Aktuality

   

ŽBL chlapcov o Pohár primátora mesta Michalovce

V piatok 13.4.2018 sa v Mestskej športovej hale v Michalovciach uskutočnili zápasy o konečné umiestnenie XV. ročníka ŽBL chlapcov o pohár primátora mesta Michalovce. Tento ročník bol určený pre žiakov ročníka narodenia 2005 a mladších. Po skončení súbojov v základ...

18.4.2018 13:47

Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny pre odberné miesto Michalovce sa uskutoční v dňoch: 11. máj 2018 od 07:40 h do 15:00 h Ul. Štefániková č.d. 20 15. máj 2018 od 07:20 h do 14:00 h Ul. Slovenská Ul. staničná Ul. pri ...

18.4.2018 10:18

Pocitová mapa mesta

Kde v Michalovciach sa cítite najpríjemnejšie? Čo vám v našom meste chýba? Pomôžte nám aj vy zatraktívniť naše mesto a zadefinovať budúcu podobu ulíc, parkov či drobnej architektúry. Ako? Prostredníctvom pocitových máp – do nich môžete zaznačiť svoje prip...

17.4.2018 14:51

Les Biela hora Michalovce

              Sme  národ, ktorý má vo svojej mentalite ctiť si a dodržiavať tradície. Tradičnosť sa prejavuje  aj v mesiacoch  v roku, kedy sa k nim  pridával ich charakteristický význam.  Mesiac marec bo...

12.4.2018 10:11

Malá medaila svätého Gorazda pre Juraja Liberu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo 27. marca Jurajovi Liberovi malú medailu svätého Gorazda za dlhoročnú pedagogickú, publikačnú a tvorivú prácu dirigenta, za významné umelecké vystúpenia a úspešnú reprezentáciu doma i v zah...

12.4.2018 10:02

Michalovce očami mladých výtvarníkov 2018

Súťaž organizuje Základná umelecká škola na Štefánikovej ulici pod záštitou primátora mesta Viliama Zahorčáka. Cieľom tejto súťaže je dostať rodné mesto do povedomia detí a žiakov žijúcich v Michalovciach. Do súťaže sa zapojili dve materské školy, štyri základné š...

12.4.2018 9:58

Úspešný projekt knižnice

V  Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach v týchto rokoch prebieha postupná interiérová obnova.  Ide o výmenu knižných regálov na všetkých jej oddeleniach. Tie pôvodné mali už pekných pár desaťročí a k tomu ich sťahovanie do nových pries...

12.4.2018 9:58

Maľované svetlom

Mestské kultúrne stredisko ponúka širokej verejnosti, ktorá má záujem o umenie rôzneho druhu, dve výstavné expozície súbežne. Tou prvou je výstava fotografií autorov Stanislava Orolina a Františka Demského, pod priliehavým názvom Maľované svetlom. V priestoroc...

12.4.2018 9:54

Nezvyčajný prípitok

Vo štvrtok 22.marca bol Deň vody. Pripomenuli si ho aj žiaci Zelenej školy v Základnej škole T.J. Moussona v Michalovciach. Ráno sa začalo rozhlasovou reláciou k Svetovému dňu vody. Všetci žiaci školy si mali priniesť sklenený pohár na prípitok čistou vodou z vodo...

12.4.2018 9:51

Poznávanie histórie blízkeho okolia

Členovia klubu DC č. 4 a onko klubu Venuša Michalovce sa 15.marca zúčastnili výletu do Trebišova. Cieľom bola návšteva barokovo-klasicistického kaštieľa, ktorý dal postaviť gróf Imrich Csáky a neskôr ho rodina Andrássyovcov prestavala. V kaštieli práve prebiehala ...

12.4.2018 9:22