Spoločenská rubrika

Vítame medzi nami našich najmenších:


Alexandra Bujdošová
Vivien Krišová
Vivien Paňková
Mia Gaľová
Tamia Gašková
Stanislava Praskaiová
Ela Sabo
Richard Rjabušin
Lívia Palovčáková
Samuel Kuročka
Hana Svrčeková
Deana Hricíková
 

Do stavu manželského vstúpili tieto páry:


JUDr. Ivan Kráľ a Eva Smit
Juraj Kušnír a Michaela Cibíková
 

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Irena Kotlárová (76)
Zoltán Ónody (56)
Paulína Petraničová (93)
Milan Jendželovský (77)
Štefan Halas (90))
Darina Kocanová (63)
Katarína Mogišová (69)
Ing. Jaromír Černoch (54)
Ľubomír Lazár (52)
Ružena Wojtovičová (79)
Mária Zahumenská (88)

Oznamy o smútočných obradoch: