Cestná svetelná signalizácia Michalovce na križovatke Hollého - Sládkovičova- Partizánska

Mesto Michalovce vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet zákazky Cestná svetelná signalizácia Michalovce na križovatke Hollého - Sládkovičova- Partizánska.

Informácie  na portáli Úradu pre verejné obstarávania

Informácie na portáli Elektronického obstarávania mesta Michalovce

7. 4. 2020 11:58