Spoločenská rubrika

Vítame medzi nami našich najmenších:


Eliška Matinová
Leonard Hocko
Matej Ľoch
Nina Dzuriaková
Max Christopher Cymbal
Radovan Radovčič
Ema Špaková
 

Do stavu manželského vstúpili tieto páry:


Alexander Kolesár a Monika Kušnírová
Martin Bedrava a Ivana Marcinová
Róbert Hegeduš a Michaela Harvanová
Ing. Radoslav Sýkora a Mgr. Andrea Matiščáková
Ing. Dušan Ivančin a Lucia Fedáková
Milan Čech a Mgr. Adriana Pazderáková

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Antonín Tiba (81)
Michal Gajda (79)
Michal Andráš (89)
Anna Nemečkayová (90)
Margita Gidová (73)
Michal Tkačik (60)
Ružena Papajová (93)

Oznamy o smútočných obradoch:

Rozália Laurinčíková (85)
Juraj Budiš (77)