Aktuality

   

Oznam TaZS

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55, Michalovce   O z n a m TaZS  mesta Michalovce oznamujú verejnosti,   že od  28.8.2017 do 2.1...

4. 9. 2017 21:44

Nové detské ihrisko

Mesto Michalovce získalo finančný príspevok od Nadácie SPP vo výške 5 000 € na projekt: „Obnova detského ihriska v meste Michalovce“. Mesto projekt spolufinancovalo vo výške 1 000 €. Trvalým zámerom mesta je vytvárať prí...

31. 8. 2017 20:19

Pietny akt kladenia vencov

Mesto Michalovce Vás pozýva na Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 73. výročia SNP 28.8.2017 o 10,00 hod. pri pamätníku na Bielej hore.

9. 8. 2017 10:00

Rekonštrukcia zimného štadióna sa začala

Michalovský hokejový stánok, najmä niektoré jeho časti, už nevyhnutne potrebovali opravu. Dlho očakávaná rekonštrukcia zimného štadióna sa začína a práce by mali byť ukončené do konca novembra tohto roka. Prostriedky na realizáciu rekonštrukčných prác vo výšk...

29. 6. 2017 15:08

Aktivity primátora

6. 2. porada k materiálom na rokovanie mestskej rady 6. 2. rokovanie so zástupcami VÚC Košice k riešeniu dopravy v meste Michalovce 7. 2. rokovanie celoslovenskej Rady ZMOS vo Vysokých Tatrách 8. 2. rokovanie celoslovenskej Rady ZMOS vo Vysokých Tatrách 9. 2. prijat...

16. 2. 2017 11:07

Michalovčan

Dvojtýždenník občanov Michaloviec v pdf formáte Rok 2017 Ročník  XXVIII - Číslo 4 -  17. februára 2017  [2,17 MB] Ročník  XXVIII - Číslo 3 -  3. februára 2017  [2,31 MB] Ročník  XXVIII - Číslo 2...

16. 2. 2017 10:20

Nové fotogalérie

Pozrite si fotogalérie na stránke mesta v časti Mesto - Fotogalérie  Nájdete tu aj nasledujúce nové fotogalérie:    Prijatie judistov   X. reprezentačný ples mesta Michalovce   Silvester 2016   Vystreľovanie zátok zo šam...

15. 2. 2017 0:00

Nová anketa na stránke mesta

Zapojte so do novej ankety na našej stránke www.michalovce.sk  o sviatku sv. Valentína Anketu nájdete na úvodnej stránke portálu v jej dolnej časti. Ďakujeme za Váš hlas!

3. 2. 2017 9:00

Súťaž Žihadielko je späť!

V roku 2016 súťaž o ihrisko Žihadielko vyvolala pozitívny ošiaľ a dokázala zjednotiť celé mestá. Aj v našom meste sa do hlasovania zapojili malí aj veľkí a víťazstvo nám uniklo len o vlások. Prišiel čas, keď sa do tejto súťaže a hlasovania môžeme zapojiť opäť, a t...

1. 2. 2017 11:01

Súťaž Žihadielko je späť!

V roku 2016 súťaž o ihrisko Žihadielko vyvolala pozitívny ošiaľ a dokázala zjednotiť celé mestá. Aj v našom meste sa do hlasovania zapojili malí aj veľkí a víťazstvo nám uniklo len o vlások. Prišiel čas, keď sa do tejto súťaže a hlasovania môžeme zapojiť opäť, a t...

31. 1. 2017 8:00