VZN 211/2021

Číslo VZN: 211/2021

Popis:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta  Michalovce č. 211/2021 o určení spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.
 

Dátum zverejnenia: 24. 2. 2021 8:41

 

Stav: platné

Platnosť: od 11. 3. 2021

 
 

Súbor: vzn_c_211_2021.pdf Stiahnuť súbor