Spoločenská rubrika

Vítame medzi nami našich najmenších:


----

 

Do stavu manželského vstúpili tieto páry:


---
 

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

---
 

Oznamy o smútočných obradoch: