VZN 205/2019

Číslo VZN: 205/2019

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.205 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dátum zverejnenia: 1. 1. 2020

 

Stav: platné

 
 

Súbor: vzn_205_2019_final.pdf Stiahnuť súbor