Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme a začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Michalovce, odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja, Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce alebo elektronicky na adresu: pavol.fecak@msumi.sk, alebo peter.kolbenhayer@msumi.sk v lehote určenej pri informácií o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania Predmet konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu účasti na konaní
49896/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 21 ks drevín  a 15m2 krovín,  ktoré rastú  na  parcelách "E“ KN č. 470/2, 467/9, 471/2 a 472/1  k. ú. Vrbovec. 
Žiadateľ: Slavomír Ondočík, Kapušianska č. 124, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
30.11.2018 06.12.2018
49750/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5800 m 2
krovín,  ktoré rastú  na  parcelách "C“ KN č. 62, 63 a 64  k. ú. Močarany. 
Žiadateľ: JUDr. Viera Vidumanská, Slovenskej jednoty č. 36, 040 01 Košice a Pavol Čurma, Klokočov č. 81, 072 36 Kaluža
(Ing. Pavol Fecák)
22.11.2018 28.11.2018
49780/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 1568/2 k. ú. Stráňany.  
Žiadateľ: Jaroslava Pavlová, Lipová 146/40, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
19.11.2018 25.11.2018
49606/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 11 ks drevín,  ktoré rastú  na  parcele "C“ KN č. 4955/1  k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: KOBRA I. s.r.o., Kpt. Nálepku č. 1072/20, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
15.11.2018 21.11.2018
49779/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 682/1 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Eva Makayová, Moskovská 9, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
13.11.2018 20.11.2018
49540/2018

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 682/1 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Miroslav Olexa, Moskovská 184/1, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)

13.11.2018 20.11.2018
49522/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 56 ks drevín,  ktoré rastú  na  parcelách   "C“ KN č. 879/4, 881, 914/1 a 914/45  k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: BL Five s.r.o., Nám. osloboditeľov č. 1, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
13.11.2018 19.11.2018
49425/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rodu lipa,  ktoré rastú  na  parcele   "C“ KN č. 5318   k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: Július Thúr, Lekárovce č. 388
(Ing. Pavol Fecák)
06.11.2018 12.11.2018
49427/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rodu smrek,  ktorá rastie  na  parcele   "C“ KN č. 682/1   k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: Štefan Paľovčík, Ukrajinská č. 5,  Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
06.11.2018 12.11.2018
49400/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 4252/1 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Ing. Milan Mráz, Cyrila a Metoda 33, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
05.11.2018 09.11.2018
49362/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny,  ktorá rastie  na  parcele   "C“ KN č. 5278/1   k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: Motor-Car Michalovce, s.r.o., Močarianska 1451/3, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
29.10.2018 07.11.2018
49151/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 16 ks drevín a 150 m 2  krovín, ktoré rastú  na  parcelách   "C“ KN č. 1838/204, 1838/417, 1843/4, 1842/5, 1845/4 a 1845/7   k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: Slavko Jakubčo, Staré nábrežie č. 9, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
24.10.2018 31.10.2018
49015/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na  parcele  "C“ KN č. 1196/1   k. ú. Stráňany. 
Žiadateľka: Ing. Zuzana Synčáková, Nad Laborcom  č. 48, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.10.2018 29.10.2018
49014/2018

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na  parcele  "E“ KN č. 9437/1   k. ú. Michalovce. 
Žiadateľka: MUDr. Janka Stanková, Farská č. 18, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

18.10.2018 2510.2018
48930/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na  parcele  "C“ KN č. 3134 k. ú. Michalovce. 
Žiadateľka: Dana Porvazová, M. Rázusa č. 1848/8, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
16.10.2018 22.10.2018
48634/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na  parcele  "C“ KN č. 2860 k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: Ján Valiska -Timečko, Hrnčiarska č.32, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
03.10.2018 09.10.2018
48189/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na  parcele  "E“ KN č. 9458/2 k. ú. Michalovce. 
Žiadateľka: Helena Demeterová, Pri mlyne č. 9, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
18.09.2018 24.09.2018
47998/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č.1263/18 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: MI PLASTIK PLUS a.s., P. O. Hviezdoslava 1364/21, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
23.08.2018 31.08.2018
47997/2018

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č.1840/5 k. ú. Michalovce. Žiadateľ: Kamil Kužma, Kpt. Nálepku 1056/5, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)

23.08.2018 31.08.2018
47563/2018

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C“ KN č. 4311/1 k. ú. Michalovce.
Žiadateľ: Ing. Jozef Kuročka, Hrnčiarska  3776/30, Michalovce a Štefan Ivanko, Okružná 992/4, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

20.08.2018 27.08.2018
47469/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 36 ks drevín, ktoré rastú  na  parcele  "C“ KN č. 1192/46 k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: APV Investment s. r. o., Špitálska č. 1255/83,  Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
16.08.2018 23.08.2018
47812/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 29 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Mária Rozsypalová, Michala Bónu 1, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
10.08.2018 17.08.2018
47813/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 408 k. ú. Vrbovec.  
Žiadateľ: MUDr. Štefan Lipčák, Martina Rázusa 2, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
10.08.2018 17.08.2018
47470/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 1893/1 
k. ú. Michalovce. 
Žiadateľ: Ing. Štefan Polomčák, Cyrila a Metoda č. 52, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
25.07.2018 31.07.2018
47357/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 549 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Mgr. Henrieta Pižňavská, V. I. Čapajeva 16, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
17.07.2018 23.07.2018
47254/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 7 ks drevín, ktoré rastú  na parcelách  "E" KN č. 7631, 7641/2, 7565/2 k. ú. Michalovce. 

Žiadateľ: CASSPOS a. s., Závod ZEST, Továrenská č. 6,  Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
12.07.2018 18.07.2018
47171/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 1832/73 
k. ú. Stráňany. 
Žiadateľ: Michal Stanko, Leningradská č. 12, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
09.07.2018 13.07.2018
47062/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 8 ks drevín, ktoré rastú  na parcelách  "C" KN č. 1699/59 a 1699/82 k. ú. Stráňany, Ul. Ružová č. 9. 
Žiadateľ: Juraj Pavličko a Ing. Nikoleta Pavličková, Ružová č. 9, Michalovce a Ing. Juraj Pavličko a Anna Pavličková, Spišská č. 35, Poprad.
(Ing. Pavol Fecák)
29.06.2018 09.07.2018
46736/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele  "E" KN č. 1691/3 k. ú. Michalovce, ulica Humenská cesta. 
Žiadateľ: CESTY  KOŠICE s. r. o. , Mlynská č. 28, Košice
(Ing. Pavol Fecák)
14.06.2018 21.06.2018
46675/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na parcelách  "C" KN č. 1192/37 a 1192/11 k. ú. Michalovce, ulica  Nám. osloboditeľov. 
Žiadateľ: APV Investment s. r. o. , Špitálska č. 1255/3, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
11.06.2018 18.06.2018
46530/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 55 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 4286/1 k. ú. Michalovce, Ul.  Špitálska č. 2. 
Žiadateľ: ENTO spol. s r. o., Jesenského č. 6, Košice
(Ing. Pavol Fecák)
05.06.2018 12.06.2018
45586/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 6 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 2818/1 k. ú. Michalovce, Ul.  Masarykova č. 1. 
Žiadateľ: Gymnázium Pavla Horova, Masarykova č. 1, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
20.04.2018 26.04.2018
45587/2018

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele  "C" KN č. 474/1 k. ú. Vrbovec, ulica Kapušianska 19. 
Žiadateľka: Anna Draganová, Kapušianska č. 19, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

20.04.2018 26.04.2018
45083/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 2860 k. ú. Michalovce, Ul.  Obrancov mieru. 
Žiadateľ: Ján Valiska – Timečko, Hrnčiarska  č. 32, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
04.04.2018 10.04.2018
44592/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "E" KN č. 9491 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: MUDr. Jozef Džurina, Štúrova 472/2, 073 01 Sobrance.
(Ing. Peter Kolbenhayer)
09.03.2018 16.03.2018
44544/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele  "C" KN č. 5318 k. ú. Michalovce, Ul. A. I. Dobrianskeho. 
Žiadateľ: Ing. Ján Harman a Ing. Lucia Harmanová, Vihorlatská 625, Strážske
(Ing. Pavol Fecák)
12.03.2018 16.03.2018
44307/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 1837/122 k. ú. Michalovce, Ul. remeselnícka. 
Žiadateľ: MUDr. František Zitrický, Remeselnícka  č. 14, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
07.03.2018 13.03.2018
44090/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín rastúcich na parcele "E" KN č. 5813/2 k. ú. Stráňany.  
Žiadateľ: Mária Harmanová, Severná 6,  071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
01.03.2018 08.03.2018
44091/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 5 ks drevín a 1500 m² kríkov rastúcich na parcele "E" KN č. 476/2 k. ú. Vrbovec.  
Žiadateľ: Dušan Varady, Vrbovská 35,  071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)
01.03.2018 08.03.2018
44085/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 3845/1 k. ú. Michalovce, Ul. Štefánikova. 
Žiadateľ: František Kuchta, Štefánikova č. 28, MIchalovce
(Ing. Pavol Fecák)
01.03.2018 08.03.2018
44086/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 4 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 915/10  k. ú. Michalovce, Ul. Jaroslawská. 
Žiadateľ: Valér Mihaľo, Vinné č. 376, Vinné
(Ing. Pavol Fecák)
01.03.2018 08.03.2018
43870/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 4704/4  k. ú. Michalovce, Ul. Š. Tučeka. 
Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho č. 8,  Košice
(Ing. Pavol Fecák)
23.02.2018 01.03.2018
43724/2018

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 2615/2 k. ú. Michalovce.  
Žiadateľ: Oľga Kočišová, L.N. Tolstého 12,  071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)

20.02.2018 27.02.2018
43578/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 1837/175 k.ú. Michalovce, Ul. agátová. 

Žiadateľ: Jozef Gujda, Š. Fidlika č. 14, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

16.02.2018 22.02.2018
43513/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny rastúcej na parcele "C" KN č. 4664/7 k. ú. Michalovce.  

Žiadateľ: Viktor Kuzma, Okružná 30, 071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)

16.02.2018 22.02.2018
43054/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 4368 k.ú. Michalovce a 1 ks dreviny na parcele "C" KN č. 4364 k.ú. Michalovce, Ul. Kpt. Nálepku č. 16

Žiadateľka: Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku č. 16, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

12.02.2018 19.02.2018
42924/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "E" KN č. 795 k.ú. Michalovce, Ul. Kpt. Nálepku č. 2

Žiadateľka: Jarmila Škultétyová, Kpt. Nálepku č. 2, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

09.02.2018 15.02.2018
42583/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele  "C" KN č. 370 k.ú. Michalovce, Ul. Gorazdova č. 12.
Žiadateľ: MUDr. Valentín Daňo, Gorazdova  č.12, Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

05.02.2018 09.02.2018
42347/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody  a krajiny v platnom znení: 1148 m2 krovín, ktoré rastú na parcele "C" KN č. 1556/1 k. ú. Stráňany a 768 m2 krovín na parcele "C" KN č. 1555/1 k. ú. Stráňany - Ul. A. Hrehovčíka 

Žiadateľ: Psychiatrická nemocnica Michalovce,
n. o., Areál Psychiatricej nemocnice Stráňany, A. Hrehovčíka č. 1, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

31.01.2018 07.02.2018
42346/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 4466 k. ú. Michalovce.  

Žiadateľ: Mgr. Helena Svätá, Jána Jessenia 1196/4,  071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)

25.01.2018 31.01.2018
42343/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele  "C" KN č. 3 k.ú. Topoľany, Ul. topolianska č. 153

Žiadateľ: Mgr. Jozef Lukáč, Jarná  č.1,  Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

24.01.2018 30.01.2018
00244/2018

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 9 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 4898/1 k.ú. Michalovce, Ul. Močarianska č. 14.

Žiadateľ: Sladovňa, a.s., Močarianska č. 14,  Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

23.01.2018 29.01.2018
00202/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 9 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 4648/1 k.ú. Michalovce, Ul. Užhorodská.

Žiadateľ: MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Michalovce 1, Moyzesova 1, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

19.01.2018 25.01.2018
00175/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 682/1 k.ú. Michalovce, Ul. Bieloruská.

Žiadateľ: Erik Hudák, Stretava č. 51, Stretava
(Ing. Pavol Fecák)

17.01.2018 24.01.2018
00174/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parce  "C" KN č. 4471/67 k.ú. Michalovce.

Žiadateľka: Katarína Ondočíková, I. Krasku č. 10, 07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

17.01.2018 24.01.2018
47293/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele  "C" KN č. 2769/1 k.ú. Michalovce.

Žiadateľ: Ing. Štefan Spišák, J. G. Tajovského č. 11, 07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

28.12.2017 05.01.2018
47171/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na parcele "C" KN č. 4673/12  k.ú. Michalovce. Žiadateľ: Ing. Štefan Šesták, Stretava č. 125, 072 13 Palín

(Ing. Pavol Fecák)

19.12.2017 28.12.2017
46872/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú  na parcelách "C" KN č. 2969/21 a 5285/2  k.ú. Michalovce. Žiadateľka: Simona Knežová, kuzmányho č. 18,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
05.12.2017 12.12.2017
46325/2017

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 417/30 k.ú. Vrovec. Žiadateľ: Obchodná akadémia, Kapušianska č. 2,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

01.12.2017 07.12.2017
46578/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 9 ks drevín, ktoré rastú  na parcelách "C" KN č. 510/1 a 510/2 k.ú. Močarany.
Žiadateľ: Blažej Koščo, Obrancov mieru  č. 27,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.11.2017 29.11.2017
46579/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele "C" KN č. 4434 k.ú. Michalovce.
Žiadateľ: Ladislav Kocian, Nám. osloboditeľov  č. 18,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.11.2017 29.11.2017
46452/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele "C" KN č. 2745/1 k.ú. Michalovce. Žiadateľka: Ing. Jana Šimková, Tajovského č. 9,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
13.11.2017 21.11.2017