Aktuality

   

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách vianočné 20. december 2019 (piatok) 23. december 2019 – 7. január ...

6. 12. 2019 7:47

Projekt Schulbrucke Europa

Žiaci Gymnázia Pavla Horova sa zúčastnili na medzinárodnom projekte Schulbrücke Europa, ktorý sa koná pod záštitou Deutsche Nationalstiftung. Tento rok sa v nemeckom meste Jena v dňoch 3. – 11. októbra stretli stredoškoláci z Nemecka, Talianska, Francúzska, Rumuns...

11. 11. 2019 11:06

Zdravá desiata

Koncom októbra sme si my, žiaci 3. D zo ZŠ T.J. Moussona v Michalovciach, pripravovali desiatu zo surovín prinesených z domu. Počas jednej vyučovacej hodiny sme si urobili v triede hostinu.  Pracovali sme v skupinách. Niekto krájal chlieb a rožky, iný natiera...

11. 11. 2019 11:02

Včelia prednáška

Keď vyhynú včely, zostane ľudstvu už len pár rokov života. Takto by sa dal parafrázovať jeden výrok pripisovaný Albertovi Einsteinovi. Bez pracovitých včiel by bola naozaj vážne ohrozená existencia človeka. Asi 20 000 druhov rastlín by sa bez nich nemohlo rozmnožo...

11. 11. 2019 10:21

Zbierka Nezábudky 2019

Každoročne je 10. október celosvetovým dňom duševného zdravia, ktorého symbolom je malá kvetinka – nezábudka. Jednou z možností, ako podporiť duševné zdravie na Slovensku je prispieť na verejnú zbierku Nezábudka. Jej hlavným organizátorom je Liga za duševné zdravi...

11. 11. 2019 10:00

Pestovateľský kútik pre deti

V Materskej škole na Leningradskej ulici veria, že dieťa má spoznávať reálny svet všetkými zmyslami, činnosťou, skúmaním či pozorovaním, a preto sa rozhodli zrealizovať prírodovednú učebňu a pestovateľský kútik na ich školskom dvore. Umožnia tak deťom zasadiť rast...

25. 10. 2019 13:57

Európsky deň rodičov a škôl

Neodmysliteľnou jesennou tradíciou Materskej školy na Švermovej ulici č. 8 je organizovanie Európskeho dňa rodičov a škôl spojeného s opekačkou a výstavou tekvíc či iných výtvorov z darov prírody. V rámci tohto sviatku sa deti spolu s rodičmi pustili do výroby rôz...

25. 10. 2019 13:48

Vedia Lego roboty hrať futbal?

V polovici októbra na Gymnáziu Pavla Horova zorganizovali pod názvom GPH LEGO RACE súťaž pre žiakov základných škôl v programovaní Lego robotov. Zúčastnili sa na nej michalovské základné školy na Švermovej ul., Okružnej ul., na Krymskej ul. a ZŠ Budkovce a ZŠ ...

25. 10. 2019 13:45

Nové triedy pre autistov

Žiaci Súkromnej základnej školy pre deti s autizmom v Klokočove sa dočkali nových tried. Škole sa podarilo zrealizovať úspešný projekt vďaka dotácii Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 20 tisíc eur. V budove školy vznikli tri nové moderne vybavené triedy, zá...

25. 10. 2019 13:42

Poznaj svojho policajta

Medzi predškolákov Materskej školy, Ul. J. Švermu 8, zavítal 15. októbra policajt mestskej polície Bc. Stanislav Bamburák. V rámci projektu Poznaj svojho policajta, ktorý je zameraný na zvýšenie bezpečnosti na cestách, oboznámil deti s pravidlami cestnej premávky ...

25. 10. 2019 13:39