Aktuality

   

Deň študentstva

Dňom boja za slobodu a demokraciu je 17. november, no netreba zabudnúť, že je aj Medzinárodným dňom študentstva. Týmto dňom sa vzdáva hold študentom, ktorí sa chcú vzdelávať, pracovať na sebe a sú našou budúcnosťou.  V tento deň si pripomíname udalos...

22. 11. 2018 14:31

Vianočný stromček na námestí

Na Námestí osloboditeľov máme už osadený krásny smrek s výškou 15 metrov. Vianočný stromček v tomto roku Mestu venoval obyvateľ Ulice Krásnovskej č. 8 v Michalovciach. Stromček a vianočná výzdoba sa v meste rozsvietia 5. decembra o 17.00 hod. Príde Mikuláš a ...

22. 11. 2018 14:24

Michalovce - Dobrý príbeh

Mesto má nový propagačný film, ktorý v najbližších týždňoch odvysiela aj televízia TA3. Veríme, že sa vám bude páčiť.  

7. 11. 2018 11:17

Úcta k starším

Denné centrum na Ulici Andreja Šándora v spolupráci s Mestom Michalovce a odborom sociálnych vecí a rodiny pripravilo 23. októbra stretnutie svojich členov, aby mohli pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vyjadriť všetkým vrelú vďaku a podporu i povzbudenie do ď...

7. 11. 2018 9:52

Stretnutie seniorov

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa v októbri konalo stretnutie seniorov Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov v Michalovciach s poprednými činiteľmi mesta v priestoroch okresného úradu. Helmeczi, Kučka, Uhaľ, Nemcová, Peterčíková a Podstavská prevzali...

5. 11. 2018 9:55

Návšteva študentov v domove seniorov

Michalovský domov seniorov navštívili 18. októbra študenti strednej odbornej školy obchodu a služieb. Študentky, ako aj profesorky Janu Mrázovú a Drahomíru Máriovú privítala v klube seniorov, Denné centrum č. 6, jeho vedúca Katarína Doliničová. Návšteva sa usk...

4. 11. 2018 10:02

Michalovce sa uchádzajú o titul Európske mesto športu 2019

Mesto Michalovce zaslalo 10. júla 2018 svoju žiadosť na získanie titulu Európske mesto športu 2019, Gianimu Lupattelli prezidentovi ACES EUROPE do Bruselu. Na základe tejto iniciatívy, záverov z úvodnej návštevy jedného z komisárov a po splnení ďalších podmienok, ...

2. 11. 2018 13:26

Jednota dôchodcov č. 2 bilancuje

Mestská organizácia dôchodcov č. 2 Michalovce sa týmto chce poďakovať Mestu Michalovce za dotáciu, získanú za účelom vykonania poznávacích zájazdov, uskutočnenie športových hier a zorganizovania rekondičného pobytu pre svojich členov. Pod vedením predsedu MOD ...

2. 11. 2018 10:32

Kreslo pre hosťa

So zaujímavým nápadom prišli seniori Denného centra Stráňany. Rozhodli sa pravidelne organizovať nové podujatie pod názvom Kreslo pre hosťa. Pre pozvaných hostí má moderátor, a zároveň autor myšlienky, Gustáv Párnický pripravený celý rad otázok, ale pýtať sa ...

26. 10. 2018 12:50

Stretnutie jubilantov

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pozval primátor Viliam Zahorčák jubilujúcich seniorov, aby im osobne zablahoželal k ich sviatku. Stretnutie jubilantov, ktorí sa tohto roku dožívajú  okrúhleho jubilea, sa konalo v obradnej sieni mestského úradu. P...

26. 10. 2018 12:22