Aktuality

   

Letný detský mestský tábor

Odbor školstva a športu  v Michalovciach  oznamuje, že počas letných prázdnin bude zabezpečená prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce takto: Od  2.7.2018 do 13.7.2018  MŠ na Ul. Fraňa Kráľa 78   ...

25.5.2018 13:49

IQ olympiáda 2018

Minulý mesiac sa uskutočnili školské a regionálne kolá 8. ročníka IQ olympiády. Súťaž organizuje Mensa Slovensko – nezisková organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí. Jedným z cieľov a úloh Mensy Slovensko je starostlivosť o nadané deti a podporovan...

25.5.2018 12:55

E-twinning seminár na Malte

V meste St Julian’s na ostrove Malta sa v dňoch 19 - 21. apríla konal pod záštitou Národnej agentúry pre elektronickú spoluprácu škôl Malty e-twinningový seminár s názvom Celebrating Cultural Diversity and Digital Literacy Through eTwinning (voľne preložené: Oslav...

11.5.2018 21:49

O kvapku lepší

Druhý ročník mobilného odberu krvi na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Hematologicko-transfúziologickým oddelením Nemocnice Novej Generácie v Michalovciach - Svet zdravia sa konal 16. a 23. apríla. Do akci...

11.5.2018 21:24

Michalovskí dizajnéri na celoslovenskej súťaži

Žiaci Stredne odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach, študijného odboru odevný dizajn, sa zúčastnili 13. ročníka súťaže mladých módnych tvorcov Módna línia mladých 2018 v Prešove. Táto celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou má dobré meno nielen doma...

30.4.2018 8:32

Deň Zeme

Každoročne si Deň Zeme pripomíname 22. apríla. Žiaci 1.-4. roč. ZŠ, J. A. Komenského 1, si uvedomujú potrebu chrániť ju pred ľuďmi, ktorí si ju asi vážia menej, keď neustále odhadzujú odpadky. Preto nelenili a vyčistili celé okolie Vinianskeho jazera a tiež i Vini...

30.4.2018 8:14

Po stopách Teodora Jozefa Moussona

Zaujímavý produkt cestovného ruchu pod názvom „Po stopách Teodora Jozefa Moussona“ bol témou praktickej maturitnej skúšky študentov odboru manažment regionálneho cestovného ruchu a služby v cestovnom ruchu SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach. Jej hlavným cieľom ...

30.4.2018 8:04

Škola plná zázrakov a kúziel

V marci sa Základná škola, T.J. Moussona v Michalovciach zmenila na školu zázrakov a kúziel. Zavítali do nej škôlkari - budúci prváčikovia. Na rôznych stanovištiach im starší žiaci predvádzali rôzne aktivity. Najprv boli v učebni chémie, kde im ukazovali rôzne pok...

30.4.2018 7:48

Ponožkový deň

Spojená škola internátna v Michalovciach sa zapojila  pri príležitosti svetového dňa Downovho syndrómu do ponožkovej výzvy. V Spojenej škole internátnej v Michalovciach sa 21. marca uskutočnila akcia pod názvom ponožkový deň. Žiaci  s autizmom tried...

29.3.2018 9:29

Súťaž SUDOKU

Na Gymnáziu, Ľ. Štúra 26, v Michalovciach sa 9. marca konal druhý ročník logickej a zábavnej hry Sudoku. Do súťaže sa zapojilo 36 žiakov zo základných škôl michalovského okresu, ktorí pracovali v 12 trojčlenných tímoch. Atmosféra počas súťaže bola výborná. Na zači...

29.3.2018 8:15