VZN 221/2022

Číslo VZN: 221/2022

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 221/2022, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 179/2015 prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Michalovce.

Dátum zverejnenia: 13. 6. 2022 9:09

 

Stav: platné

Platnosť: od 28. 6. 2022 8:00

 
 

Súbor: eut_2022_06_13_02.pdf Stiahnuť súbor