VZN 5/2023

Číslo VZN: 6/23

Popis:

Mesto Michalovce zverejňuje - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 5/2023 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.

Dátum zverejnenia: 6. 9. 2023 13:34

 

Stav: platné

Platnosť: od 21. 9. 2023 8:00

 
 

Súbor: vzn_o_spadovych_ms_2023.08...pdf Stiahnuť súbor