Spoločenská rubrika

Vítame medzi nami našich najmenších:


Eliška Belušáková
Mia Melegová

 

Do stavu manželského vstúpili tieto páry:


-----
 

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Ing. Ladislav Jacko (85)
Ing. Alena Lajčáková (33)
Miroslav Furčák (49)
Jozef Raškovský (94)
Janka Treľová (55)
Božena Bulíková (86)
Anton Koziot (68)
Anna Matiová (80)
Apolónia Figľarová (81)
Emil Kopeň (74)
Magdaléna Ihnatková (68)
Lýdia Koščová (58)
Jozef Frank (67)

 

Oznamy o smútočných obradoch:


Jozef Kolesár (66)
Miroslav Tancoš (61)