VZN 216/2021

Číslo VZN: 216/2021

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 216/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka  škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2022.

Dátum zverejnenia: 7. 12. 2021 7:58

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 1. 2022

 
 

Súbor: vzn_o_financnych_prostriedkoch_na_rok_2022_zverejnenie_po_msz.pdf Stiahnuť súbor