Aktuálny ročník

Dvojtýždenník občanov Michaloviec v PDF formáte

Rok 2020

  • Ročník  XXXI - Číslo  2 -  24. januára 2020  [1,20 MB]
  • Ročník  XXXI - Číslo  1 -  10. januára 2020  [1,03 MB]