VZN 219/2022

Číslo VZN: 219/2022

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. . 219/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 216/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka  škôl a školských zariadení na rok 2022 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.

Dátum zverejnenia: 28. 2. 2022 16:20

 

Stav: platné

Platnosť: od 28. 2. 2022

 
 

Súbor: vzn_219.pdf Stiahnuť súbor