Úradné oznamy

 
 
Oznam Typ Dátum
Prerušenie distribúcie elektriny Odstávky 3.9.2019
Prerušenie distribúcie elektriny Odstávky 3.9.2019
Územný plán mesta Michalovce - Dodatok č. 7 Vyhláška 3.9.2019
Vybudovanie systému varovania a vyrozumenia Zimný štadión Michalovce Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 30.8.2019
Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 23.8.2019
Oznámenie o dražbe Zn. 244/2019 Oznamy 23.8.2019
Výstavba detských ihrísk Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 19.8.2019
Služby mobilného operátora Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 30.7.2019
Multifunkčné ihrisko Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 15.7.2019
Pošta Michalovce 4 (Ul. Lastomírska) Odstávky 1.7.2019