Služby mesta Michalovce

O spoločnosti:

Spoločnosť Služby mesta Michalovce bola zapísaná do Obchodného registra dňa 20.9.2008, jediným spoločníkom a zakladateľom je Mesto Michalovce, Námestie Osloboditeľov 30.
Sídlo spoločnosti je na Partizánskej č. 3002/23, v budove bývalého Stavebného odborného učilišťa (smerom na Zemplínsku Šíravu).
Konateľmi spoločnosti sú: Ing. Zdenko Vasiľ, Ing.  Jozef Doležal a Ing. Marta Mojsejová, ktorá je v súčasnosti aj riaditeľkou spoločnosti.

Organizácia práce je rozdelená do úsekov, kde vedúci je plne zodpovedný za chod a plynulú prevádzku.Hlavným cieľom spoločnosti je byť pružnou a efektívnou spoločnosťou, kde odborní pracovníci poskytujú služby tak, aby uspokojili požiadavky a očakávania zákazníkov. Dôležitým cieľom je rozvoj činnosti spoločnosti, vytvárať transparentné prostredie pre zákazníkov a zároveň aj pre zamestnancov.

Kontakt:

Služby mesta Michalovce, s.r.o.
Partizánska 23
071 01  Michalovce
e-mail.: smmi@smmi.sk
tel.: +421 56 628 00 21, 10, 20
fax: +421 56 628 00 80

Riaditeľka spoločnosti +421 917 660 555
Úsek ekonomicko-finančný +421 905 290 246
Úsek Obchodu a služieb +421 917 686 310
Stredisko správy bytov +421 915 810 556
Stredisko správy nebytových priestorov a stavebnej činnosti +421 917 908 116

 

 

 

 

Činnosť spoločnosti:

Spoločnosť poskytuje širokú paletu služieb a vo svojom predmete činnosti a podnikania od roku 2008 zahŕňa:

 • poskytovanie prenájmu nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných nech základných služieb spojených s prenájmom
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských  činností
 • pohostinskú činnosť a výrobu hotových jedál pre výdajne
 • sprostredkovanie v oblasti služieb
 • reklamné a marketingové služby
 • vydavateľskú činnosť od roku 2010
 • správu bytových a nebytových fondov od roku 2013
 • prípravné práce k realizácii stavby
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • murárstvo, tesárstvo, izolatérstvo, podlahárstvo
 • vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – plynových
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – zdvíhacích
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení -  tlakových

Spoločnosť  spravuje:  bytové priestory - ubytovňa na  Partizánskej 23, na dlhodobé a krátkodobé prenájmy v dvojlôžkových izbách bunkového typu, v samostatných izbách stredného a vyššieho štandardu,
(v prípade záujmu kontaktujte p. Ličkovú +421 56 628 00 21 –  e-mail: lickova@smmi.sk  bytové domy „A“, „C“ na Ul. Obrancov mieru 6-8 a malometrážne byty na Ul. Obrancov mieru 4.  Cenník služieb za ubytovanie (platný od 1.10.2012)

Spravuje nebytové priestory – Obvodný úrad, budova B,C, Dom služieb, budova na Ul. Okružnej 3657, Starý súd, Zlatý bažant, Zlatý býk, PS Stráňany, ZUŠ, CMP, Amfiteáter a iné.

Okrem týchto služieb zabezpečujeme verejné stravovanie  pre zamestnancov mestského úradu, iné organizácie v rámci mesta a občanov mesta, (v prípade záujmu kontaktujte p. Ferencovú +421 56 686 41 46 – e-mail: ferencova@msumi.sk - výdaj stravy do obedárov od 11:15-12:00 hod.)
Nakoľko sa v priebehu roka plánuje s dokončením  mestského cintorína na Bielej hore, ponúkame usporiadanie pohrebných hostín (karov) v blízkosti cintorína.

Zabezpečujeme usporiadanie osláv, a  recepcií,  zabezpečujeme prevádzku bufetu v priestoroch budovy na Partizánskej ulici č. 23.
Úsek stavebnej údržby vykonáva a zabezpečuje údržbu, opravy a realizácie exteriérov a interiérov objektov ako sú  školy, školské zariadenia a iné objekty v správe spoločnosti.

Cenník ubytovania platný od 1.8.2016 (pdf, 42 kB)