Obrazy v čase


Aj v Michalovciach sme si pripomenuli 100. výročie vzniku Československej republiky. Pri budove Okres. súdu v Michalovciach, bola zasadená lipa, ktorá nám bude toto výročie pripomínať.