Úradné oznamy

 
 
Oznam Typ Dátum
Oznámenie o mieste uloženia písomností Vyhláška 24.5.2019
Rozšírenie inžinierskych sietí, Agátová Územné konanie 24.5.2019
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 80 (objekt vedľa budovy Domu služieb) Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24.5.2019
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 77 (Starý súd) Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24.5.2019
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 25 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24.5.2019
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10 (budova Zlatý býk) Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24.5.2019
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 6 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24.5.2019
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82 (Dom služieb) Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24.5.2019
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 81 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24.5.2019
Časť pozemku, k. ú. Michalovce, na Ulici J.I.Bajzu Prenájmy 23.5.2019