VI. ZŠ Okružná ul. - telocvičňa, spojovacia chodba