Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme a začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Michalovce, odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja, Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce alebo elektronicky na adresu: pavol.fecak@msumi.sk, alebo peter.kolbenhayer@msumi.sk v lehote určenej pri informácií o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania Predmet konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu účasti na konaní
43054/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 4368 k.ú. Michalovce a 1 ks dreviny na parcele "C" KN č. 4364 k.ú. Michalovce, Ul. Kpt. Nálepku č. 16

Žiadateľka: Základná škola Pavla Horova, Kpt. Nálepku č. 16, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

12.02.2018 19.02.2018
42924/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "E" KN č. 795 k.ú. Michalovce, Ul. Kpt. Nálepku č. 2

Žiadateľka: Jarmila Škultétyová, Kpt. Nálepku č. 2, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

09.02.2018 15.02.2018
42583/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele  "C" KN č. 370 k.ú. Michalovce, Ul. Gorazdova č. 12.
Žiadateľ: MUDr. Valentín Daňo, Gorazdova  č.12, Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

05.02.2018 09.02.2018
42347/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody  a krajiny v platnom znení: 1148 m2 krovín, ktoré rastú na parcele "C" KN č. 1556/1 k. ú. Stráňany a 768 m2 krovín na parcele "C" KN č. 1555/1 k. ú. Stráňany - Ul. A. Hrehovčíka 

Žiadateľ: Psychiatrická nemocnica Michalovce,
n. o., Areál Psychiatricej nemocnice Stráňany, A. Hrehovčíka č. 1, 071 01 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

31.01.2018 07.02.2018
42346/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín rastúcich na parcele "C" KN č. 4466 k. ú. Michalovce.  

Žiadateľ: Mgr. Helena Svätá, Jána Jessenia 1196/4,  071 01 Michalovce
(Ing. Peter Kolbenhayer)

25.01.2018 31.01.2018
42343/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele  "C" KN č. 3 k.ú. Topoľany, Ul. topolianska č. 153

Žiadateľ: Mgr. Jozef Lukáč, Jarná  č.1,  Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

24.01.2018 30.01.2018
00244/2018

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 9 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 4898/1 k.ú. Michalovce, Ul. Močarianska č. 14.

Žiadateľ: Sladovňa, a.s., Močarianska č. 14,  Michalovce

(Ing. Pavol Fecák)

23.01.2018 29.01.2018
00202/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 9 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 4648/1 k.ú. Michalovce, Ul. Užhorodská.

Žiadateľ: MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Michalovce 1, Moyzesova 1, Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

19.01.2018 25.01.2018
00175/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 682/1 k.ú. Michalovce, Ul. Bieloruská.

Žiadateľ: Erik Hudák, Stretava č. 51, Stretava
(Ing. Pavol Fecák)

17.01.2018 24.01.2018
00174/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parce  "C" KN č. 4471/67 k.ú. Michalovce.

Žiadateľka: Katarína Ondočíková, I. Krasku č. 10, 07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

17.01.2018 24.01.2018
47293/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele  "C" KN č. 2769/1 k.ú. Michalovce.

Žiadateľ: Ing. Štefan Spišák, J. G. Tajovského č. 11, 07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

28.12.2017 05.01.2018
47171/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 2 ks drevín, ktoré rastú  na parcele "C" KN č. 4673/12  k.ú. Michalovce. Žiadateľ: Ing. Štefan Šesták, Stretava č. 125, 072 13 Palín

(Ing. Pavol Fecák)

19.12.2017 28.12.2017
46872/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú  na parcelách "C" KN č. 2969/21 a 5285/2  k.ú. Michalovce. Žiadateľka: Simona Knežová, kuzmányho č. 18,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
05.12.2017 12.12.2017
46325/2017

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 3 ks drevín, ktoré rastú  na parcele  "C" KN č. 417/30 k.ú. Vrovec. Žiadateľ: Obchodná akadémia, Kapušianska č. 2,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)

01.12.2017 07.12.2017
46578/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 9 ks drevín, ktoré rastú  na parcelách "C" KN č. 510/1 a 510/2 k.ú. Močarany.
Žiadateľ: Blažej Koščo, Obrancov mieru  č. 27,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.11.2017 29.11.2017
46579/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele "C" KN č. 4434 k.ú. Michalovce.
Žiadateľ: Ladislav Kocian, Nám. osloboditeľov  č. 18,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
22.11.2017 29.11.2017
46452/2017 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks dreviny, ktorá rastie  na parcele "C" KN č. 2745/1 k.ú. Michalovce. Žiadateľka: Ing. Jana Šimková, Tajovského č. 9,  07101 Michalovce
(Ing. Pavol Fecák)
13.11.2017 21.11.2017