VZN 231/2022

Číslo VZN: 231/22

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 231/2022, o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce.

Dátum zverejnenia: 15. 12. 2022 15:34

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 1. 2023

 
 

Súbor: vzn_c._231_2022_o_rozsahu_poskyt._aoc._sluzieb.pdf Stiahnuť súbor