k 18.04.2018 - Kosán Jan Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 19 Apr 2018 08:37:57 +0200
announcement-332 <![CDATA[Obnova bytového domu na ul. Komenského č. 14, 16, 18, 20, 22]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obnova-bytoveho-domu-na-ul-komenskeho-c-14-16-18-20-22 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústrneho pojednávania vo veci "Obnova bytového domu na ul. Komenského č. 14, 16, 18, 20, 22, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 19 Apr 2018 08:35:13 +0200
announcement-331 <![CDATA[Obnova bytového domu Ul. J. Murgaša 1321/9, 11, 13, 15]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obnova-bytoveho-domu-ul-j-murgasa-13219-11-13-15 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci "Obnova bytového domu Ul. J. Murgaša 1321/9, 11, 13, 15 Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 19 Apr 2018 08:31:33 +0200
announcement-330 <![CDATA[INS FTTH MI MICH Polygon 9]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ins-ftth-mi-mich-polygon-9 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie o umiestnení stavby vo veci "INS FTTH MI MICH Polygon 9". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 12 Apr 2018 14:53:01 +0200
announcement-329 <![CDATA[Intenzifikácia výroby sladu SO 08 Spevnené plochy Michalovce, Močarianska]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/intenzifikacia-vyroby-sladu-so-08-spevnene-plochy-michalovce-mocarianska Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Intenzifikácia výroby sladu SO 08 Spevnené plochy Michalovce, Močarianska". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 12 Apr 2018 12:57:35 +0200
announcement-328 <![CDATA[Sladovňa, a.s., Močarianska 14, Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/sladovna-as-mocarianska-14-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje žiadosť o stavebné povolenie. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 12 Apr 2018 12:55:09 +0200
announcement-327 <![CDATA[Michalovce, Ul. Špitálska, Okružná - zriadenie NN vedenia]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/michalovce-ul-spitalska-okruzna-zriadenie-nn-vedenia Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Michalovce, Ul. Špitálska, Okružná - zriadenie NN vedenia". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 12 Apr 2018 11:58:50 +0200
announcement-326 <![CDATA[Rozpočtové opatrenie č. 2/2018]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rozpoctove-opatrenie-c-22018 Mesto Michalovce zverejňuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2018. Bližšie informácie nájdete v prílohách.

Prílohy:

Rozpočtové opatrenie č.2/2018 - textová časť
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 - tabuľková časť

]]>
Tue, 10 Apr 2018 14:17:42 +0200
announcement-325 <![CDATA[Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2017]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zaverecny-ucet-mesta-michalovce-za-rok-2017 Mesto Michalovce zverejňuje Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2017. Bližšie informácie nájdete v prílohách.

Prílohy:

Záverečný účet 2017 - textová časť
Záverečný účet 2017 - tabuľková časť

]]>
Tue, 10 Apr 2018 14:12:46 +0200
announcement-324 <![CDATA[Daňový úrad Košice]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/danovy-urad-kosice Daňový úrad Košice zverejňuje dražobnú vyhlášku na predaj nehnuteľnosti. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 10 Apr 2018 10:15:57 +0200
announcement-323 <![CDATA[Uzávierka križovatky ulíc Kuzmányho a Štefánikovej]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/uzavierka-krizovatky-ulic-kuzmanyho-a-stefanikovej Mesto Michalovce zverejňuje oznam o uzávierke križovatky ulíc Kuzmányho a Štefánikovej. Bližšie informácie nájdete v príloženom článku.

]]>
Mon, 09 Apr 2018 14:20:05 +0200
announcement-321 <![CDATA[VZN o záväznej časti Územného plánu mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vzn-o-zavaznej-casti-uzemneho-planu-mesta-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje návrh VZN o záväznej časti Územného plánu mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 09 Apr 2018 14:14:36 +0200
announcement-320 <![CDATA[GVP Gastro Michalovce - nadstavba šatní]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/gvp-gastro-michalovce-nadstavba-satni-1 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "GVP Gastro Michalovce - nadstavba šatní". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 06 Apr 2018 14:39:03 +0200
announcement-319 <![CDATA[Základňová stanica a Rádioreléový bod Michalovce, Saleziiánov 4]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zakladnova-stanica-a-radioreleovy-bod-michalovce-saleziianov-4-1 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie o povolení odstránenia stavby vo veci "Základňová stanica a Rádioreléový bod Michalovce, Saleziiánov 4". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 06 Apr 2018 12:16:43 +0200
announcement-318 <![CDATA[Autosalón Michalovce, Močarianska]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/autosalon-michalovce-mocarianska-1 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje územné rozhodnutie vo veci "Autosalón Michalovce, Močarianska". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 05 Apr 2018 15:07:24 +0200
announcement-314 <![CDATA[Zrušenie trvalého pobytu - Bodnár František]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zrusenie-trvaleho-pobytu-bodnar-frantisek Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o zrušení trvalého pobytu k 04.04.2018 - Bodnár František Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 04 Apr 2018 16:15:04 +0200
announcement-313 <![CDATA[Pozemok a časti pozemkov na Námestí osloboditeľov a Ulici obchodnej v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pozemok-a-casti-pozemkov-na-namesti-osloboditelov-a-ulici-obchodnej-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer prenajať pozemok a časti pozemkov na Námestí osloboditeľov a Ulici obchodnej v Michalovciach, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 04 Apr 2018 15:54:04 +0200
announcement-312 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu č. 6 na 3.p Michalovce, Zakarpatská 9]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-c-6-na-3p-michalovce-zakarpatska-9 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Stavebné úpravy bytu č. 6 na 3.p Michalovce, Zakarpatská 9". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 04 Apr 2018 13:37:55 +0200
announcement-311 <![CDATA[Zámer vyhlásiť chránený strom Dub letný]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zamer-vyhlasit-chraneny-strom-dub-letny Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie zverejňuje "Oznámenie o zámere vyhlásiť chránený' strom Dub letný, k. ú. Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 04 Apr 2018 11:11:50 +0200
announcement-310 <![CDATA[VÝŤAHY - REKONŠTRUKCIA pre bytový dom B6 na Ul. Užhorodskej a Ul. Ukrajinskej, Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vytahy-rekonstrukcia-pre-bytovy-dom-b6-na-ul-uzhorodskej-a-ul-ukrajinskej-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "VÝŤAHY - REKONŠTRUKCIA pre bytový dom B6 na Ul. Užhorodskej 11, 13 a Ul. Ukrajinskej 2,4,6, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 29 Mar 2018 11:35:14 +0200
announcement-309 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-80-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na "na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 29 Mar 2018 11:14:06 +0200
announcement-308 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-77-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 29 Mar 2018 11:08:28 +0200
announcement-307 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-25-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 29 Mar 2018 11:04:52 +0200
announcement-306 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-10-2 Mesto Michalovce zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 29 Mar 2018 10:59:55 +0200
announcement-305 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-18-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 29 Mar 2018 10:53:26 +0200
announcement-304 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-82-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na "prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb)". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 29 Mar 2018 10:54:51 +0200
announcement-303 <![CDATA[Obnova obalových konštrukcií bytového domu]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obnova-obalovych-konstrukcii-bytoveho-domu Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Obnova obalových konštrukcií bytového domu". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Mar 2018 15:50:04 +0200
announcement-302 <![CDATA[Prístavba obchodného centra Zemplín v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pristavba-obchodneho-centra-zemplin-v-michalovciach Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Prístavba obchodného centra Zemplín v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Mar 2018 15:47:35 +0200
announcement-301 <![CDATA[Miesto uloženia písomností]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/miesto-ulozenia-pisomnosti Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o mieste uloženia písomností. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Mar 2018 14:58:00 +0200
announcement-300 <![CDATA[Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, Mlynská 2, Spišská Nová Ves]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/exekutorsky-urad-spisska-nova-ves-mlynska-2-spisska-nova-ves Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, Mlynská 2, Spišská Nová Ves zverejňuje žiadosť o poskytnutie súčinnosti pri výkone exekučnej činnosti, vo veci "Róbert Kostič". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Mar 2018 14:55:31 +0200
announcement-299 <![CDATA[Obnova obalových konštrukcií bytového domu, blok H3, ul. Štefánikova č. 68-74, Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obnova-obalovych-konstrukcii-bytoveho-domu-blok-h3-ul-stefanikova-c-6874-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a začatí ústneho pojednávania vo veci "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, blok H3, ul. Štefánikova č. 68, 70, 72, 74, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Mar 2018 14:46:44 +0200
announcement-298 <![CDATA[Čast pozemku na Ulici agátovej v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/cast-pozemku-na-ulici-agatovej-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom časti pozemku na Ulici agátovej v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Mar 2018 14:38:34 +0200
announcement-297 <![CDATA[Čast pozemku na Námestí osloboditeľov v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/cast-pozemku-na-namesti-osloboditelov-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom časti pozemku na Námestí osloboditeľov v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Mar 2018 14:34:22 +0200
announcement-296 <![CDATA[Pozemok na Námestí osloboditeľov v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pozemok-na-namesti-osloboditelov-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom pozemku na Námestí osloboditeľov v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Mar 2018 14:25:57 +0200
announcement-295 <![CDATA[Časti pozemku na Ulici Jaroslawskej v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/casti-pozemku-na-ulici-jaroslawskej-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom časti pozemku na Ulici Jaroslawskej v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Mar 2018 14:22:14 +0200
announcement-294 <![CDATA[Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/regeneracia-medziblokovych-priestorov-sidliska-zapad-v-meste-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce". Bložšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Prílohy na stiahnutie:

]]>
Mon, 26 Mar 2018 10:57:21 +0200
announcement-293 <![CDATA[Oodpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oodpredaj-nehnutelnosti-vo-vlastnictve-mesta-michalovce Mesto Michalovce vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 23 Mar 2018 13:26:31 +0100
announcement-292 <![CDATA[Rodinný dom s garážou]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rodinny-dom-s-garazou Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Rodinný dom s garážou". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 23 Mar 2018 09:53:05 +0100
announcement-291 <![CDATA[Preložka trafostanice TS0364-0088 TR88/399 , J.A. Gagarina]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prelozka-trafostanice-ts03640088-tr88399-ja-gagarina Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Preložka trafostanice TS0364-0088 TR88/399 , J.A. Gagarina". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 23 Mar 2018 07:53:24 +0100
announcement-290 <![CDATA[Zrušenie trvalého pobytu - Victoria Goroľová]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zrusenie-trvaleho-pobytu-victoria-gorolova Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o zrušení trvalého pobytu k 21.03.2018 - Victoria Goroľová. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 22 Mar 2018 07:22:18 +0100
announcement-289 <![CDATA[Zrušenie trvalého pobytu]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zrusenie-trvaleho-pobytu Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o zrušení trvalého pobytu k 21.03.2018 - Norbert Lörinc. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 21 Mar 2018 09:20:04 +0100
announcement-286 <![CDATA[Okresný súd Bratislava IV]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/okresny-sud-bratislava-iv Okresný súd Bratislava IV zverejňuje žiadosť o doručenie písomnosti vo veci "KOOPERATIVA poisžovňa, a.s., Vienna Insurance Group". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 21 Mar 2018 09:02:08 +0100
announcement-285 <![CDATA[Bytový dom Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/bytovy-dom-michalovce-1 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru výstavby a bytovej politiky vo veci "Bytový dom Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 20 Mar 2018 14:29:54 +0100
announcement-284 <![CDATA[POLYFUNKČNÉ CENTRUM - objekt SO 02 Michalovce, Sobranecká]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/polyfunkcne-centrum-objekt-so-02-michalovce-sobranecka Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "POLYFUNKČNÉ CENTRUM - objekt SO 02 Michalovce, Sobranecká". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 19 Mar 2018 15:14:01 +0100
announcement-283 <![CDATA[Pozemok na Ul. vrbovskej v Michalovciach, pre OZ VRBOVČAN]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pozemok-na-ul-vrbovskej-v-michalovciach-pre-oz-vrbovcan Mesto Michalovce zverejňuje zámer prenajať pozemok  na Ul. vrbovskej v Michalovciach, pre OZ VRBOVČAN, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 19 Mar 2018 14:41:31 +0100
announcement-282 <![CDATA[Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/odpredaj-nehnutelnosti-vo-vlastnictve-mesta-michalovce Mesto Michalovce vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na "Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 16 Mar 2018 10:09:07 +0100
announcement-281 <![CDATA[PRO CIVITAS, s.r.o, Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava: Žiadosť o súčinnosť]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pro-civitas-sro-vajnorska-100a-83104-bratislava-ziadost-o-sucinnost Stály rozhodcovský súd zriadený pri Rozhodcovskej a mediačnej zverejňuje Žiadosť o súčinnosť vo veci žalobcu "PRO CIVITAS, s.r.o, Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 15 Mar 2018 11:59:36 +0100
announcement-280 <![CDATA[Diaľnica Dl Pozdišovce — Št. hranica SR/UA]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/dialnica-dl-pozdisovce-st-hranica-srua Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje správu o rozsahu hodnotenia pre hodnotenie navrhovanej činnosti: „Diaľnica Dl Pozdišovce — Št. hranica SR/UA“. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 13 Mar 2018 11:22:30 +0100
announcement-277 <![CDATA[Reštaurácia rýchleho občerstvenia Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/restauracia-rychleho-obcerstvenia-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Reštaurácia rýchleho občerstvenia Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 12 Mar 2018 14:31:42 +0100
announcement-276 <![CDATA[Odstránenie nefunkčných a skorodovaných stĺpov miestneho rozhlasu na území mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/odstranenie-nefunkcnych-a-skorodovanych-stlpov-miestneho-rozhlasu-na-uzemi-mesta-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje verejnú vyhlášku vo veci "Odstránenie nefunkčných a skorodovaných stĺpov miestneho rozhlasu na území mesta Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 08 Mar 2018 15:29:38 +0100
announcement-275 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu č. 2 na 8. p Michalovce, Jilemníckeho 54]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-c-2-na-8-p-michalovce-jilemnickeho-54 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Stavebné úpravy bytu č. 2 na 8. p Michalovce, Jilemníckeho 54". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 08 Mar 2018 09:39:43 +0100
announcement-274 <![CDATA[Základňová stanica a Rádioreléový bod Michalovce, Saleziiánov 4]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zakladnova-stanica-a-radioreleovy-bod-michalovce-saleziianov-4 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a nariadenie ústneho pojednávania vo veci "Základňová stanica a Rádioreléový bod Michalovce, Saleziiánov 4". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 07 Mar 2018 16:10:57 +0100
announcement-273 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu č.7 na ulici Okružná 1298/56, 2. posch., Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-c7-na-ulici-okruzna-129856-2-posch-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Stavebné úpravy bytu č.7 na ulici Okružná 1298/56, 2. posch., Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 07 Mar 2018 15:49:55 +0100
announcement-272 <![CDATA[Rekonštrukcia plynovodov Michalovce, Stráňany, Višňová, UO02826_2019]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rekonstrukcia-plynovodov-michalovce-stranany-visnova-uo02826_2019 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Rekonštrukcia plynovodov Michalovce, Stráňany, Višňová, UO02826_2019". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 07 Mar 2018 15:44:47 +0100
announcement-271 <![CDATA[Pokyny k orálnej vakcinácií Iíšok proti besnote - jarná kampaň 2018]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pokyny-k-oralnej-vakcinacii-iisok-proti-besnote-jarna-kampan-2018 Mesto Michalovce zverejňuje oznam Regionálnej veterinárnej a potrevinovej správy vo veci "Pokyny k orálnej vakcinácií Iíšok proti besnote - jarná kampaň 2018". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 07 Mar 2018 16:07:12 +0100
announcement-270 <![CDATA[VZN 197/2018 o sociálnych slúžbách]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vzn-1972018-o-socialnych-sluzbach Mesto Michalovce zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 07 Mar 2018 08:14:01 +0100
announcement-269 <![CDATA[MI (1905) / Michalovce - mestské kasárne - autopark - SK/EZ/MI / 1905]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/mi-1905-michalovce-mestske-kasarne-autopark-skezmi-1905 Mesto Michalovce zverejňuje verejnú vyhlášku Okresného úradu v Košiciach vo veci "MI (1905) / Michalovce - mestské kasárne - autopark - SK/EZ/MI/1905". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 06 Mar 2018 08:38:40 +0100
announcement-268 <![CDATA[Významná obnova bytového domu Jozefa Murgaša 1, 3, 5, 7]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vyznamna-obnova-bytoveho-domu-jozefa-murgasa-1-3-5-7-1 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Významná obnova bytového domu Jozefa Murgaša 1, 3, 5, 7". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Mar 2018 23:18:39 +0100
announcement-267 <![CDATA[Obnova bytového domu G3 Ul. Štefánikova 1412, Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obnova-bytoveho-domu-g3-ul-stefanikova-1412-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Obnova bytového domu G3 Ul. Štefánikova 1412, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Mar 2018 08:37:35 +0100
announcement-266 <![CDATA[Nebytové priestory na Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/nebytove-priestory-na-nam-osloboditelov-c-81-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer prenajať priamym prenájmom za účelom predĺženia doby nájmu na dobu neurčitú, nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 02 Mar 2018 15:27:05 +0100
announcement-265 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 80]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-80-1 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 02 Mar 2018 15:23:39 +0100
announcement-264 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 77]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-77-1 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 02 Mar 2018 15:20:46 +0100
announcement-263 <![CDATA[Pprenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 25]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pprenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-25 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 02 Mar 2018 15:18:36 +0100
announcement-262 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-10-1 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 02 Mar 2018 15:16:08 +0100
announcement-261 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 18]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-18-1 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 02 Mar 2018 15:14:04 +0100
announcement-260 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-82-1 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 02 Mar 2018 15:11:22 +0100
announcement-259 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu, Michalovce, Zakarpatská 9]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-michalovce-zakarpatska-9 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania nariadení ústneho pojednávania vo veci "stavebné úpravy bytu č. 6 na 3.p Michalovce, Zakarpatská 9". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 02 Mar 2018 15:08:30 +0100
announcement-258 <![CDATA[Opakovaná dobrovoľná dražba]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/opakovana-dobrovolna-drazba Auctioneer s.r.o. zverejňuje oznámeie o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 01 Mar 2018 12:01:46 +0100
announcement-257 <![CDATA[TOWER SHOPPING CENTER — Michalovce, Nám. Osloboditeľov]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/tower-shopping-center-michalovce-nam-osloboditelov Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie Okresného úradu vo veci "TOWER SHOPPING CENTER — Michalovce, Nám. Osloboditeľov". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Feb 2018 22:45:49 +0100
announcement-256 <![CDATA[GVP Gastro Michalovce - nadstavba šatní]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/gvp-gastro-michalovce-nadstavba-satni Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "GVP Gastro Michalovce - nadstavba šatní". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Feb 2018 22:41:20 +0100
announcement-255 <![CDATA[Autosalón Michalovce, Močarianska]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/autosalon-michalovce-mocarianska Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Autosalón Michalovce, Močarianska". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 28 Feb 2018 22:35:50 +0100
announcement-253 <![CDATA[Žabany - skládka na nie nebezpečný odpad - rozšírenie]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zabany-skladka-na-nie-nebezpecny-odpad-rozsirenie Mesto Michalovce zverejňuje rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR vo veci "Žabany - skládka na nie nebezpečný odpad - rozšírenie", vydané v zisťovacom konaní. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 27 Feb 2018 09:27:49 +0100
announcement-254 <![CDATA[Cyklistická trasa CMZ – Biela hora]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/cyklisticka-trasa-cmz-biela-hora Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Cyklistická trasa CMZ – Biela hora". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha 1
Príloha 2

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď
Súťažné podklady - oprava 

]]>
Tue, 20 Mar 2018 15:39:03 +0100
announcement-252 <![CDATA[Pozemok na Ulici A. Markuša v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pozemok-na-ulici-a-markusa-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti, pozemku na Ulici A. Markuša v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 26 Feb 2018 14:22:44 +0100
announcement-251 <![CDATA[Časť pozemku na Ulici na Ulici A. Markuša]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/cast-pozemku-na-ulici-na-ulici-a-markusa Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti, časti pozemku na Ulici na Ulici A. Markuša. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 26 Feb 2018 14:19:01 +0100
announcement-250 <![CDATA[Časť pozemku na Ulici Jána Kollára v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/cast-pozemku-na-ulici-jana-kollara-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti, časti pozemku na Ulici Jána Kollára v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 26 Feb 2018 14:17:06 +0100
announcement-249 <![CDATA[Byt do nájmu na Ulici okružnej v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/byt-do-najmu-na-ulici-okruznej-v-polyfunkcnom-dome-okruzna-v-michalovciach Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu na Ulici okružnej v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 26 Feb 2018 14:13:43 +0100
announcement-248 <![CDATA[Byt do nájmu na Ulici mlynskej v bytovom dome „D“a“E“ v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/byt-do-najmu-na-ulici-mlynskej-v-bytovom-dome-dae-v-michalovciach Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu na Ulici mlynskej v bytovom dome „D“a“E“ v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 26 Feb 2018 14:42:55 +0100
announcement-247 <![CDATA[Významná obnova bytového domu na ul. Severná 2, 4, 6, Michalovce Michalovce, Severná 5868/2]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vyznamna-obnova-bytoveho-domu-na-ul-severna-2-4-6-michalovce-michalovce-severna-58682 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Významná obnova bytového domu na ul. Severná 2, 4, 6, Michalovce Michalovce, Severná 5868/2". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 26 Feb 2018 10:54:09 +0100
announcement-246 <![CDATA[Vybudovanie osvetlenia ľadovej plochy zimného štadióna Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vybudovanie-osvetlenia-ladovej-plochy-zimneho-stadiona-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na poskytnutie služby "Vybudovanie osvetlenia ľadovej plochy zimného štadióna Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3

]]>
Mon, 26 Feb 2018 08:30:47 +0100
announcement-245 <![CDATA[Zriadenie turniketov a vstupenkového systému pre Zimný štadión Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zriadenie-turniketov-a-vstupenkoveho-systemu-pre-zimny-stadion-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na poskytnutie služby "Zriadenie turniketov a vstupenkového systému pre Zimný štadión Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha 1
Príloha 2

]]>
Thu, 22 Feb 2018 12:08:08 +0100
announcement-244 <![CDATA[Rekonštrukcia bytu, ul. Saleziánov č. 1283/6, blok L3, byt č. 29]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rekonstrukcia-bytu-ul-salezianov-c-12836-blok-l3-byt-c-29 Mesto Michalovce, Stavebný úraz zverejňuje rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby vo veci "Rekonštrukcia bytu, ul. Saleziánov č. 1283/6, blok L3, byt č. 29, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 22 Feb 2018 09:05:07 +0100
announcement-243 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu, ul. Masarykova 92, blok A9, 6 poschodie]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-ul-masarykova-92-blok-a9-6-poschodie Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Stavebné úpravy bytu, ul. Masarykova 92, blok A9, 6 poschodie, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 22 Feb 2018 09:02:15 +0100
announcement-242 <![CDATA[Obnova obalových konštrukcií bytového domu so súp. č. 3557 Michalovce, Konečná 7, 9, 11]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obnova-obalovych-konstrukcii-bytoveho-domu-so-sup-c-3557-michalovce-konecna-7-9-11 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí konania o zmene stavby vo veci "Obnova obalových konštrukcií bytového domu so súp. č. 3557 Michalovce, Konečná 7, 9, 11". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 22 Feb 2018 08:57:53 +0100
announcement-241 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu č. 5 na 4. p Michalovce, Štefániková 46]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-c-5-na-4-p-michalovce-stefanikova-46-1 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Stavebné úpravy bytu č. 5 na 4. p Michalovce, Štefániková 46". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 22 Feb 2018 08:55:08 +0100
announcement-240 <![CDATA[INS FTTH MICH Michalovce Margarétová]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ins-ftth-mich-michalovce-margaretova Mesto Michalovce, Stavebný úred zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "INS FTTH MICH Michalovce Margarétová". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 16 Feb 2018 07:29:11 +0100
announcement-239 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu č. 5 na 4. p Michalovce, Štefániková 46]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-c-5-na-4-p-michalovce-stefanikova-46 Mesto Michalovce, Stavebný úred zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Stavebné úpravy bytu č. 5 na 4. p Michalovce, Štefániková 46". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 16 Feb 2018 07:24:24 +0100
announcement-238 <![CDATA[INS FTTH MI MICH Polygon9]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ins-ftth-mi-mich-polygon9 Mesto Michalovce, Stavebný úred zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "INS FTTH MI MICH Polygon9". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 16 Feb 2018 07:22:22 +0100
announcement-237 <![CDATA[Rekonštrukcia výťahu v bytovom dome A/G, ul. Moskovská 3880/10]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rekonstrukcia-vytahu-v-bytovom-dome-ag-ul-moskovska-388010 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Rekonštrukcia výťahu v bytovom dome A/G, ul. Moskovská 3880/10". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore

]]>
Fri, 16 Feb 2018 07:14:15 +0100
announcement-236 <![CDATA[ZO Pláne - zriadenie SR6 a NN kábla]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zo-plane-zriadenie-sr6-a-nn-kabla Mesto Michalovce, Stavebný úraz zverejňuje územné rozhodnutie vo veci "Michalovce, ZO Pláne - zriadenie SR6 a NN kábla". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 16 Feb 2018 07:16:34 +0100
announcement-235 <![CDATA[Rekonštrukcia bytu č.9 na ul. Okružná 1299/64, bytový dom M2]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rekonstrukcia-bytu-c9-na-ul-okruzna-129964-bytovy-dom-m2 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Rekonštrukcia bytu č.9 na ul. Okružná 1299/64, bytový dom M2, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 13 Feb 2018 23:53:46 +0100
announcement-234 <![CDATA[TRUCK PUB Michalovce, Nad Laborcom]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/truck-pub-michalovce-nad-laborcom Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "TRUCK PUB Michalovce, Nad Laborcom". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 12 Feb 2018 13:56:34 +0100
announcement-233 <![CDATA[Bytový dom Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/bytovy-dom-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje predložené odvolanie vo veci "Bytový dom Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 08 Feb 2018 21:13:41 +0100
announcement-232 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu č. 8 na 1. P Michalovce, Okružná 9]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-c-8-na-1-p-michalovce-okruzna-9 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Stavebné úpravy bytu č. 8 na 1. P Michalovce, Okružná 9". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 08 Feb 2018 21:05:59 +0100
announcement-231 <![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente RIÚS]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-strategickom-dokumente-rius Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente "Regionálnej integrovanej územnej strategii (RIÚS)" Košického samosprávneho kraja. Blkižšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

]]>
Thu, 08 Feb 2018 20:58:26 +0100
announcement-230 <![CDATA[Návrh VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/navrh-vzn-o-rozsahu-poskytovania-socialnych-sluzieb Mesto Michalovce zverejňuje návrh VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste  Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 07 Feb 2018 08:49:23 +0100
announcement-229 <![CDATA[Preložka trafostanice TS0364-0088 TR88/399 Michalovce, J.A. Gagarina]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prelozka-trafostanice-ts03640088-tr88399-michalovce-ja-gagarina Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Preložka trafostanice TS0364-0088 TR88/399 Michalovce, J.A. Gagarina". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 07 Feb 2018 08:45:44 +0100
announcement-228 <![CDATA[Byt do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici obrancov mieru 4]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/byt-do-najmu-v-nadstavbe-bytoveho-domu-a1-a2-na-ulici-obrancov-mieru-4 Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Feb 2018 10:44:43 +0100
announcement-227 <![CDATA[Byt do nájmu na Obrancov mieru 4]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/byt-do-najmu-na-obrancov-mieru-4 Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Feb 2018 10:41:51 +0100
announcement-226 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 18]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-18 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Feb 2018 10:34:24 +0100
announcement-225 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 24]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-24 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 24 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Feb 2018 10:31:28 +0100
announcement-224 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-10 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Feb 2018 10:28:04 +0100
announcement-223 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 25]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-25 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Feb 2018 10:25:37 +0100
announcement-222 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 77]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-77 Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Feb 2018 10:19:09 +0100
announcement-221 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 80]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-80 Mesto Michalovce zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa budovy Domu služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Feb 2018 10:12:24 +0100
announcement-220 <![CDATA[Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prenajom-nebytovych-priestorov-na-nam-osloboditelov-c-82 Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb). Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Feb 2018 10:04:56 +0100
announcement-219 <![CDATA[Priamy prenájom časti pozemku na Námestí osloboditeľov]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/priamy-prenajom-casti-pozemku-na-namesti-osloboditelov Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti, časti pozemku v k. ú. Michalovce, na Námestí osloboditeľov  v Michalovciach, o výmere 15 m2 za účelom osadenia ochranných prvkov záhradnej architektúry  na uloženie kontajnerových nádob. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Feb 2018 10:02:18 +0100
announcement-218 <![CDATA[Priamy prenájom časti pozemku na sídlsku SNP]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/priamy-prenajom-casti-pozemku-na-sidlsku-snp Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti, časti pozemku na sídlsku SNP v Michalovciach, o výmere 100 m2, za účelom riešenia technickej infraštruktúry, umiestnenia balkóna a zeleň k obytnému bloku A-7. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 05 Feb 2018 09:54:06 +0100
announcement-217 <![CDATA[Rodinný dom a garáž Michalovce, Tehelné pole]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rodinny-dom-a-garaz-michalovce-tehelne-pole Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania vo veci "Rodinný dom a garáž Michalovce, Tehelné pole". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 02 Feb 2018 07:50:40 +0100
announcement-216 <![CDATA[Významná obnova bytového domu Jozefa Murgaša 1, 3, 5, 7]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vyznamna-obnova-bytoveho-domu-jozefa-murgasa-1-3-5-7 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Významná obnova bytového domu Jozefa Murgaša 1, 3, 5, 7". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 29 Jan 2018 10:18:42 +0100
announcement-215 <![CDATA[Obnova bytového domu G3 Ul. Štefánikova 1412]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obnova-bytoveho-domu-g3-ul-stefanikova-1412 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Obnova bytového domu G3 Ul. Štefánikova 1412". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 29 Jan 2018 10:15:20 +0100
announcement-214 <![CDATA[Územné rozhodnutie: Ul. Močarianska, rekonštrukcia vodovodu]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/uzemne-rozhodnutie-ul-mocarianska-rekonstrukcia-vodovodu Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje územné rozhodnutie vo veci "Ul. Močarianska, rekonštrukcia vodovodu". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 24 Jan 2018 22:41:26 +0100
announcement-213 <![CDATA[Územné rozhodnutie: Intenzifikácia výroby sladu Michalovce, Močarianska]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/uzemne-rozhodnutie-intenzifikacia-vyroby-sladu-michalovce-mocarianska Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje územné rozhodnutie vo veci "Intenzifikácia výroby sladu - Michalovce, Močarianska". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 24 Jan 2018 22:41:43 +0100
announcement-212 <![CDATA[Územné rozhodnutie: Ul. Prof. Hlaváča rekonštrukcia verejného vodovodu]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/uzemne-rozhodnutie-ul-prof-hlavaca-rekonstrukcia-verejneho-vodovodu Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie o umiestnení stavby vo veci "ul. Prof. Hlaváča rekonštrukcia verejného vodovodu". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 24 Jan 2018 22:41:56 +0100
announcement-211 <![CDATA[Obchodná verejná súťaž: Práčovňa a čistiareň]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obchodna-verejna-sutaz-pracovna-a-cistiaren Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 22 Jan 2018 10:58:57 +0100
announcement-210 <![CDATA[Obchodná verejná súťaž: Objekt Zariadenia opatrovateľskej služby]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obchodna-verejna-sutaz-objekt-zariadenia-opatrovatelskej-sluzby Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 22 Jan 2018 10:58:51 +0100
announcement-209 <![CDATA[Obchodná verejná súťaž: Predaj pozemkov]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obchodna-verejna-sutaz-predaj-pozemkov Mesto Michalovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta: Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 22 Jan 2018 10:58:44 +0100
announcement-208 <![CDATA[Obchodná verejná súťaž: Administratívna budova]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/obchodna-verejna-sutaz-administrativna-budova Mesto Michalovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 22 Jan 2018 10:57:04 +0100
announcement-207 <![CDATA[Podmienky používania a rozsah výhod Senior karty pre rok 2018]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/podmienky-pouzivania-a-rozsah-vyhod-senior-karty-pre-rok-2018 Mesto Michalovce zverejňuje "Podmienky používania a rozsah výhod Senior karty pre rok 2018". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 19 Jan 2018 13:37:44 +0100
announcement-206 <![CDATA[Priamy predaj: novovytvorený pozemok C-KN p.č. 68/58]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/priamy-predaj-novovytvoreny-pozemok-ckn-pc-6858 Mesto Michalovce zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja) novovytvorený pozemok C-KN p.č. 68/58, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 3 m2, k.ú. Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 19 Jan 2018 12:59:42 +0100
announcement-205 <![CDATA[Priamy predaj: novovytvorený pozemok C-KN p.č. 68/52]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/priamy-predaj-novovytvoreny-pozemok-ckn-pc-6852 Mesto Michalovce zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja) novovytvorený pozemok C-KN p.č. 68/52, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 3 m2, k.ú. Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 19 Jan 2018 12:57:29 +0100
announcement-204 <![CDATA[Priamy predaj: novovytvorené pozemky C-KN p.č. 1783/3, 1783/4, 1783/5, 1783/6, 1783/7, 1783/9 1783/10, 1783/11 a 1783/12]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/priamy-predaj-novovytvorene-pozemky-ckn-pc-17833-17834-17835-17836-17837-17839-178310-178311-a-178312 Mesto Michalovce zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja) novovytvorené pozemky C-KN, parcelné čísla 1783/3 o výmere 13 m2, 1783/4 o výmere 9 m2, 1783/5 o výmere 9 m2, 1783/6 o výmere 11 m21783/7 o výmere 12 m2, 1783/9 o výmere 16 m2, 1783/10 o výmere 17 m2, 1783/11 o výmere 7 m2 a 1783/12 o výmere 23 m2, v k.ú. Stráňany. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 19 Jan 2018 12:52:42 +0100
announcement-203 <![CDATA[Priamy predaj: novovytvorený pozemok C-KN p.č. 1837/266]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/priamy-predaj-novovytvoreny-pozemok-ckn-pc-1837266 Mesto Michalovce zverejňuje zámer odpredať priamym predajom nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja) novovytvorený pozemok C-KN p.č. 1837/266, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 245 m2, k.ú. Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 19 Jan 2018 12:43:38 +0100
announcement-202 <![CDATA[TOWN SHOPPING CENTER - Michalovce, Nám. osloboditeľov]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/town-shopping-center-michalovce-nam-osloboditelov Mesto Michalovce, ako dotknutá obec, informuje verejnosť, že navrhovatel‘: BL Five, s. r. o., Nám. osloboditel‘ov 1, 071 01 Michalovce, predložila dňa 11.01.2018, Okresnému úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredíe zámer navrhovanej činnosti: „TOWN SHOPPING CENTER — Michalovce, Nám. osloboditel‘ov“. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Fri, 19 Jan 2018 13:23:49 +0100
announcement-201 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu, ul. Masarykova 92]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-ul-masarykova-92 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústveho pojednávania vo veci "Stavebné úpravy bytu, ul. Masarykova 92, blok A9, 6 poschodie, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 18 Jan 2018 07:28:50 +0100
announcement-200 <![CDATA[Stavebné úpravy bytu, Michalovce, Okružná 9]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/stavebne-upravy-bytu-michalovce-okruzna-9 Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "stavebné úpravy bytu č. 8 na 1. P Michalovce, Okružná 9". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 17 Jan 2018 11:08:55 +0100
announcement-199 <![CDATA[Rekonštrukcia bytu, ul. Saleziánov č. 1283/6, blok L3, byt č. 29, Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rekonstrukcia-bytu-ul-salezianov-c-12836-blok-l3-byt-c-29-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby vo veci "Rekonštrukcia bytu, ul. Saleziánov č. 1283/6, blok L3, byt č. 29, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 16 Jan 2018 08:15:43 +0100
announcement-198 <![CDATA[Rekonštrukcia výťahu v bytovom dome A/G, ul. Moskovská 3880/10, Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/rekonstrukcia-vytahu-v-bytovom-dome-ag-ul-moskovska-388010-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Rekonštrukcia výťahu v bytovom dome A/G, ul. Moskovská 3880/10, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 16 Jan 2018 08:12:59 +0100
announcement-197 <![CDATA[Výťahy - rekonštrukcia B8 Východ, Michalovce, Ukrajinská, Jána Hollého, Uralská]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vytahy-rekonstrukcia-b8-vychod-michalovce-ukrajinska-jana-holleho-uralska Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Výťahy - rekonštrukcia B8 Východ, Michalovce, Ukrajinská, Jána Hollého, Uralská". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 15 Jan 2018 08:05:57 +0100
announcement-196 <![CDATA[Ponuka bytu do nájmu - Obrancov mieru 4]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ponuka-bytu-do-najmu-obrancov-mieru-4 Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu na Obrancov mieru 4  (malometrážne byty) v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 11 Jan 2018 10:18:03 +0100
announcement-195 <![CDATA[Ponuka bytu do nájmu - Obrancov mieru 8]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ponuka-bytu-do-najmu-obrancov-mieru-8 Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu na Ulici obrancov mieru v bytových domoch „A" a „C“v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 11 Jan 2018 10:18:38 +0100
announcement-192 <![CDATA[Diaľnica D1 Pozdišovce - Št. hranica SR/UA ]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/dialnica-d1-pozdisovce-st-hranica-srua Mesto Michalovce, ako dotknutá obec zverejňuje zámer Národnej diaľničnej spološnosti, a.s. vo veci "Dial‘nica D1 Pozdišovce — Št. hranica SR/UA". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
EUT-2018_01_09-01

]]>
Tue, 09 Jan 2018 15:08:42 +0100
announcement-194 <![CDATA[Cesty Košice, s.r.o. - Bytový dom Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/cesty-kosice-sro-bytovy-dom-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o podanom odvolaní vo veci "Bytový dom Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
EUT-2018_01_09-03

]]>
Wed, 10 Jan 2018 08:43:45 +0100
announcement-193 <![CDATA[ZO Pláne - zriadenie SR6 a NN kábel]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zo-plane-zriadenie-sr6-a-nn-kabel Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí úzrmného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "ZO Pláne - zriadenie SR6 a NN kábla". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
EUT-2018_01_09-02

]]>
Wed, 10 Jan 2018 07:51:16 +0100
announcement-190 <![CDATA[Doplnenie územného a stavebného konania - TRUCK PUB]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/doplnenie-uzemneho-a-stavebneho-konania-truck-pub Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o doplnení územného a stavebného konania v obnovenom konaní vo veci "TRUCK PUB, Nad Laborcom". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Tue, 09 Jan 2018 10:04:20 +0100
announcement-189 <![CDATA[Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2016-2020 Mesto Micalovce zverejňuje správu o hodnotení "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
EUT-2018_01_02-01

]]>
Mon, 08 Jan 2018 09:18:30 +0100
announcement-188 <![CDATA[Ponuka bytu do nájmu - Obrancov mieru ]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ponuka-bytu-do-najmu-obrancov-mieru-1 Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na ulici Obrancov mieru 4 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
EUT-2017_12_28-03

]]>
Mon, 08 Jan 2018 08:25:14 +0100
announcement-187 <![CDATA[Ponuka bytu do nájmu - Obrancov mieru]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ponuka-bytu-do-najmu-obrancov-mieru Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu ulici na Obrancov mieru 4  (malometrážne byty) v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
EUT-2017_12_28-02

]]>
Mon, 08 Jan 2018 08:17:36 +0100
announcement-186 <![CDATA[Ponuka bytu do nájmu - Konečná]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/ponuka-bytu-do-najmu-konecna Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu na Ulici konečnej v bytovom dome "H" v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
EUT-2017_12_28-01

]]>
Mon, 08 Jan 2018 08:07:57 +0100
announcement-185 <![CDATA[Michalovce - ul. Prof. Hlaváča rekonštrukcia verejného vodovodu]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/michalovce-ul-prof-hlavaca-rekonstrukcia-verejneho-vodovodu Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje Oznámenie o zmene projektovej dokumentácie a nariadenie termínu na vyjadrenie vo veci "ul. Prof. Hlaváča rekonštrukcia verejného vodovodu". Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

]]>
Mon, 18 Dec 2017 08:47:55 +0100
announcement-183 <![CDATA[VZN 195/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2018]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vzn-1952017-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadzku-a-mzdy-na-dieta-a-ziaka-skol-a-skolskych-zariadeni-zriadenych-na-uzemi-mesta-michalovce-na-rok-2018 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 195 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2018. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Wed, 13 Dec 2017 23:22:59 +0100
announcement-184 <![CDATA[Dodatok č.1 k VZN 180/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/dodatok-c1-k-vzn-1802015-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady Dodatok č.1 k všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Michalovce č.180/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Thu, 14 Dec 2017 08:30:18 +0100
announcement-181 <![CDATA[Prestavba a nadstavba objektu skladov na polyfunkčný objekt]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/prestavba-a-nadstavba-objektu-skladov-na-polyfunkcny-objekt Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Tue, 12 Dec 2017 11:41:24 +0100
announcement-182 <![CDATA[VZN 196/2017 o rozsahu poskytovania soc. služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/vzn-1962017-o-rozsahu-poskytovania-soc-sluzieb-o-sposobe-a-vyske-uhrad-za-soc-sluzby Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

]]>
Mon, 18 Dec 2017 09:13:50 +0100
announcement-180 <![CDATA[Prístavba závesného balkóna]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/pristavba-zavesneho-balkona Mesto Michalovce, Stavebný úraz zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci "Prístavba závesného balkóna". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore. [pdf]

]]>
Fri, 08 Dec 2017 11:19:22 +0100
announcement-179 <![CDATA[Byt do nájmu na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/byt-do-najmu-na-obrancov-mieru-4-malometrazne-byty-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje "byt do nájmu na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Wed, 06 Dec 2017 12:16:45 +0100
announcement-178 <![CDATA[Byt do nájmu na Ulici obrancov mieru v bytových domoch „A" a „C“v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/byt-do-najmu-na-ulici-obrancov-mieru-v-bytovych-domoch-a-a-cv-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje "byt do nájmu na Ulici obrancov mieru v bytových domoch „A" a „C“v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Wed, 06 Dec 2017 12:14:36 +0100
announcement-177 <![CDATA[Byt do nájmu v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/byt-do-najmu-v-polyfunkcnom-dome-okruzna-v-michalovciach Mesto Michalovce zverejňuje "byt do nájmu v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Wed, 06 Dec 2017 12:12:41 +0100
announcement-175 <![CDATA[Zámer na priamy prenájom nehnuteľností]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/zamer-na-priamy-prenajom-nehnutelnosti-2 Mesto Michalovce zverejňuje "Zámer na priamy prenájom nehnuteľností": pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Stráňany na ulici Partizánskej. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Wed, 06 Dec 2017 12:02:53 +0100
announcement-176 <![CDATA[Územné rozhodnutie vo veci Bytový dom Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/uzemne-rozhodnutie-vo-veci-bytovy-dom-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje "Územné rozhodnutie vo veci Bytový dom Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Fri, 15 Dec 2017 09:16:10 +0100
announcement-171 <![CDATA[Oznámenie o začatí kolaudačného konania rekonštrukcie výťahu v bytovom dome A5/I, ul. Odeská č. 3880/2 , Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-rekonstrukcie-vytahu-v-bytovom-dome-a5i-ul-odeska-c-38802-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci "Rekonštrukcia výťahu v bytovom dome A5/I, ul. Odeská č. 3880/2 , Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Thu, 23 Nov 2017 08:28:39 +0100
announcement-170 <![CDATA[Oznámenie o začatí kolaudačného konania rekonštrukcie výťahu v bytovom dome A6/D,F na ul. Štefánikova č.11, 15, Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-rekonstrukcie-vytahu-v-bytovom-dome-a6d%2Cf-na-ul-stefanikova-c11-15-michalovce Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci "Rekonštrukcia výťahu v bytovom dome A6/D,F na ul. Štefánikova č.11, 15, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Thu, 23 Nov 2017 08:25:39 +0100
announcement-168 <![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania obnovy bytového domu na ul. Severná 2, 4, 6, Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-obnovy-bytoveho-domu-na-ul-severna-2-4-6-michalovce Mesto Michalovce zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci "Významná obnova bytového domu na ul. Severná 2, 4, 6, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

]]>
Wed, 22 Nov 2017 21:29:42 +0100