Spoločenská rubrika

Vítame medzi nami našich najmenších:


Pavol Gaško
Richar Čajka
 

Do stavu manželského vstúpili tieto páry:


Ing. Stanislav Lukáč a Bc. Zlatuše Kančiová
Ladislav Marcin a Mgr. Lenka Čorejová

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:


Július Gujda (67)
Agnesa Bruňová (78)
Ján Sopko (82)
Irena Katingeová (81)
Jozef Drotár (75)

Oznamy o smútočných obradoch:

Ing. Juraj Fedačko (70)
Michaela Ivaničková (28)
Viera Valisková-Timečko (66)
Michal Pilipčinec (71)
Mgr. Dana Tkáčiková (51)