Aktuality

   

Nový školský rok

Pre viac ako 600 tisíc žiakov a študentov sa 2. septembra otvorili brány školy, pretože sa začal nový školský rok 2019/2020. Do školských lavíc si prvýkrát zasadlo aj viac ako 58 tisíc prváčikov. Michalovských žiakov, ktorí prekročili brány školy, bolo takmer...

12.9.2019 10:48

Semafor nie je fór

Deti z materskej školy na Švermovej ulici v Michalovciach sa už tešia novým dopravným prostriedkom a semaforom zakúpeným v rámci projektu s názvom Semafor nie je fór, ktorý podporila Nadácia Allianz. Projekt je zameraný na dopravnú výchovu detí v predškolskom...

12.9.2019 10:31

Bezpečná škola

Základná škola Teodora Jozefa Moussona sa rozhodla postupne  vybudovať kamerový systém a zvýšiť tak bezpečnosť žiakov v exteriéri školy a chrániť školský majetok. Stáva sa, že sa v škole stretávame s nevhodným a násilným správaním sa žiakov navzájom, krádežam...

19.8.2019 15:36

Stretnutie a inaugurácia

Pred svojou II. základnou deväťročnou školou, terajšou strednou zdravotníckou školou, sa v prvú júnovú sobotu už po tretíkrát za sebou stretli žiaci IX. B triedy, ktorí končili školu v školskom roku 1971/72. Stretnutia sa zúčastnila aj akademická maliarka Ľud...

8.7.2019 21:25

Menovanie riaditeľov škôl

Primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák slávnostne vymenoval 17. júna riaditeľov štyroch základných, siedmich materských škôl a riaditeľku základnej umeleckej školy na nové funkčné obdobie a zároveň im pri tejto príležitosti odovzdal menovacie dekréty. Piati odc...

19.6.2019 11:53

Úspešní mladí dizajnéri

Štrnásty ročník celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou  Módna línia mladých 2019   sa uskutočnil 12. apríla  v Prešove. Ide o prezentáciu tvorby mladých módnych tvorcov – študentov stredných škôl, ktorá má podporiť rozvoj ich kreatívne...

10.5.2019 13:30

Na Jazykovom kvete sa nám opäť darilo

Na krajskom finále umelecko-jazykovej súťaže Jazykový kvet 9. apríla v Košiciach sa žiakom Základnej školy, J.A. Komenského 1 v Michalovciach mimoriadne darilo.  Divadielko At the market (žiaci 4.A, 4.B) v kategórii dráma obsadilo 1.miesto. Rovnako aj recitát...

26.4.2019 22:36

Spolupráca s materskými školami

Na Základnej škole Pavla Horova v Michalovciach sa v marci konal veľmi vydarený projekt na základe každoročnej spolupráce s materskými školami. Zúčastnili sa ho tieto materské školy: MŠ na Ulici Fraňa Kráľa, MŠ na Ulici Komenského, MŠ, Ulica Masarykova a Cirke...

10.4.2019 8:52

Ruský deň alebo „Vstreča s Rossijej“

Na Gymnáziu, Ul. Ľ. Štúra, Michalovce sa ruský jazyk učí už niekoľko rokov. Mnohí žiaci si ho zvolili ako svoj druhý cudzí jazyk. Každý rok sa zapájame do súťaží a olympiády v ruskom jazyku,  snažíme sa rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov i rôznymi ne...

10.4.2019 8:50