MLIN II - práca sociálnych pracovníkov v kancelárii a teréne