Spoločenská rubrika

Vítame medzi nami našich najmenších:


Dávid Tkáč
Milan Kaločai
Izabela Praskaiová
Peter Schmidt

Do stavu manželského vstúpili tieto páry:


Dušan Tóth a Alica Šamudovská
Ing. Peter Žeňuch a Mgr. Jana Gombošová
MUDr. radovan Borza a MUDr. Blanka Hrehová

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Edita Bajužíková (76)
Anna Hriňová (77)
Michal Palkó (66)
Ján Virostko (87)
Andrej Bujdoš (88)
Mária Figmiková (76)
Emil Beca (85)
Alžbeta Garguláková (80)
Pavol Hubler (57)
Vincent Dubský (68)
Viera Nadányiová (61)
Ján Butka (81)
Mária Lengová (88)
Marta Topoľančinová (79)
Jozef Lukáč (76)

Oznamy o smútočných obradoch:


Zuzana Gorásová (83)