Distribučné miesta

DISTRIBUČNÉ MIESTA PRE NOVINY MICHALOVČAN

MsÚ : vestibul, podateľňa, matrika, turisticko-informačná kancelária, denné centrá pre seniorov, malometrážne byty Ul. obrancov mieru

Zariadenie pre seniorov – Ul. J. Hollého 9

Školské zariadenia : stredné školy, základné školy, materské školy, detské jasle

Novinové stánky : OC Zemplín Market, Štefánikova ul. (za zastávkou autobusu), Špitálska ul. (pri Rozkvete), Špitálska ul. (pri pošte), pred OD DODO, pod OD DODO, Širochmanová – oproti MsÚ
J. Hollého (oproti Idei), Moskovská, železničná stanica, TRŽNICA

Supermarkety: KAUFLAND, TESCO

Predajne potravín : Topolianska ul., IlaS - Ul. T. J. Moussona, Močarianska ul., BALA – Ul. nad Laborcom, Ul.J.Švermu, COOP-Jednota Verbovčík

Predajne: mototechna Topolianska ul.,  PEUGEOT Močarianska ul.

Reštaurácia: TOTÁLKA

Čerpacie stanice : OMW Masarykova ul., Slovnaft Močarianska ul., Slovnaft Sobranská ul.

Organizácie: TaZS, MsKS, Domspráv, BSH, NsP Š. Kukuru, poliklinika - Nám. osloboditeľov, zubná poliklinika, dialýza, pošta, Daňový úrad, Obvodný úrad, Sociálna poisťovňa, Úrad práce SVaR, Farský úrad - Farská ul.

V letných mesiacoch letné terasy v pešej zóne.