Informácie vydavateľa

Štatút novín Michalovčan [pdf]

Dvojtýždenník občanov Michaloviec - Michalovčan, vydáva Mesto Michalovce, so sídlom na Námestí osloboditeľov 30, Michalovce.

Noviny sú vydávané v počte 5000 kusov, cena výtlačku: zdarma.

Predseda redakčnej rady:

MUDr. Benjamín Bančej
Tel.: +421 56 686 42 12
Mobil: +421 905 289 211
benjamin.bancej@msumi.sk

Redakcia:

Ing. Iveta Palečková
Tel:     +421 56 686 42 43
Mobil: +421 905 427 260
Fax:    +421 56 644 35 20
e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk

Mgr. Adela Vojnová
Tel:     +421 56 686 42 42
Mobil: +421 907 796 858
e-mail: adela.vojnova@msumi.sk

Inzercia - Turistická a informačná kancelária - MsÚ č.dv. 105

Tel.: +421 56 686 41 05
Fax: +421 56 644 35 20
e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk

Podmienky uverejňovania príspevkov v dvojtýždenníku Michalovčan

Uprednostňujeme príspevky doručené do redakcie v elektronickej podobe.

Inzercia, spoločenská rubrika:

Z priestorových dôvodov v novinách redakčná rada schvaľuje nové podmienky uverejňovania spomienok a poďakovaní, ktoré budú v platnosti počnúc rokom 2014:

  • uverejnenie maximálne 40 znakov v jednej spomienke alebo poďakovaní
  • pri spomienkach budú uverejňované len okrúhle výročia úmrtia, t.j.po 1,5,10,15 a 20 rokoch
  • poďakovania iba po úmrtiach, žiadne iné príležitosti a dôvody.

Riadková inzercie - rubrika - Malý oznamovateľ:

1 slovo .......... 0,05 € ........... občianska riadková inzercia

Spomienka, poďakovanie, blahoželanie:

bez fotografie........................2 €
s fotografiou..........................4 €

Plošná reklama politických strán:

plošná reklama politických strán ................. 0,50 € / cm2
rozmery plošnej reklamy [pdf]

Noviny Michalovčan vychádzajú v náklade 5000 ks každý druhý piatok.

Termíny vydaní a uzávierok v r. 2018:

Číslo dátum uzávierky dátum vydania
13/2018 18.06.2018 22.06.2018
14/2018 02.07.2018 06.07.2018
15/2018 16.07.2018 20.07.2018
16/2018 30.07.2018 03.08.2018
17/2018 13.08.2018 17.08.2018
18/2018 27.08.2018 31.08.2018
19/2018 10.09.2018 14.09.2018
20/2018 24.09.2018 28.09.2018
21/2018 08.10.2018 12.10.2018
22/2018 22.10.2018 26.10.2018
23/2018 05.11.2018 09.11.2018
24/2018 19.11.2018 23.11.2018
25-26/2018 10.12.2018 14.12.2018