Aktuality

   

Mikuláš v detských jasliach

Sviatok sv. Mikuláša je obľúbený najmä medzi deťmi, ktoré sú v tento deň obdarované sladkosťami a rôznymi drobnosťami. Zvykom je očistiť si topánky, dať ich večer do obloka a ráno si v nich nájsť milé prekvapenie.         Nap...

9.1.2018 9:33

V mene detí ďakujeme

V mene detí z Detského domova Michalovce a  jeho samostatných skupín Hrnčiarik, Slniečko z Pozdišoviec a samostatnej skupiny Rosničky z Laškoviec  ďakujeme  pani  učiteľke Karasovej a deťom  zo Základnej škole Teod...

9.1.2018 9:29

Veda prístupná deťom

V Základnej škole Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach pod Hrádkom aj v tomto školskom roku pracuje krúžok Mladý vedec. Spolufinancuje ho  spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s. Vďaka tejto podpore sme si mohli do chemického laboratória zakúpiť chý...

9.1.2018 9:25

Navždy sa zachová

Jesenné obdobie je spojené s obdobím stužkových slávností. Tieto slávnosti vytvárame my študenti pre svojich rodičov na znak toho, že už sme dospelí a profesorom ako vďaku za ich námahu, ktorú vynaložili počas celého nášho štvorročného štúdia. Zároveň al...

21.12.2017 19:03

Aktivity seniorov JDS v Michalovciach

Jednota dôchodcov Slovenska v Michalovciach už niekoľko rokov aktívne zapája svojich členov do rôznych  spoločenských, kultúrnych a športových podujatí. Z roka na rok je väčší záujem o športové aktivity nielen v rámci mesta Michalovce, ale aj v rámci okresu, ...

21.12.2017 18:56

Zahraničná prax v Miláne

Študenti Obchodnej akadémie v Michalovciach sa už po piatykrát zúčastnili  zahraničnej stáže  v rámci  projektu Erasmus plus. Projekt je zameraný na organizáciu zahraničnej praxe pre skupinu pätnástich študentov a dvoch sprevádzajúcic...

21.12.2017 18:54

Vitamínová bomba

V uplynulých dňoch sa na ZŠ Pavla Horova v malej telocvični školy uskutočnil veľtrh ovocia a zeleniny pod názvom Vitamínová bomba. Žiaci 2. A triedy so svojimi rodičmi, s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou sa v tento deň n...

21.12.2017 18:51

Medzinárodný deň školských knižníc

Žiaci šiesteho ročníka ZŠ na Švermovej ulici sa zapojili do projektu s názvom Najkrajšie podujatie knižnice, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Žiaci si v spolupráci s ich učiteľmi (Mgr. Veronikou Mojsejovou a Mgr...

21.12.2017 18:39

Odborné vzdelávanie v modernej škole

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Michalovciach získala v roku 2017 finančnú dotáciu z mesta k projektu Odborné vzdelávanie v modernej škole. Vďaka nej sme sa mohli zapojiť do rôznych aktivít v rámci odborného vzdelávania...

21.12.2017 18:36

Slnečná sústava očami piatakov

Na Základná škola, J.A.Komenského 1, v Michalovciach sa metódou CLIL (obsahovo – jazykovo integrované učenie, t.j. prepojenie výučby nejazykového predmetu a cudzieho jazyka) vyučujú žiaci aj na 2.stupni. Jedným z vyučovacích predmetov je Svet krajín. Rozvíja u žia...

25.11.2017 9:15