VZN 222/2022

Číslo VZN: 222/22

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 222/2022, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce na rok 2022.

Dátum zverejnenia: 6. 9. 2022 10:14

 

Stav: platné

Platnosť: od 21. 9. 2022 8:00

 
 

Súbor: 2221.pdf Stiahnuť súbor