Aktuality

   

Začiatok školského roka

Školské brány sa otvorili 3. septembra. Primátor Viliam Zahorčák sa prihovoril žiakom a učiteľom na ZŠ, Moskovská 1, kde sa zúčastnil na slávnostnom otvorení školského roka. Osobitne pozdravil našich prváčikov a ich rodičov: „Pevne verím, že všetci, ktorí prejavil...

13.9.2018 14:24

Detská univerzita po tretíkrát v Michalovciach

V prvý prázdninový týždeň vymenilo 21 detí lavice základných škôl za lavice vysokoškolské. Na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Detašovanom pracovisku bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach, sa konala už po tretíkrát Detská univerzita, ...

6.8.2018 7:57

Letný denný mestský tábor

Jeden letných denných mestských táborov sa uskutočnil v druhý prázdninový týždeň na Základnej škole, J. Švermu 6, Michalovce. Zúčastnilo sa ho 49 detí z michalovských základných škôl. Tábor bol zameraný na športové aktivity – loptové hry, futbal, florbal, vybíjaná...

19.7.2018 14:42

Milé stretnutie

V posledný júnový deň bol dňom milého stretnutia po 55-ich rokoch od ukončenia povinnej školskej dochádzky na II.ZDŠ so sídlom terajšej Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach.  Zišlo sa 29 bývalých žiakov 9. ročníkov - dnes seniorov, s triednou učiteľko...

19.7.2018 14:09

Náradie pre deti

Materská škola, S.H. Vajanského 5, Michalovce ďakuje Mestu Michalovce za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018. Finančný príspevok sme použili na zakúpenie detského záhradného náradia. To nám poslúži na sezónne záhradné činnosti na školskom dvore. Nárad...

4.7.2018 15:41

Záhradná slávnosť

Brány Materskej školy na Okružnej ulici 19 sa otvorili v šk. roku 1977/78. Jej  krásne, okrúhle 40. výročie sme si pripomenuli koncom júna. Počasie nám síce neprialo a našu Záhradnú slávnosť sme premiestnili do náhradných priestorov školskej jedálne VI.ZŠ. Vô...

4.7.2018 15:35

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

Odbor školstva a športu  v Michalovciach  oznamuje, že počas letných prázdnin bude zabezpečená prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce takto: Od  2.7.2018 do 13.7.2018  MŠ na Ul. Fraňa Krá...

29.5.2018 14:32

Letný detský mestský tábor

Harmonogram letných denných mestských táborov na michalovských základných školách v roku 2018 TURNUS TERMÍN Organizátor 1. turnus 02.07. - 06.07.2018 ZŠ, Ul. krymská ...

25.5.2018 13:49

IQ olympiáda 2018

Minulý mesiac sa uskutočnili školské a regionálne kolá 8. ročníka IQ olympiády. Súťaž organizuje Mensa Slovensko – nezisková organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí. Jedným z cieľov a úloh Mensy Slovensko je starostlivosť o nadané deti a podporovan...

25.5.2018 12:55