Úradné oznamy

 
 
Oznam Typ Dátum
Byt do nájmu na Obrancov mieru 4 Prenájmy 5. 2. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 18 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 5. 2. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 24 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 5. 2. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 5. 2. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 25 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 5. 2. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 77 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 5. 2. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 80 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 5. 2. 2018
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 5. 2. 2018
Priamy prenájom časti pozemku na Námestí osloboditeľov Prenájmy 5. 2. 2018
Priamy prenájom časti pozemku na sídlsku SNP Prenájmy 5. 2. 2018