Aktuality

   

Trojkráľové posedenie s naším jubilantom

Občianske združenie Močarany, Mesto Michalovce, Dom Matice slovenskej Michalovce a Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach pripravili v spoločenských priestoroch pri Pamätnej izbe Gorazda Zvonického 6. januára stretnutie pozvaných hostí pri ...

17.1.2017 11:34

Aby pamäť lepšie pracovala

Poľský gerontológ Wojciech Pedich (2014) uvádza myšlienku:  „Problémom 19. storočia bolo dožiť sa staroby.  Problémom 20. storočia bolo starobu zabezpečiť.  Problémom 21. storočia bude naplniť ju obsahom.“  3. ročník pohybových a&nbs...

16.1.2017 11:01

Fašiangové posedenie

13.1.2017 8:53

Novoročný volejbalový turnaj "O pohár primátora mesta Michalovce

V prvú sobotu v roku 2017 volejbalové kluby VK Michalovce a TJ Štart Odeta Michalovce usporiadali 2. ročník Novoročného volejbalového turnaja o „Pohár primátora mesta Michalovce“ zmiešaných družstiev dospelých. Do turnaja sa mohli družstvá prih...

11.1.2017 10:34

Michalovce v roku 2016

K 31. decembru 2016 bolo v našom meste evidovaných 38 081 obyvateľov, z toho 19 704 žien a 18 377 mužov. V Michalovciach sa v uplynulom roku narodilo 971 detí, z toho bolo 324 Michalovčanov. Z nich bolo 164 dievčat a...

4.1.2017 13:47

Novoročný príhovor primátora mesta

Pred niekoľkými hodinami sme vstúpili do nového kalendárneho roka, ktorého príchod každý z nás očakával a očakáva, tak ako vždy, okrem väčších či menších obáv, aj s mnohými nádejami.  Nádej, je podľa encyklopédií viera, že sa splní niečo očakáva...

3.1.2017 13:16

Veda okolo nás

Vedeli ste, že náš každodenný život je sprevádzaný fyzikálnymi, chemickými a inými prírodnými javmi? Či chceme alebo nechceme, je to tak, len si to niekedy neuvedomujeme. Žiaci ZŠ Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach sa v tomto školskom roku rozho...

3.1.2017 11:08

Vesmír očami detí

HVEZDÁREŇ V MICHALOVCIACH vyhlasuje regionálne kolo celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ 2017 Súťaž prebehne v dvoch etapách: regionálne a celoslovenské kolo Súťažiť sa bude v piatich kategóriách: I. kategória - deti predškolského veku II. kategória...

3.1.2017 11:05

Topoľany žili kultúrou

Občianske združenie Naše Topoľany pripravilo v uplynulom roku Topoľany žijú kultúrou s veľmi pestrou ponukou. Topoľančania mali možnosť zažiť uprostred leta v poradí už tretí Deň Topoľančanov, mali rozlúčku s letom na miestom futbalovom ihrisku....

3.1.2017 11:00