Petície

13.11.2019Mesto Michalovce zverejňuje informácie k "Petícii na odstránenie čiernych stavieb na Ul. Mikuláša Gerbu, k. ú. Stráňany Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


24.10.2019 - Mesto Michalovce zverejňuje "Stanovisko k petícií proti prevádzke chovu brojlerov na farme Topoľany v zmysle zákona 852/1990 Zb.". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


14.05.2019 - Mesto Michalovce zverejňuje vybavenie petície obyvateľov bytového domu na Ulici staničnej 3 v Michalovciach. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.