Informácie vydavateľa

Štatút novín Michalovčan [pdf]

Dvojtýždenník občanov Michaloviec - Michalovčan, vydáva Mesto Michalovce, so sídlom na Námestí osloboditeľov 30, Michalovce.

Noviny sú vydávané v počte 5000 kusov, cena výtlačku: zdarma.

Redakčná rada dvojtýždenníka Michalovčan:

PhDr. Jana Cibereová - predseda
Tel.: +421 56 68 64 210
Mobil: +421 902 964 044
jana.cibereova@centrum.sk

  • Mgr. Miroslav Dufinec
  • RNDr. Lýdia Sidivárová
  • Mgr. Ján Várady
  • Michal Oros
  • Damián Tüdöš

Redakcia:

Ing. Iveta Palečková
Tel:     +421 56 686 42 43
Mobil: +421 905 427 260
Fax:    +421 56 644 35 20
e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk

Mgr. Adela Kalaninová
Tel:     +421 56 686 42 42
Mobil: +421 907 796 858
e-mail: adela.kalaninova@msumi.sk

Viera Klaciková
Tel:     +421 56 686 42 25
Mobil: +421 918 876 616
e-mail: viera.klacikova@msumi.sk

Inzercia - Turistická a informačná kancelária - MsÚ č.dv. 105

Tel.: +421 56 686 41 05
Fax: +421 56 644 35 20
e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk

Podmienky uverejňovania príspevkov v dvojtýždenníku Michalovčan

Uprednostňujeme príspevky doručené do redakcie v elektronickej podobe.

Inzercia, spoločenská rubrika:

Z priestorových dôvodov v novinách redakčná rada schvaľuje nové podmienky uverejňovania spomienok a poďakovaní, ktoré budú v platnosti počnúc rokom 2014:

  • uverejnenie maximálne 40 znakov v jednej spomienke alebo poďakovaní
  • pri spomienkach budú uverejňované len okrúhle výročia úmrtia, t.j.po 1,5,10,15 a 20 rokoch
  • poďakovania iba po úmrtiach, žiadne iné príležitosti a dôvody.

Riadková inzercie - rubrika - Malý oznamovateľ:

1 slovo .......... 0,05 € ........... občianska riadková inzercia

Spomienka, poďakovanie, blahoželanie:

bez fotografie........................2 €
s fotografiou..........................4 €

Plošná reklama politických strán:

plošná reklama politických strán ................. 0,50 € / cm2
rozmery plošnej reklamy [pdf]

Noviny Michalovčan vychádzajú v náklade 5000 ks každý druhý piatok.

Termíny vydaní a uzávierok v r. 2019:

Číslo dátum uzávierky dátum vydania
1 31.12. 04.01.
2 14.01. 18.01.
3 28.01. 01.02.
4 11.02. 15.02.
5 25.02. 01.03.
6 11.03. 15.03.
7 25.03. 29.03.
8 08.04. 12.04.
9 23.04. 26.04.
10 06.05. 10.05.
11 20.05. 24.05.
12 03.06. 07.06.
13 17.06. 21.06.
14 01.07. 04.07.
15 15.07. 19.07.
16 29.07. 02.08.
17 12.08. 16.08.
18 26.08. 30.08.
19 09.09. 13.09.
20 23.09. 27.09.
21 07.10. 11.10.
22 21.10. 25.10.
23 04.11. 08.11.
24 18.11. 22.11.
25 02.12. 06.12.
26 16.12. 20.12.