Distribučné miesta

DISTRIBUČNÉ MIESTA PRE NOVINY MICHALOVČAN

MsÚ : vestibul, podateľňa, matrika, turisticko-informačná kancelária, denné centrá pre seniorov, malometrážne byty Ul. obrancov mieru

Michalovský domov seniorov – Ul. J. Hollého 9

Školské zariadenia : stredné školy, základné školy, materské školy, detské jasle

Zdravotnícke zariadenia : Poliklinika Nám. osloboditeľov, zubná poliklinika, dialýza

Novinové stánky : OC Zemplín Market, TRŽNICA, Štefánikova ul. (za zastávkou autobusu), Špitálska ul. (pri Rozkvete), Špitálska ul. (pri pošte), Nám. osloboditeľov (pri parkovisku oproti MsÚ), J. Hollého (oproti Idei), Moskovská ul., Užhorodská ul.,  železničná stanica 

Supermarkety: KAUFLAND, TESCO

Predajne potravín : Topolianska ul., IlaS - Ul. T. J. Moussona, Močarianska ul., BALA – Ul. nad Laborcom, Ul.J.Švermu, COOP Jednota Verbovčík

Predajne: Mototechna Topolianska ul., VALTIM Ul. obrancov mieru, UHAĽ Námestie slobody (budova Slovakotexu)

Reštaurácia: TOTÁLKA

Čerpacie stanice : OMW Masarykova ul., Slovnaft Močarianska ul., Slovnaft Sobranská ul. a Humenská cesta

Organizácie: TaZS, MsKS, Domspráv, BSH, Nemocnica novej generácie, Slovenská pošta, Daňový úrad, Okresný úrad, Sociálna poisťovňa, Úrad práce SVaR, Farský úrad - Farská ul.

Zimný štadión

V letných mesiacoch letné terasy v pešej zóne.