VZN 230/2022

Číslo VZN: 230/22

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 230/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dátum zverejnenia: 15. 12. 2022 15:49

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 1. 2023

 
 

Súbor: vzn_c._230_2022_o_miestnom_poplatku_za_kom._odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf Stiahnuť súbor