Aktuality

   

Aj futbalisti prispeli svojou troškou

Epidémia koronavírusu zasiahla aj šport a futbalisti MFK Zemplín v tomto čase nemávajú tréningy tak, ako boli zvyknutí. Nesedia však nečinne, trénujú podľa individuálneho tréningového plánu, no nie len to. Sponzorsky získané dezinfekčné prostriedky od spoločnosti ...

29. 4. 2020 23:08

Koronavírus a jeho následky

Pandémia ako najvyšší stupeň celosvetovej infekcie sa stala každodennou prítomnosťou. Musíme s ňou koexistovať, bojovať proti nej všetkými dostupnými medicínskymi prostriedkami. Neprišla sama od seba, bola vyvolaná činnosťou súčasnej civilizácie. Vedome či nevedom...

29. 4. 2020 23:03

Za Jankou Fedorovou

Bolo 16. apríla večer, keď viacerých z nás zasiahla smutná správa o náhlom odchode kolegyne, priateľky, Janky Fedorovej. Poznali sme sa dlhšie. Ako redaktorka a moderátorka často chodievala natáčať reportáže z výstavných expozícií, ktoré boli realizované v galérii...

29. 4. 2020 22:54

Starajú sa o naše zdravie

Predstavujeme vám prednostu onkologického centra v Michalovciach a hlavného lekára odboru onkológia siete nemocníc a polikliník Svet zdravia & ProCare. Je držiteľom bronzovej medaily Propter merita za zásluhy o budovanie a rozvoj Slovenskej lekárskej spol...

29. 4. 2020 22:44

Poklady našej krojovne

Snáď len málokto vie, že v čase pred zdobenými krojmi, ktoré poznáme a vídame v dnešnej dobe pri rôznych slávnostiach či folklórnych vystúpeniach, tvorili kroj pôvodne dva – tri kusy jednoduchého odevu. Ľudia si oblečenie zhotovovali sami doma čo najjednoduchš...

29. 4. 2020 22:31

Deň Zeme netradične

Žiaci zo Základnej školy Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach ani v tomto náročnom, a pre nich určite netradičnom, vyučovacom režime nezabudli, že ich škola je už niekoľko rokov držiteľkou medzinárodného titulu Zelená škola. Pri príležitosti Dňa Zeme počas ...

29. 4. 2020 22:26

Seniorky upratovali na Bielej hore

Deň Zeme sa na celom svete  oslavuje 22. apríla. Jeho vznik sa datuje od roku 1970 a tohto roku si pripomíname 50. výročie jeho vyhlásenia. Mysliac na tento sviatok Zeme sa zopár členiek Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Michalovce a Olympijského klu...

29. 4. 2020 22:20

Pre žiadateľov o dávky a príspevky

V snahe pomôcť občanom pripravil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informáciu, ako v krízovom režime podávať žiadosti o štátne sociálne dávky, pomoc v hmotnej núdzi, či náhradné výživné. Podanie žiadosti je možné uskutočniť osobne alebo bezkontaktne. V záuj...

29. 4. 2020 22:00

Poďakovanie v mene seniorov

Všetci sme si už zvykli na neodmysliteľnú súčasť našich oblečení v posledných týždňoch. Chodíme v rúškach a na ulici sa spoznávame podľa očí, chôdze. Niektorí majú aj nápadité  vlastnoručne vyhotovené zdravotné doplnky. Častým nosením sa už opotrebúvajú. Aj p...

29. 4. 2020 21:57

Aj komunita sluchovo postihnutých je doma

Všetci sme doma pre zlý vírus, ktorý sa šíri všade. Je to pre nás veľmi ťažké. Stretnutia a aktivity sluchovo postihnutých boli vždy neobmedzené a pre nás veľa znamenajú. V tomto roku slávime 20. výročie pôsobenia Slovenskej únie sluchovo postihnutých v meste ...

29. 4. 2020 21:53