Aktuálny ročník

Dvojtýždenník občanov Michaloviec v PDF formáte

Rok 2019

  • Ročník  XXX - Číslo  2 -  18. januára 2019  [1,01 MB]
  • Ročník  XXX - Číslo  1 -  04. januára 2019  [1,65 MB]