Aktuálny ročník

Dvojtýždenník občanov Michaloviec v PDF formáte

Rok 2019

  • Ročník  XXX - Číslo  6 -  15. marca 2019  [958 kB]
  • Ročník  XXX - Číslo  5 -  01. marca 2019  [1,17 MB]
  • Ročník  XXX - Číslo  4 -  15. febfuára 2019  [1,85 MB]
  • Ročník  XXX - Číslo  3 -  01. febfuára 2019  [1,01 MB]
  • Ročník  XXX - Číslo  2 -  18. januára 2019  [1,01 MB]
  • Ročník  XXX - Číslo  1 -  04. januára 2019  [1,65 MB]