VZN 227/2022

Číslo VZN: 227/22

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 227/2022, o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.

Dátum zverejnenia: 15. 12. 2022 14:39

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 1. 2023

 
 

Súbor: vzn_c._227_2022_o_urceni_prispevku_dietata.pdf Stiahnuť súbor