VZN 210/2020

Číslo VZN: 210/2020

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 210/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dátum zverejnenia: 14. 12. 2020 12:49

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 1. 2021

 
 

Súbor: 2021_vzn_tko_vyvesit.pdf Stiahnuť súbor