Spoločenská rubrika

Vítame medzi nami našich najmenších:


Šarlota Klčová
Jasmína Holdová
Artus Bajus
Leonard Vaňo
Jana Meňoščíková
Johana Vargová
Alex Petrak
Tobias Raďaš
 

Do stavu manželského vstúpili tieto páry:


Mgr. Zuzana Biľová a Markus Kűnzl
Mgr. Dominika Bujdošová a Ing. František Lenhard
Mgr. Monika Marjová a Ing. Marek Semivan
Stanislava Mesárošová a Ladislav Špilko
Ing. Dagmar Habinová a Mgr. Peter Mašlanka
Andrea Topoľančínová a Peter Roš
Dominika Klajbanová a Martin Kontra
Lenka Ondová a Patrik Majerník
Anna Čižmárová a Matúš Zienkovský

 

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Ing. Ján Genči (82)
Mária Kudelásová (65)
Helena Hujdičová (72)
Margita Hospodárová (87)
Etela Horváthová (96)
Vlasta Petraničová (56)
Alfonz Hajduk (83)
Oľga Hrubovčáková (71)
Ružena Gaľová (80)

 

Oznamy o smútočných obradoch:


Miroslav Džurina (69)
Ján Penksa (74)