Úradné oznamy

 
 
Oznam Typ Dátum
Nebytové priestory na Nám. osloboditeľov č. 80 (objekt vedľa budovy Domu služieb) Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 26.4.2019
Nebytové priestory na Nám. osloboditeľov č. 77 (Starý súd) Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 26.4.2019
Nebytové priestory na Nám. osloboditeľov č. 25 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 26.4.2019
Nebytové priestory na Nám. osloboditeľov č. 10 (budova Zlatý býk) Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 26.4.2019
Nebytové priestory na Nám. osloboditeľov č.13 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 26.4.2019
Nebytové priestory na Nám. osloboditeľov č. 82 (Dom služieb) Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 26.4.2019
Nebytové priestory na Nám. osloboditeľov č. 81 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 26.4.2019
Návrh VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Pripomienkové konanie 26.4.2019
Návrh dodatku k VZN 188/2016 Pripomienkové konanie 26.4.2019
Oznámenie o vyhradení miesta v ochrannom pásme Zemplínska šírava Oznamy 25.4.2019