VZN 232/2022

Číslo VZN: 232/22

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 232/2022 o rozsahu poskytovania pobytových sociálnych služieb s odkázanosťou, o spôsobe a výške úhrad za tieto sociálne služby v meste Michalovce.

Dátum zverejnenia: 15. 12. 2022 15:27

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 1. 2023

 
 

Súbor: vzn_c._232_2022_o_rozsahu_poskyt._pobyt._soc._sl..pdf Stiahnuť súbor