Zoznam poslancov

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva, zvolených na obdobie 2014 -  2018:

Meno Adresa Telefón Mobil
Bančej Benjamín, MUDr. Štefánikova 68,
volebný obvod III.
6421623
6864212
0905289211
Bobík Jozef, Ing. Moyzesova 14,
volebný obvod IV.
  0911968268
Braník Vladimír, Ing. G. Zvonického 4,
volebný obvod III.
  0903622844
Cibereová Jana, PhDr. Tichá 1A,
volebný obvod II.
6280701 0918766177
0902964044
Ďurovčík Ján, Ing., CSc. Okružná 32,
volebný obvod III.
  0918479575
Eštok Ján, Mgr. Liesková 13,
volebný obvod I.
  0915988898
Farkaš František, MUDr. L. N. Tolstého 8,
volebný obvod IV.
6416501 0918766063
Gejguš Mirko, PhDr., Ing.,  PhD. Odbojárov 4,
volebný obvod III.
  0918533001
Goda Dušan, MUDr. Okružná 52,
volebný obvod II.
056/6424703 0915915410
Horňáková Marta, PhDr. Janka Borodáča 4,
volebný obvod V.
056/6433949
056/2440604
0918886832
Kapitan Jaroslav, Ing. Tulipánová 1,
volebný obvod V.
6443145
056/6441459
0910957147
Kostovčík Vladimír, MVDr. Močarianska 105,
volebný obvod VI.
056/6420318 0905603522
Kuchta Pavol, MUDr. Dobrianskeho 31,
volebný obvod II.
056/6423968 0905452058
Horňák Jozef, Ing. Topolianska 60,
volebný obvod VI.
056/6431047
056/6441802
0903655433
Makohus Jozef, MUDr. Tehliarska 33,
volebný obvod IV.
056/6432511 0905347452
Mihalečko Ján, MUDr. Hurbanovo nábrežie 15,
volebný obvod II.
056/6432122
6443141
0918766082
Nebesník Martin, Mgr. Jilemnického 56,
volebný obvod III.
056/6436420
056/6425838
0907144008
Paľovčík Ján, MUDr. Margaretová 1,
volebný obvod V.
056/6442184
6416241
0903647722
Prunyi Tibor, MUDr. J. I. Bajzu 18,
volebný obvod II.
056/6420456 0908890187
Rohoň Ľubomír, MUDr. Hrnčiarska 5,
volebný obvod I.
056/6425795 0905625360
Sidivárová Lýdia, RNDr. Boženy Němcovej 11,
volebný obvod IV.
056/6441172 0918754663
Sokologorský Jozef, Ing. Štefánikova 64,
volebný obvod I.
056/6210271 0903352949
Stričík Michal, doc. Ing., PhD. Topolianska 13,
volebný obvod V.
056/6443290
6431333
0905317563
Valiska Jozef, MUDr. Jána Palárika 12,
volebný obvod I.
056/6423783
056/6432313
0905544569
Várady Ján, Mgr. Užhorodská 29,
volebný obvod II.
056/6434692
056/6425593
056/6441423
0908604921

Zoznam členov Mestskej rady

  1. MUDr. Benjamín Bančej
  2. PhDr. Jana Cibereová
  3. Ing. Ján Ďurovčík, CSc.
  4. MUDr. Pavol Kuchta
  5. MUDr. Jozef Makohus
  6. MUDr. Ján Mihalečko
  7. MUDr. Ján Paľovčík