VZN 215/2021

Číslo VZN: 215/2021

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 215/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.189/2016 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.

Dátum zverejnenia: 31. 8. 2021 13:05

 

Stav: platné

Platnosť: od 17. 9. 2021

 
 

Súbor: eut_2021_08_31_10.pdf Stiahnuť súbor