Aktuality

   

Kombinuj a choď

Európsky týždeň mobility prebieha od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, chodenie či cyklistika, môžeme zníži...

13.9.2018 15:01

Prevencia kriminality

Kriminalita ako celospoločenský negatívny jav je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Každý má konať tak, aby predchádzal, alebo zamedzil vzniku a šíreniu kriminality. Ministerstvo vnútra SR realizuje národný projekt Zlepšenie prístupu obetí tres...

13.9.2018 14:36

Zvýhodnené cestovanie

Rodiny žiakov základných a stredných škôl môžu pomocou čipových kariet Arriva Michalovce ušetriť desiatky eur ročne. Vďaka zľavnenému cestovnému, ktoré ponúkajú preukážky, usporia rodičia peniaze a žiaci najmä čas stratený počítaním hotovosti pri platbe u vodiča. ...

13.9.2018 14:26

Preskúšanie sirén

Na základe termínov stanovených MV SR bude dňa 14.09.2018 - piatok o 12.00 h vykonané preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom. Elektronické sirény budú odskúšané v tichom režime.

13.9.2018 7:37

Oznam o odstávke kúpaliska

TaZS mesta Michalovce oznamujú verejnosti, že od 28.08.2018 do 30.09.2018 z dôvodu plánovanej odstávky bude kúpalisko a sauna zatvorené Ing. Július Oleár riaditeľ TaZS

6.9.2018 14:47

Zhromaždenia obyvateľov

Zhromaždenia obyvateľov mesta podľa jednotlivých volebných obvodov sa uskutočnia počas pracovných dní od 10. do 20. septembra vždy o 17.00 hodine. Hlavným bodom programu bude vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta na roky 2015 – 2018 a diskusia občanov a ...

30.8.2018 15:30

Rekonštrukcia materskej školy

Mesto bolo úspešné pri získaní ďalších externých finančných prostriedkov, tentokrát na komplexnú rekonštrukciu Materskej školy na Ulici S. H. Vajanského. Na realizáciu projektu v operačnom programe Kvalita životného prostredia bolo Mestu schválených 681 754,99 €, ...

30.8.2018 15:01

Ďalšie detské ihrisko na sídlisku juh

Mesto Michalovce získalo finančný príspevok z Úradu vlády SR vo výške 8 500 € a Nadácie EPH vo výške 5 000 € na projekt výstavby detského ihriska na Sídlisku juh v Michalovciach, mesto spolufinancovalo projekt sumou 6 798,64 €. Cieľom proj...

30.8.2018 9:24

Úprava hodín pre klientov MsÚ pokračuje

OZNAM Mestský úrad v Michalovciach oznamuje klientom, že z technicko- prevádzkových dôvodov sú upravené hodiny pre klientov na Mestskom úrade v budove A (Nám. osloboditeľov 30) a v budove B (Nám. slobody 1) v čase od 21.8. – 24.8.2018 od 7.00 hod. do 1...

20.8.2018 7:53

Úprava hodín pre klientov MsÚ

OZNAM Mestský úrad v Michalovciach oznamuje klientom, že z technicko- prevádzkových dôvodov sú upravené hodiny pre klientov na Mestskom úrade v budove A (Nám. osloboditeľov 30) a v budove B (Nám. slobody 1) v čase od 13.8. – 17.8.2018 od 7.00 hod. do 1...

13.8.2018 12:06