Riešenie Kostolného námestia

Vážení Michalovčania,
pozrite si návrhy, ktoré prišli do verejnej obchodnej súťaže na Ideovú štúdiu Kostolného námestia. Chceme poznať váš názor, ako aj vaše návrhy a pripomienky. Predkladme vám oba návrhy ako anonymné, aby sme neovplyvnovali vaše rozhodnutie. Tešíme sa na vaše príspevky, ktoré môžete zasielať do 31. októbra 2014.

A NÁVRH

B NÁVRH