VZN 226/2022

Číslo VZN: 226/2022

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 226/2022, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce na rok 2023.

Dátum zverejnenia: 15. 12. 2022 14:46

 

Stav: neplatné (zrušené)

 
 

Súbor: vzn_c._226_2022_o_urceni_vysky_dotacie_na_dieta.pdf Stiahnuť súbor