Aktuality

   

Európsky deň jazykov 2017

Počas Európskeho dňa jazykov Zákadná škola, J.A.Komenského 1 v Michalovciach spestrila žiakom vyučovanie súťažou English T-shirt Day. Jej cieľom bolo nájsť na tričkách žiakov školy, čo najviac viet v anglickom alebo inom cudzom jazyku. Zvíťazili žiaci, ktorí ich n...

27.10.2017 20:50

Návšteva policajtov

Na dvore Materskej školy, Fraňa Kráľa 78 v Michalovciach, bol zhon a krik. Húkanie sirén sa miešalo s detským džavotom a výskotom. Nie, našťastie nič vážne sa nestalo, to si len deti užívali návštevu príslušníkov michalovského policajného zboru...

16.10.2017 21:02

Deň bez áut

Aj v tomto školskom roku sa žiaci zo Zelenej školy na Ulici Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach zapojili do Európskeho týždňa mobility. Svojimi aktivitami chceli tak prispieť k ochrane celosvetovej klímy. Aby bol každý o všetkom informovaní...

15.10.2017 20:58

Biela pastelka

Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých v Michalovciach sa každoročne podieľa na celoslovenskej zbierke Biela pastelka. Výbor ZO už začiatkom septembra 2017 požiadal základné a stredné školy v meste a okolí o spoluprácu. ...

14.10.2017 20:51

Školy otvorili svoje brány

Mesto je zriaďovateľom ôsmich materských škôl pri ktorých je aj školská jedáleň, jednej základnej umeleckej školy a ôsmich základných škôl, ktorých súčasťou sú školské kluby detí, školské jedálne a centrá voľného času. Tieto školy v školskom ...

13.9.2017 18:36

Externé bakalárske štúdium v odbore fyzioterapia

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Detašované pracovisko bl. M. D. Trčku Michalovce,      otvára v akademickom roku 2017/2018 externé bakalárske štúdium v odbo...

3.9.2017 21:18

Prijímacie skúšky

Pre vaše deti

3.9.2017 21:08

Začali sa členské schôdze DCS

Výročná členská schôdza Denného centra Stráňany (DC) sa konala 3. februára v priestoroch Základnej školy na Školskej ulici. Okrem našich členov sa na nej zúčastnili aj naši milí hostia - primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák, vedúci odboru sociálnych vecí...

16.2.2017 11:16