VZN 217/2021

Číslo VZN: 217/2021

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 217/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta.

Dátum zverejnenia: 6. 12. 2021 9:50

 

Stav: platné

Platnosť: od 21. 12. 2021 8:00

 
 

Súbor: eut_2021_12_06_01.pdf Stiahnuť súbor