VZN 777/2077

Číslo VZN: VZN 777/2077

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 777/2077, ktorým sa schvaľuje  prevádzkový  poriadok pohrebísk Mesta Michalovce v znení zmien a doplnkov ku dňu 28. 6. 2022.

 

Dátum zverejnenia: 22. 5. 2023 13:11

 

Stav: platné

 
 

Súbor: vzn_179_2015_1111.pdf Stiahnuť súbor