Aktuality

   

Deň Otvorených Dverí

Leták na stiahnutie

23.11.2018 9:48

Zóna bez peňazí

21.11.2018 8:22

Konferencia strednej odbornej školy technickej

Stredná odborná škola technická je školou, ktorá sa dokáže prispôsobiť požiadavkám trhu práce v širokom spektre odborov a v oblastiach vzdelávania aj prostredníctvom úzkej spolupráce s podnikateľskou sférou. Poslaním školy je poskytovať odborné vzdelávanie v regió...

3.11.2018 10:25

Matičiari v škole

V slede udalostí osudových osmičiek, ktoré pripadajú na rok 2018, si žiaci Základnej školy T. J. Moussona  pripomenuli ich veľký odkaz aj  historický význam. Vzácny hosť, ktorého sme privítali v našej škole v septembri, bol predseda Matice slove...

26.10.2018 12:59

Deň Strednej zdravotníckej školy Michalovce

Tak ako po minulé roky, aj tento rok môžeme konštatovať, že 8. ročník Dňa Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach sa zaradil medzi úspešné ročníky. S priebehom akcie boli spokojní nielen pedagógovia a študenti našej školy, ale aj široká verejnosť, ktorá ...

26.10.2018 12:17

Virtuálna anatómia na strednej zdravotníckej škole napreduje

Virtuálna realita je technológia, ktorá sa v 21. storočí dostáva k bežným ľuďom. Neslúži iba na hry a zábavu, ale aj na vzdelávanie - najmä na moderných školách s inovatívnym procesom výučby. Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach ako prvá na Slovensk...

12.10.2018 7:59

Stretli sa 50 rokov po maturite

V polovici septembra sa stretli bývali žiaci 4.A triedy Strednej priemyselnej školy stavebnej v Michalovciach po päťdesiatich rokoch od ukončenia školy. V spomienkach sa vrátili do školských lavíc, do ktorých v rokoch 1964-1968 každodenne sadali a získavali ve...

12.10.2018 7:51

Informácia pre rodičov

Vážení rodičia        V zmysle § 7, ods. 4, zákona Č. 325/2012 Z. z., ktorý novelizuje zákon Č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení na účely rozdeľovania a poukazovania výno...

2.10.2018 10:30

V škôlke ekologicky

     Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis funguje od roku 2011. V rámci neho spoločnosť podporuje projekty zamerané na energetickú efektívnosť miest a obcí, na podporu ľudí bez domova a ich začlenenie do spoločnosti, proje...

2.10.2018 8:02

Laureátka z GPH v Moskve

V Moskve sa počas uplynulých dní konalo oceňovanie laureátov Puškinovho konkurzu. Ocenených bolo päťdesiat pedagógov ruského jazyka z dvadsiatich troch krajín. Jednou z nich, a zároveň jedinou zo Slovenska, bola aj vyučujúca ruského jazyka na Gymnáziu Pavla H...

27.9.2018 14:39