Informácie vydavateľa

Štatút novín Michalovčan [pdf]

Dvojtýždenník občanov Michaloviec - Michalovčan, vydáva Mesto Michalovce, so sídlom na Námestí osloboditeľov 30, Michalovce.

Noviny sú vydávané v počte 5000 kusov, cena výtlačku: zdarma.

Redakčná rada dvojtýždenníka Michalovčan:

PhDr. Jana Cibereová - predseda
Tel.: +421 56 68 64 210
Mobil: +421 902 964 044
jana.cibereova@centrum.sk

  • Mgr. Miroslav Dufinec
  • RNDr. Lýdia Sidivárová
  • Mgr. Ján Várady
  • Michal Oros
  • Damián Tüdöš

Redakcia:

Ing. Iveta Palečková
Tel:     +421 56 686 42 43
Mobil: +421 905 427 260
Fax:    +421 56 644 35 20
e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk

Mgr. Adela Kalaninová
Tel:     +421 56 686 42 42
Mobil: +421 907 796 858
e-mail: adela.kalaninova@msumi.sk

Mgr. Marcela Sabovčíková
Tel:     +421 56 686 42 42
Mobil: +421 905 844 173
e-mail: marcela.sabovcikova@msumi.sk

Viera Klaciková
Tel:     +421 56 686 42 25
Mobil: +421 918 876 616
e-mail: viera.klacikova@msumi.sk

Inzercia - Turistická a informačná kancelária - MsÚ č.dv. 105

Tel.: +421 56 686 41 05
Fax: +421 56 644 35 20
e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk

Podmienky uverejňovania príspevkov v dvojtýždenníku Michalovčan

Uprednostňujeme príspevky doručené do redakcie v elektronickej podobe.

Inzercia, spoločenská rubrika:

Z priestorových dôvodov v novinách redakčná rada schvaľuje nové podmienky uverejňovania spomienok a poďakovaní, ktoré budú v platnosti počnúc rokom 2014:

  • uverejnenie maximálne 40 znakov v jednej spomienke alebo poďakovaní
  • pri spomienkach budú uverejňované len okrúhle výročia úmrtia, t.j.po 1,5,10,15 a 20 rokoch
  • poďakovania iba po úmrtiach, žiadne iné príležitosti a dôvody.

Riadková inzercie - rubrika - Malý oznamovateľ:

1 slovo .......... 0,05 € ........... občianska riadková inzercia

Spomienka, poďakovanie, blahoželanie:

bez fotografie........................2 €
s fotografiou..........................4 €

Plošná reklama politických strán:

plošná reklama politických strán ................. 0,50 € / cm2
rozmery plošnej reklamy [pdf]

Noviny Michalovčan vychádzajú v náklade 5000 ks každý druhý piatok.

Termíny vydaní a uzávierok v r. 2019:

Číslo dátum uzávierky dátum vydania
18 26.08. 30.08.
19 09.09. 13.09.
20 23.09. 27.09.
21 07.10. 11.10.
22 21.10. 25.10.
23 04.11. 08.11.
24 18.11. 22.11.
25 02.12. 06.12.
26 16.12. 20.12.