Úradné oznamy

 
 
Oznam Typ Dátum
Uložená písomnosť - Lívia Žitniaková Uložené písomnosti 12. 2. 2020
Rozpočtové opatrenie č. 1 Pripomienkové konanie 12. 2. 2020
Uložená písomnosť - Branislav Hujdič (1978) Uložené písomnosti 10. 2. 2020
Oznámenie o dražbe č. 004/2020 - Dodatok č. 1 Vyhláška 10. 2. 2020
Uložená písomnosť - Global Solution spol. s r.o. Uložené písomnosti 10. 2. 2020
Futbalové ihrisko v k. ú. Topoľany Prenájmy 7. 2. 2020
Zrušenie trvalého pobytu - Kmetónyová Lenka Vyhláška 7. 2. 2020
Projektová dokumentácia – Florbalová hala Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 4. 2. 2020
Výzva na uskutočnenie volieb členov rád škôl Oznamy 29. 1. 2020
Projektová dokumentácia – Modernizácia Mestskej plavárne Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 29. 1. 2020