Dochádzka poslancov

MsZ

MsR

Komisie MsZ

 • Komisia dopravy a turizmu dňa: 
 • Komisia ochrany verejného záujmu dňa:
 • Komisia majetková dňa: 20.1.2020, 17.2.2020
 • Komisia bývania dňa: 22.1.2020, 19.2.2020
 • Komisia školstva, mládeže a športu dňa: 15.1.2020, 19.2.2020
 • Komisia územného plánu a miestneho rozvoja dňa: 
 • Komisia kultúry dňa: 21.1.2020
 • Komisia sociálnych vecí a rodiny dňa: 15.1.2020
 • Komisia životného prostredia a verejného poriadku dňa: 15.1.2020, 12.2.2020
 • Finančná komisia dňa: 19.2.2020
 • Zasadnutia redakčnej rady Michalovčana: 

Dochádzka na MsZ, MsR, komisiách MsZ - archív (2019, 2018)

Dochádzka na MsZ, MsR, komisiách MsZ - archív (2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011)