ZO Pláne - zriadenie SR6 a NN kábel

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí úzrmného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "ZO Pláne - zriadenie SR6 a NN kábla". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
EUT-2018_01_09-02

9.1.2018 7:46