Úradné oznamy

 
 
Oznam Typ Dátum
Prenájom nebytových priestorov na Ul. partizánskej č. 23 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24. 1. 2020
Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24. 1. 2020
Odpredaj nehnuteľností na Ul. borovicovej Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24. 1. 2020
Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24. 1. 2020
Zrušenie trvalého pobytu - Ing. Milan Podžuban Vyhláška 24. 1. 2020
Prerušenie distribúcie elektriny Odstávky 24. 1. 2020
Prerušenie distribúcie elektriny Odstávky 24. 1. 2020
Byt na Ulici obrancov mieru 4 (malometrážne byty) Prenájmy 23. 1. 2020
Rekonštrukcia bytu na ulici. J. Murgaša 1316/22 Stavebné povolenie 23. 1. 2020
Zrušenie trvalého pobytu - Norbert Balog Vyhláška 23. 1. 2020