TOWN SHOPPING CENTER - Michalovce, Nám. osloboditeľov

Mesto Michalovce, ako dotknutá obec, informuje verejnosť, že navrhovatel‘: BL Five, s. r. o., Nám. osloboditel‘ov 1, 071 01 Michalovce, predložila dňa 11.01.2018, Okresnému úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredíe zámer navrhovanej činnosti: „TOWN SHOPPING CENTER — Michalovce, Nám. osloboditel‘ov“. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

19. 1. 2018 11:45