Aktuality

   

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov

V dňoch 5. 10. 2018 - 12. 11. 2018 budú v meste Michalovce rozmiestnené VOK pre občanov mesta Michalovce na uloženie objemného odpadu:      VOK  budú rozmiestnené na týchto stanovištiach:      Ul. úzka &nbs...

15.10.2018 14:40

Z Mestského zastupiteľstva

V utorok 5. októbra sa poslanci mestského zastupiteľstva stretli na svojom poslednom rokovaní v tomto volebnom období. Na programe mali trinásť bodov programu. Najdôležitejším bol viacročný rozpočet Mesta Michalovce na roky 2019 – 2021. Poslanecký zbor preroko...

12.10.2018 8:41

Slávnostné mestské zastupiteľstvo

Slávnostné mestské zastupiteľstvo je spojené s odovzdávaním Ceny mesta a Ceny primátora. Uskutočnilo sa v piatok 5. októbra v Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce. Z rúk primátora mesta Viliama Zahorčáka si ocenenie prevzalo pätnásť výnimočných osobností a...

12.10.2018 8:35

Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Zber bioodpadu do 120 l hnedých nádob bude v tomto roku ukončený postupne podľa obvodov od 26. do  30. novembra. V roku 2019  plánujeme začať zber bioodpadu od 1. do 5. apríla 2019 za rovnakých podmienok ako tohto roku. Bioodpad je možn...

12.10.2018 8:30

Michalovce Michalom a Michaelám

Jedinečné podujatie Michalovce Michalom a Michaelám, venované všetkým nositeľom tohto mena, sa konalo prvýkrát v roku 2011. Radnicu a mestské kultúrne stredisko inšpirovala k jej organizovaniu historická legenda o Michalovi, ktorý bol zakladateľom mesta. ...

12.10.2018 8:15

Virtuálna anatómia na strednej zdravotníckej škole napreduje

Virtuálna realita je technológia, ktorá sa v 21. storočí dostáva k bežným ľuďom. Neslúži iba na hry a zábavu, ale aj na vzdelávanie - najmä na moderných školách s inovatívnym procesom výučby. Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach ako prvá na Slovensk...

12.10.2018 7:59

Stretli sa 50 rokov po maturite

V polovici septembra sa stretli bývali žiaci 4.A triedy Strednej priemyselnej školy stavebnej v Michalovciach po päťdesiatich rokoch od ukončenia školy. V spomienkach sa vrátili do školských lavíc, do ktorých v rokoch 1964-1968 každodenne sadali a získavali ve...

12.10.2018 7:51

Sadáme si a pripájame sa...

Už dva mesiace je v prevádzke nová inteligentná lavička, ktorú mesto zakúpilo a inštalovalo v rámci projektu Sadni si a pripoj sa financovaného zo zdrojov  Nadácie pre rozvoj miest a obcí a rozpočtu mesta. Lavička je hybridná...

9.10.2018 15:02

Príležitosť pre startupy aj z Michaloviec a okolia

Reálna možnosť nájsť investora pre svoj projekt. Startupy, ktoré zaujmú, budú pozvané na bezplatný štúdijný pobyt na 3 dni do Talianska. Pozvánka na stiahnutie

4.10.2018 14:44

Dotácie z rozpočtu mesta

Mesto Michalovce v súlade s VZN č. 198/2018 zverejňuje možnosť podávania žiadostí o nenávratné finančné príspevky – dotácie z rozpočtu mesta pre oprávnených žiadateľov. Žiadosti na činnosť/aktivity, ktoré sa uskutočňujú celoročne alebo v 1. štvrťroku (január-marec...

4.10.2018 8:22