Dochádzka poslancov

MsZ

 • Zasadnutie MsZ dňa: 

MsR

Komisie MsZ

 • Komisia dopravy a turizmu dňa: 18.1.2019
 • Komisia ochrany verejného záujmu dňa: 17.1.2019
 • Komisia na prenájom majetku mesta dňa: 
 • Komisia bývania dňa: 
 • Komisia školstva, mládeže a športu dňa: 22.1.2019
 • Komisia územného plánu a miestneho rozvoja dňa: 23.1.2019
 • Komisia kultúry dňa: 
 • Komisia sociálnych vecí a rodiny dňa: 16.1.2019
 • Komisia životného prostredia a verejného poriadku dňa: 23.1.2019
 • Finančná komisia dňa: 17.1.2019
 • Zasadnutia redakčnej rady Michalovčana: 

Dochádzka na MsZ, MsR, komisiách MsZ - archív (2018)

Dochádzka na MsZ, MsR, komisiách MsZ - archív (2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011)